Den ultimate oversikten over u-oppdagede øyer!

Forlag: Vega

Sjanger: Historie

Forfatter: Malachy Tallack

Sider: 152

Dato: 31.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

Malachy Tallack har med "Atlas over u- oppdagede øyer", skrevet en kunnskapsrik bok om verdenshavenes skjulte og u- oppdagede øyer. Dette er en omfattende og oversiktlig framstilling av de flere titalls øyene som enda er ukjent for verden. Tallack har laget en godbit av de sjeldne. Den er stappfull av intelligente refleksjoner om alt fra religion til astronomi. Forfatteren har laget en velskreven sakprosa som virkelig kan anbefales.

Boken tar for seg verdenshavene's historie gjennom tusen år. Den handler om øyene som aldri har eksistert. Disse mytiske stedene er resultater av fri fantasi, menneskelige feil eller ren svindel.

Alle øyene har sin egen historie. Noen har bidratt til å forme en hel kultur, mens andre knapt er viet oppmerksomhet. Felles for øyene er at de forteller oss noe om hvordan vi en gang oppfattet verden.

Malachy Tallack tar leserne med på en fascinerende reise. Dette er en omfattende og innholdsrik bok. Forfatteren tar leserne med på en jordomseiling til steder som ikke lenger har noen plass på kartet. Forfatteren gjør oss kjent med den velkjente legenden om Atlantis til mer obskure historier fra våre dager. Det skildres et helt hav av øyer som en gang ble oppdaget, for så å bli u-oppdaget. Dette er intellektuell øyhopping som virkelig kan anbefales. Illustrasjonene kommer fra Katie Scott som er kjent for bøkene "Animalium" og "Botanicum". Dette er en kunnskapsrik godbit av de sjeldne.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"I flere tusen år har verdenshavene vært fulle av øyer som aldri har eksistert. Disse mytiske stedene er resultater av fri fantasi, menneskelige feil eller ren svindel. Alle har de sin egen historie. Noen har bidratt til å forme en hel kultur, mens andre knapt er viet oppmerksomhet. Felles for øyene er at de forteller oss noe om hvordan vi en gang oppfattet verden.

I denne boken tar Malachy Tallack oss med på en fascinerende jordomseiling til to dusin steder som ikke lenger har noen plass på kartet. Fra den velkjente legenden om Atlantis til mer obskure historier fra våre dager skildres et helt hav av øyer som en gang ble oppdaget, for så å bli u-oppdaget."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Vegaforlag. (2017). Atlas over u-oppdagede øyer. Lokalisert 31.07.2017 på Internett http://www.vegaforlag.no/utgivelser/atlas-over-u-oppdagede-oeyer/

Bli bedre kjent med Ørreten!

Forlag: Vega

Sjanger: Natur/Faktabok

Forfatter: Lars Nilssen

Sider: 304

Dato: 31.07.2017

Kilde: Dato

Selve anmeldelsen:

"Ørret" er Lars Nilssen's beretning om hvordan kunstig befruktning, utenlandske gener og naiv driftighet skapte Norges nasjonalfisk. Forfatteren tegner et omfattende og kunnskapsrik bilde av hvor viktig Ørreten har vært for den norske moderne historie. En fisk som regnes for å være en nasjonal skattekiste for nordmenn og det norske samfunn.

Forfatteren tar leserne med tilbake til 1845. En skogsarbeider hugger seg i beinet på Finnskogen. Dette er en ulykke som starter Norges moderne ørrethistorie. En særdeles viktig den av den norske kulturhistorien. Noe som skapte norsk kapittel i forvaltningspolitikk.

Ulykken førte til at den haltende tømmerhuggeren lærte å manipulere ørretbestandene i nærområdet sitt. Dette ved hjelp av kunstig befruktning. Inngrepet utviklet seg til en økning av ørret bestanden for det norske samfunnet. Denne fisken regnes for å være Norges viktigste fisk. Kunnskapen fra tømmerhuggeren bidro til å spre ørreten over hele landet. Dette er blitt en av norskes viktigste inntektskilder.

Ikke noen annen skapning har blitt satt ut i et slikt omfang i norsk natur. Den har måttet bryne seg på alt fra tukling med gener og konkurranse fra utlandet til sur nedbør, en ekspanderende kraftverkindustri og ihuga sportsfiskere. Og hele veien har driftige menn kommet med anbefalinger, føringer og lover hvor naturens mangfold og egne prosesser har måttet vike.

Lars Nilssen har med boken "Ørret" laget en velskreven bok om vår nasjonale fisk. Forfatteren forteller om ørretens moderne historie i Norge. Dette er en rikt illudert bok. Nilssen forteller om fiskens viktige bidrag for den norske kulturhistorien. Den regnes som et eget kapittel i norsk forvaltningspolitikk. Forfatteren forteller med et brennende engasjement om hendelser og enkeltpersoner som har spilt en viktig rolle for den norske ørreten. Ikke minst deler Lars av sine egne erfaringer og opplevelser som da han fanget ur-ørreten i Frognerparken. Dette er en bok som virkelig kan anbefales. Den går i dybden av ørretens rolle i det norske samfunnet, både økonomisk og historisk. Forfatteren tegner et bilde av ørretens blomstring i Norge. Som oppstod ved en ulykke. En historie som handler om kunstig befruktning og utenlandske gener.

Mitt terningkast av boken:

–6

Bakside informasjon om boken:

"En skogsarbeider hugger seg i beinet på Finnskogen. Året er 1845. Med denne ulykken starter Norges moderne ørrethistorie. På egen hånd lærer den halte tømmerhuggeren å manipulere ørretbestandene i nærområdet sitt ved hjelp av kunstig befruktning. Kunnskapen bidrar til å spre ørreten over hele landet og gjøre den til Norges nasjonalfisk.

Ikke noen annen skapning har blitt satt ut i et slikt omfang i norsk natur. Den har måttet bryne seg på alt fra tukling med gener og konkurranse fra utlandet til sur nedbør, en ekspanderende kraftverkindustri og ihuga sportsfiskere. Og hele veien har driftige menn kommet med anbefalinger, føringer og lover hvor naturens mangfold og egne prosesser har måttet vike.

Med et brennende engasjement forteller Lars Nilssen om hendelser og enkeltpersoner som har spilt en viktig rolle for den norske ørreten, og ikke minst deler Lars av sine egne erfaringer og opplevelser – som da han fanget ur-ørreten i Frognerparken.

Dette er fortellingen om ørretens moderne historie i Norge – et viktig bidrag til den norske kulturhistorien og et eget kapittel i norsk forvaltningspolitikk."

Med litterær hilsen

Kilder:

Vegaforlag. (2017). Ørret. Lokalisert 31.07.2017 på Internett http://www.vegaforlag.no/utgivelser/ørret/

Bli bedre kjent med Jesus!

Forlag: Historie & Kultur

Sjanger: Historie/Religion

Forfatter: Nils Petter Thuesen

Sider: 215

Dato: 30.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

Nils Petter Thuesen har med "Spor etter Jesus", skrevet en kunnskapsrik og historisk bok om Jesus. Den er fullstappet med funn, fakta og falsknerier om den Bibelske personen. Forfatteren har selv gått i hans fotspor, ved å reise til Israel. De arkeologiske funnene kan kanskje fortelle om den historiske personen Jesus og hans miljø.

Nils Petter Thuesen tegner et omfattende bilde av Jesus. Dette er boken for deg som både er troende og ikke troende. "Spor etter Jesus" er en bok som vekker nysgjerrighet og kan virkelig anbefales. Kan funnene være ekte, og hvilke kan være falske. Thuesen har skrevet en rikt illustrert bok, med innehold av ordforklaringer.

For troende regnes Jesus som en del av treenigheten. En person som kom til jorden som Guds sønn og ble korsfestet. Thuesen tar for seg hvor viktig den historiske Jesus var og er. Leserne blir kjent med de fire ulike fortellinger, eller evangeliene. De ble skrevet av fire forfattere, om en og samme person fra underklassen i oldtidssamfunnet.

Det finnes mange kilder om Jesus. Blant annet arkeologisk materiale, som forteller om Jesus. Levninger kan blant annet belyse Jesus og hans miljø. De siste 50 årene er det gjort flere unike funn. Noen er ekte, noen tvilsomme og andre falske.

Oppdagelsene har skapet høye bølger i verdenspressen. Sporene etter Jesus har alltid fascinert de fleste av oss, både de som tror på Gud og de som ikke gjør det.

Nils Petter Thuesen har med "Spor etter Jesus", laget en velskreven om Jesus som historisk og religiøs person. Forfatteren presenterer ved hjelp av flere funn og Bibelen hvem Jesus var og er. Thuesen har skrevet en kunnskapsrik og fengende bok om Jesus. Du blir virkelig godt kjent med Jesus i denne boken. Den inneholder til tider flere gjentakelser, noe som gjør den langtrukken. Men ellers er dette en leseverdig bok.

Mitt terningkast av boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Det vi vet om Jesus er hentet ut fra historier i Bibelen. I tillegg er det gjort arkeologiske funn som kanskje kan fortelle oss noe om den historiske personen Jesus og hans miljø. Denne boken tar for seg hvilke av disse sporene som er ekte, og hvilke som er falske. Har ordforklaringer, litteraturliste og register.

Hvem var den historiske Jesus? At det finnes fire ulike fortellinger (evangeliene) skrevet av fire forfattere om en og samme person fra underklassen i et oldtidssamfunn er helt unikt. Det finnes også andre kilder, som arkeologisk materiale, som forteller om Jesus. I hvilken utstrekning kan levninger belyse Jesus og hans miljø – direkte og indirekte? Det er gjort mange funn de siste femti år. Noen er ekte, noen tvilsomme og andre falske. Slike oppdagelser skaper alltid høye bølger i verdenspressen. Ett er hvertfall sikkert: Sporene etter Jesus har alltid fascinert de fleste av oss – både de som tror på Gud og de som ikke gjør det. Nils Petter Thuesen er cand. philol. fra Universitetet i Oslo med blant annet oldtidshistorie og arkeologi i fagkretsen. Høsten 2008 reiste forfatteren i Jesu fotspor. Flere av fotografiene i boken er fra denne reisen til Israel."

Med litterær hilsen

Historie&Kultur. (2009). Spor etter Jesus. Lokalisert 30.07.2017.

Bli bedre kjent med hvor stor makt Geografien har!

Forlag: Vega

Sjanger: Historie/Fakta/Geografi

Forfatter: Tim Marshall

Sider: 282

Dato: 30.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

Tim Marshall har med "Geografiens makt", skrevet en kunnskapsrik og fengende godbit om verdens geografien. Forfatteren tar utgangspunkt i ti kart og viser hvor stor makt geopolitisk innsikt har hatt opp igjennom tidene. Den viser også hvor avgjørende historien har vært for geografien.

"Geografiens makt", er rikt illustrert og forklarer forfatteren komplekse sammenhenger. Han gjør leserne i stand til å navigere i en konfliktfylt verden. Dette er en troverdig og realistisk bok som virkelig får deg til å tenke. En får også større forståelse for verdens situasjonen.

Boken tar for seg verdenshistorien og geografien på en helt unik måte. For har du noen gang lurt på hvorfor Putin er så besatt av Krim-halvøya, hvorfor USA var forutbestemt til å bli en supermakt, eller hvorfor Kina fortsetter å utvide sitt territorium. Denne boka gir deg svarene på alt du lurer på både politisk, historisk og geografisk.

Alle statsledere blir påvirket av geografi. Valgene de tar begrenses av fjell, elver og hav. For å forstå tiden vi lever i, holder det ikke med kunnskap om folk og politiske bevegelser. Man må også vite hvordan jorden ser ut.

Tim Marshall skaper med "Geografiens makt", innblikk i hvordan geografi former verdensledernes valg. Her får leserne innsikt i hvor stor og avgjørende rolle geografien har hatt i de fleste konflikter opp igjennom historien. Dette er et kunnskapsrikt mesterverk som viser blant annet hvor stor påvirkningskraft geografien har hatt for politikken og samfunnet.

Mitt terningkast av boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Har du noen gang har lurt på hvorfor Putin er så besatt av Krim-halvøya, hvorfor USA var forutbestemt til å bli en supermakt, eller hvorfor Kina fortsetter å utvide sitt territorium? Denne boka gir deg svarene.

Alle statsledere blir påvirket av geografi. Valgene de tar begrenses av fjell, elver og hav. For å forstå tiden vi lever i, holder det ikke med kunnskap om folk og politiske bevegelser. Man må også vite hvordan jorden ser ut.

Med utgangspunkt i ti kart viser Geografiens makt hvordan geopolitisk innsikt er avgjørende for å forstå historiens gang. På tilgjengelig og forfriskende vis forklarer forfatteren komplekse sammenhenger, og gjør leseren i stand til å navigere i en konfliktfylt verden."

Med litterær hilsen

Kilder:

Vegaforlag. (2017). Geografiens makt. Lokalisert 30.07.2017 på Internett http://www.vegaforlag.no/utgivelser/geografiens-makt/

En solid framstilling av utvandringen som har skjedd i Norge!

Forlag: Vega

Sjanger: Historie

Forfatter: Fredrik Larsen Lund

Sider: 320

Dato: 30.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

"Norske utposter" er en samlet framstillingen av utvandring som har skjedd i Norge. Leserne blir kjent med et norsk samfunn i endring og hvor viktig verden har vært i de store forandringene. Fredrik Larsen Lund gir en omfattende innføring i norsk bosetning og miljøer på de fem kontinentene. "Norske utposter" er fullstappet med fascinerende og ukjente historier om nordmenn under fjerne himmelstrøk.

Forfatteren tar utgangspunkt i de flere ukjente historiene som har skjedd fra 1600-tallet og frem til vår tid. Leserne for svar på hvem utvandrerne og hvordan de ble de tatt imot. Forfatteren holder også fokus på hvor viktig den norske arven er i dag.

Jeg har selv slekt i USA og vet hvor vanskelig og viktig deres utvandring har vært. For stor utvandring har skjedd i Norge. Fredrik Larsen Lund tar i denne boken for seg blant annet historiene om de Bergenske slaver i Karibia, fattigjenter på New Zealand, gullgravere i Brasil, sunnmøringer i Boerkrigen og lykkejegere i Shanghai.

I "Norske utposter" blir leserne kjent med flere personligheter som utvandret fra Norge. Gjennom intervjuer, fakta, bilder og andre illustrasjoner blir leserne kjent med den nærmest ukjente dele av det norske samfunnet og historie. Dette er en rikt illustrert bok som virkelig kan anbefales.

Ikke alle norske utvandrere endte opp på den amerikanske prærien. Spredt rundt på kloden finnes spor etter nordmenn som slo seg ned utenfor Norge. De kom som eventyrere, nybyggere og fangstmenn. Noen havnet også ufrivillig på fremmed jord som forliste sjøfolk og tvangsarbeidere. I nyere tid har et globalt marked fått norske kvinner og menn til å etablere seg tusenvis av mil hjemmefra.

Fredrik Larsen Lund viser igjen sitt talent som sakprosa forfatter. Tidligere har han skrevet den kunnskapsrike og fengende boken "Nedenunder og hjem", et mesterverk som handlet om nordmenn i Australia gjennom 400 år. "Norske utposter" handler om de flere tusen skjebnene som endte opp utenfor Norge. Om eventyrere, fangstmenn og seilere som forlatte Norge til fordel for noe bedre. Leserne blir også kjent med de som ble utsatt for ufrivillig utvandring, som fanger eller slaver. Dette er gripende, sterk, kunnskapsrik og fengende litteratur. Når en først har begynt å lese, er den vanskelig å legge fra seg. Leserne blir i "Norske utposter", kjent med flere skjebner som utvandret fra Norge, både frivillig og ufrivillig. Leserne blir kjent med hvordan det norske samfunn har endret seg og hvor viktig verden har vært i endringene.

Dette er en sakprosa bok som anbefales på det sterkeste.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Bergenske slaver i Karibia, fattigjenter på New Zealand, gullgravere i Brasil, sunnmøringer i Boerkrigen og lykkejegere i Shanghai …

Ikke alle norske utvandrere endte opp på den amerikanske prærien. Spredt rundt på kloden finnes spor etter nordmenn som slo seg ned utenfor allfarvei. De kom som eventyrere, nybyggere og fangstmenn, eller havnet ufrivillig på fremmed jord som forliste sjøfolk og tvangsarbeidere. I nyere tid har et globalt marked fått norske kvinner og menn til å etablere seg tusenvis av mil hjemmefra.

Norske utposter er den første samlede fremstillingen av utvandring til andre land enn USA. Fredrik Larsen Lund oppsøker rester av norske bosetninger og miljøer på fem kontinenter, og forteller fascinerende og ukjente historier om nordmenn under fjerne himmelstrøk – fra 1600-tallet og frem til vår tid. Hvem var disse utvandrerne? Hvordan ble de tatt imot? Og på hvilken måte lever den norske arven videre i dag?"

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Vegaforlag. (2017). Norske utposter. Lokalisert 30.07.2017 på Internett http://www.vegaforlag.no/utgivelser/norske-utposter/

Historisk spenning på høyt nivå!

Forlag: Vega

Sjanger: Historie/spenning/kriminalroman

Forfatter: Giles Kristian

Sider: 300

Dato: 30.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

"Vinterens ild" er den andre boken i den historiske spenningsserien "Hevnens Gud". Giles Kristian tar leserne igjen med tilbake til vikingtiden, året er 785. Dette er en nervepirrende og spennende roman som tar pusten fra seg som leser. Den handler om hevn, brorskap og forræderi. En bok som virkelig kan anbefales.

Leserne blir som nevnt tatt med tilbake til år 785. Handlingen er lagt til Norge og delvis Sverige. Det er vinter og en hevngjerrig Sigurd gjør seg klar for å angripe. Dette er solid spenning som utspiller seg gjennom de 300 sidene.

Boken handler om Sigurd Haraldarson, som har vist seg som en stor kriger. Han regnes også for å være en farlig fiende. Haraldarson har gått langt i å hevne mordet på sin egen familie.

Den usle Kong Gorm er fortsatt i live. En mann som brøt løftet og forrådte Sigurds far. Så lenge han har pust i kroppen, er det ingen balanse.

"Vinterens ild" tar for seg et hellige løftet om hevn. Et løfte som brenner i Sigurds årer. Samtidig må han holde hodet kaldt og ikke gjøre noe forhastet. Han vet at vikinghæren hans ennå ikke har styrke nok til å møte forræderkongen. De trenger sølv og enda flere våpenbrødre under Sigurds fane. Det de derimot trenger mest av alt, er å vinne ære og berømmelse på slagmarken.

Brorskapet må derfor vende vestover, til Sverige, for å sloss som leiesoldater. Og det er der, i møte med forræderi og blodsutgytelse, på en reise som vil føre ham faretruende nær Valhall. At Sigurds skjebne vil utkrystallisere seg. Der, i den brennende vinterens helvete.

Giles Kristian har skrevet en alvorlig og ekstremt spennende roman som utspiller seg i vikingtiden. Gjennom 300 sider dras leserne inn i realistiske beskrivelser og troverdige skildringer. Det er vanskelig å legge den fra seg når en først har startet å lese. Dette er en av de beste historiske romanene jeg har lest på lenge. Forfatteren tegner et sterk, brutalt, sjokkerende og intenst bilde av vikingtiden anno 785.

Dette er virkelig en leseverdig roman. Et gripende mesterverk som virkelig setter nådeløse følelser i deg som leser. "Vinterens ild" er fengende allerede fra første side. Forfatteren er dyktig i sine formuleringer av karakterene og miljøet. For en forteller stemme og for en handling. Dette er en forfatter med talent.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Norge, år 785 – et løfte om hevn som må holdes

Sigurd Haraldarson har vist seg som en stor kriger. Og en farlig fiende. Han har gått langt i å hevne mordet på sin egen familie. Men den usle Kong Gorm – som brøt løftet og forrådte Sigurds far – er fortsatt i live. Så lenge han har pust i kroppen, er det ingen balanse.

Det hellige løftet om hevn brenner i Sigurds årer. Samtidig må han holde hodet kaldt og ikke smi før jernet er varmt. Han vet at vikinghæren hans ennå ikke har styrke nok til å møte forræderkongen. De trenger sølv, og de trenger enda flere våpenbrødre under Sigurds fane – men mest av alt må de vinne ære og berømmelse på slagmarken.

Brorskapet må derfor vende vestover, til Sverige, for å sloss som leiesoldater. Og det er der – i møte med forræderi og blodsutgytelse, på en reise som vil føre ham faretruende nær Valhall – at Sigurds skjebne vil utkrystallisere seg. Der, i den brennende vinterens helvete."

Med litterær hilsen fra Boktimmy

Kilder:

Vegaforlag. (2017). Vinterens tid. Lokalisert 30.07.2017 på Internett http://www.vegaforlag.no/utgivelser/vinterens-ild/

Bli kjent med kjøpesenterlandet Norge!

Forlag: Dreyer

Sjanger: Samfunnsbok/Faktabok

Forfatter: Ronny Spaans

Dato: 29.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

Liker du kjøpesenter? Da er du i såfall ikke alene. Norge regnes for å være det landet med størst tilgang på butikker og sentre. Med størst antall kvadratmeter med kjøpesentre per innbygger, regnes Norge for å være størst i Europa. Dette skyldes den solide og omfattende forandringen som har skjedd i det norske samfunnet.

I "Kjøpesenter-landet" tegner Ronny Spaans et kunnskapsrik bilde av nordmenns store avhengighet av kjøpesentre. Boken er rikt illustrert og er en omfattende kartlegging av kjøpesentre i Norge. Ved hjelp av terningkast, gir forfatteren en troverdig vurdering av de norske byene og deres tilgang på butikker. Forfatteren har tilegnet seg bred kunnskap ved å besøk 34 norske byer og bygder.

Spaans har laget en velskreven bok med omfattende kunnskap. Med rik illustrasjoner får leserne et oversiktlig bilde av Norge som kjøpesenter stad. Leserne får i denne boken innsikt i økningen av kjøpesenteret som har skjedd på ti år. Kan denne tendensen være en vedvarende katastrofe for det norske samfunnet. Kjøpesenter utviklingen fremmer bilbruk og hindrer myke trafikanter og kollektivtrafikk.

Forfatteren tegner et omfattende bilde av Norge som har et ekstremt forhold til kjøpesenter. Som nevnt har Norge størst antall kjøpesenterkvadratmeter per innbygger i Europa. Fordeler vi antall kvadratmeter, får vi en kvadratmeter per innbygger. Nestemann på listen er Sverige, de har halvparten så mange kjøpesenterkvadratmeter som oss.

Norge er også samtidig, det landet med fleste bilbaserte kjøpesenter utenfor bysentrum. Samlet salgs areal til kjøpesenter i Norge har i tillegg nærmest fordoblet seg på ti år. Kan dette være vedvarende katastrofe og eksperter kaller denne trenden, en økende kjøpesenter utvikling.

Forfatteren har undersøkt andre trender i utviklingen som skaper debatt, det vil si utbygging av kulturhus og sjøsider.

Norge er i en av de største omformings prosessene i historien. Diskusjon om fjordbyen Oslo har vært fremmet i riksmedium. Debatten om stedsutvikling på mindre steder har det vært stilt om. Ikke engang utviklingen av den nye bydelen i Trondheim, Brattøra, har vært diskusjonstema.

Ronny Spaans er forfatter og journalist. Han har med boken "Kjøpesenter-landet" gått i dybden av tendensene rundt utviklingen som Norge opplever. Dette er en troverdig og kunnskapsrik bok om hvor viktig kjøpesenter er for Norge og befolkningen. Vi er i ferd med å miste den tradisjonelle norske bygdebyen, slik vi kjenner den. Det vil si en samling av småskala, intime trehusgater. "Kjøpesenter-landet" er en omfattende innføring i det nye norske samfunnet.

Dette er en bok som virkelig kan anbefales, både for deg som liker å bruke de flere kjøpesentrene eller for deg som ønsker å bli kjent med kjøpesenter – landet Norge.

Mitt terningkast av boken er:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Noreg har eit ekstremt forhold til kjøpesenter. Vi har det største talet kjøpesenterkvadratmeter per innbyggjar i Europa. Fordelar vi talet kvadratmeter til innbyggjarane i landet, vil kvar innbyggjar få nesten éin kvadratmeter kvar. Nestemann på lista, Sverige, har halvparten så mange kjøpesenterkvadratmeter som oss. Samtidig er vi det landet med fleste bilbaserte kjøpesenter utanfor bysentrum. Det samla salsarealet til kjøpesenter i Noreg har i tillegg nærast dobla seg på ti år. Ein vedvarande katastrofe, kallar ekspertar denne trenden, for kjøpesenterutviklinga fremjar bilbruk og hindrar mjuke trafikantar og kollektivtrafikk.

Journalist og forfattar Ronny Spaans har besøkt 34 byar og bygdebyar teke denne utvikling på pulsen. Han har òg undersøkt andre trendar i stadutviklinga som skaper debatt: utbygging av kulturhus og sjøsider.

Noreg er i ein av dei største arkitektoniske omformingsprosessane i historia. Diskusjon om fjordbyen Oslo har vore framme i riksmedium. Men debatten om stadutvikling på mindre stader har det vore stilt om. Ikkje eingong utviklinga av den nye bydelen i Trondheim, Brattøra, har vore diskusjonstema.

Denne boka går inn på desse trendane og viser at det er all grunn rope varsku, for utviklinga gjer noko med Noreg. Vi er i ferd med å misse den tradisjonelle norske bygdebyen, slik vi kjenner han – ei samling av småskala, intime trehusgater."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Dreyerforlag.no. (2017). Kjøpesenter-landet. Lokalisert 29.07.2017 på Internett http://www.dreyersforlag.no/kjopesenterashylandet.5833526-401548.html

En kunnskapsrik skildring av livet under andre verdenskrig!

Forlag: Samlaget

Sjanger: Krigslitteratur

Forfatter: Ingunn Røyset

Dato: 29.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

I "Brevet frå krigen", gir Ingunn Røyset et omfattende og kunnskapsrikt innblikk i Jorun Emilie Holm's liv under andre verdenskrigen. Forfatteren forteller leserne om tilværelsen og hverdagslivet under krigen. Dette er en leseverdig og rikt illustrert biografi fra den 5 år lange perioden i norsk historie. Dette er en leseopplevelse som kan anbefales både for den eldre og yngre generasjonen.

Forfatteren bok er en unik og informativ samling av utallige samtaler, brev og dagbøker. Den inneholder et bredt og rikt bildemateriale. Dette er en biografi om Jorun, som var 12 år gammel da tyskerne invaderte Norge. Leserne får et solid innblikk i den 5 år lange krigen.

Røyset forteller leserne om de flere dramatiske og avgjørende hendelsene som skjedde under krigen. Dette er en detaljert og innholdsrik bok om andre verdenskrig.

Jorun forteller om en oppvekst ved Lindøya, utenfor Oslo. Der så hun tyske bombefly fly lavt over hustaket, på vei for å invadere Oslo.

"Brevet frå krigen" er en dramatisk, alvorlig og sterk skildring av hvordan det er å være barn i et land preget av krig og elendigheter. Leserne får et kunnskapsrik innblikk i andre verdenskrig.

Forfatteren viser gjennom illustrasjoner og kunnskap om dagliglivet til Jorun. Leserne får med denne boken lære om viktigste hendelsene i Norge under krigen.

Hendelser som Jorun tar for seg er blant annet at hun ble vekket av SS-soldatar på jakt etter Max Manus, at hun så skipet som fraktet norske jøder til tyske konsentrasjonsleirer og hadde skoleveien sin like ved Victoria Terrasse, der Gestapo holdt til.

Ingunn Røyset har med "Brevet frå krigen", laget en velskreven bok om andre verdenskrigs flere sjokkerende og skremmende hendelser. Den handler om frykt for okkupantene og hvor dystert den 5 år lange krigen var. Dette er en troverdig biografi fra andre verdenskrig. En bok som er basert på utallige samtaler, brev og dagbøker. Den er rikt illustrert med unikt bildemateriale.

Dette er en kunnskapsrik og troverdig innføring i andre verdenskrig. "Brevet frå krigen" er en litterær godbit og en omfattende bok om krigens flere sjokkerende og brutale hendelser. Boken er skrevet på nynorsk og er en bok som virkelig kan anbefales.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Jorun Emilie Holm var 12 år den 9. april 1940, den dagen tyskarane invaderte Noreg.

Frå Lindøya utanfor Oslo såg ho tyske bombefly fly lågt over hustaket, på veg for å invadere Oslo. Brevet frå krigen er ei sterk og unik skildring av korleis det er å vere barn medan den andre verdskrigen går føre seg utanfor kjøkenvindauget. Gjennom dagleglivet til Jorun får vi lære om viktige hendingar i Noreg under krigen. Ho blei vekt av SS-soldatar på jakt etter Max Manus, såg skipet som frakta norske jødar til tyske konsentrasjonsleirar, og hadde skulevegen sin like ved Victoria Terrasse, der Gestapo heldt til. Boka er basert på samtalar, brev og dagbøker, og er rikt illustrert med unikt biletmateriale."

Med litterær hilsen

Kilder:

Samlaget.no. (2017). Brevet frå krigen. Lokalisert 29.07.2017 på Internett https://samlaget.no/products/brevet-fra-krigen

Den beste psykologiske thrilleren jeg har lest på lenge!

Forlag: Gursli Berg

Sjanger: Kriminalroman/Thriller/Psykologisk

Forfatter: Hollie Overton

Dato: 28.07.2017

Kilde: Pocket

Selve anmeldelsen:

"Baby Doll" er den beste psykologiske thrilleren jeg har lest på lenge. Handlingen er lagt til et kidnapping drama og konsekvensene av å være i fangenskap. Hollie Overton har laget en velskreven kriminalroman som setter seg dypt inn i lesernes sjel. Dette er en thriller som både får tårene til å trille og kan gjøre deg provosert. Den holder spenningen oppe fra første til siste side. Forfatteren byr på hårreisende og ubehagelige momenter gjennom store deler av romanen.

Overton's roman handler om Lily som etter åtte år i fangenskap, blir satt fri. Hun ble kidnappet i en alder av 16 år. Forfatteren viser sitt talent i sine beskrivelse og skildringer av det å være i fangenskapet. "Baby Doll" er en brutal, dramatisk og intens thriller.

I fangenskap har Lily født en liten datter som heter Sky. De slipper begge fri en kald vinterdag når døren står ulåst. Kidnapperen hennes har gjort en grov feil.

Kidnappingen fikk alle til å tro at hun var borte for alltid. Moren, tvillingsøsteren, hennes nærmeste. Alle blir sjokkerte og overlykkelige når hun kommer tilbake. Men det største sjokket kommer når de får vite hvem som har holdt henne fanget i alle disse årene.

Forfatteren har med "Babydoll" laget en velskreven thriller. Den griper fatt i deg som leser og setter deg inn i en dramatisk, psykologisk og ubehagelig setting. "Baby Doll" er et alvorlig, realistisk og troverdig drama. Romanen handler om kidnapping og konsekvensene av å være i fangenskap. Forfatteren har skrevet en dyster, mystisk, rørende, provoserende og skremmende roman. Den fyller deg som leser med håp.

"Baby Doll" er etter min mening den beste psykologiske thrilleren jeg har lest på lenge. Den er skremmende, sjokkerende og spennende på en og samme tid. Når en først har begynt å lese, er det vanskelig å legge den fra seg.

Mitt terningkast av boken:

–6

Bakside informasjon om boken:

"Fri. Lily er endelig fri. Hun var seksten da hun ble kidnappet. I åtte år har hun levd innestengt. I fangenskap har hun født en liten datter som heter Sky. Men en kald vinterdag står døren ulåst. Kidnapperen hennes har gjort en grov feil, og nå har de greid å flykte.

Alle trodde at hun var borte for alltid. Moren, tvillingsøsteren, hennes nærmeste. Alle blir sjokkerte og overlykkelige når hun kommer tilbake. Men det største sjokket kommer når de får vite hvem som har holdt henne fanget i alle disse årene."

Med spennende hilsen

Kilder:

Gursliberg.no. (2017). Baby Doll. Lokalisert 28.07.2017 på Internett http://www.gursliberg.no/utgivelser/hollie-overton-baby-doll

Underholdende debutroman!

Forlag: Gyldendal

Sjanger: Roman

Forfatter: Erik Eikehaug

Sider: 432

Dato: 06.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

Erik Eikehaug debuterer med en gripende, sterk og velskreven roman. "James Franco spytter når han snakker" er en underholdende og humoristisk godbit av de sjeldne.

Eikehaug viser sitt talent som forfatter. Gjennom et forbilledlig og magisk språkbruk, viser forfatteren fortellerglede fra første til siste side. Erik byr på rørende skildringer og levende beskrivelser. Dette er en tankevekkende roman, med en undertone av humor.

Leserne blir kjent med Kenneth. Han vokste opp i Skien i en familie preget av hemmeligheter. Med en utagerende storesøster, en forknytt mor og en far som forsøker å holde det hele sammen.

Kenneth prøver å få sin innesluttede mormor til å fortelle sannheten om det som en gang skjedde. Og ved å besverge virkeligheten gjennom å dikte historier og speide etter stjerneskudd. Men når noen sprayer «Kenneth er homo» på kinoveggen, har han ikke lenger noe valg. Han må ut og bort, først til Oslo og senere til New York, der han snart befinner seg i en virvel av hendelser.

Erik Eikehaug har laget en velskreven roman som virkelig får deg til å tenke. "James Franco spytter når han snakker" her skrevet en realistisk roman som får deg til å dra på smilebåndet. Dette er også en alvorlig roman, med tanken på hovedpersonens skjebne og liv. Det er lett å kjenne seg igjen i forfatterens beskrivelser. Forfatteren skildrer handlingen på en dramatisk måte.

Det er lenge siden jeg har lest en så rørende og underholdende debut. Eikehaug er virkelig en forfatter jeg gleder meg til å følge videre. Han skriver på en fengende og gripende måte. Dette er et litterær mesterverk som virkelig får deg til å føle tilstedeværelse. Hvis det et en debutroman du skal lese i år, så er "James Franco spytter når han snakker" et godt valg!

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Kenneth vokser opp i Skien, i en familie preget av hemmeligheter, en utagerende storesøster, en forknytt mor og en far som forsøker å holde det hele sammen. Det prøver også Kenneth, ved å få sin innesluttede mormor til å fortelle sannheten om det som en gang skjedde. Og ved å besverge virkeligheten gjennom å dikte historier og speide etter stjerneskudd. Men når noen sprayer «Kenneth er homo» på kinoveggen, har han ikke lenger noe valg: Han må ut og bort, først til Oslo og senere til New York, der han snart befinner seg i en virvel av hendelser."

Med litterær bokhilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Gyldendal.no. (2017). James Franco spytter når han snakker. Lokalisert 06.07.2017 på Internett http://www.gyldendal.no/Skjoennlitteratur/Romaner-og-noveller/James-Franco-spytter-naar-han-snakker