Bli bedre kjent med Scandinavian Star ulykken og katastrofen!

Forlag: PAX

Sjanger: Kriminalitet/Dokumentar/Ulykke/Samfunn

Forfatter: Kjell Ola Dahl

Kilde: Innbundet

"Scandinavian Star – Katastrofen og skandalene" er en omfattende, grundig og spennende oversikt over hendelsesforløpet av brannen. Kjell Ola Dahl har laget en velskreven og kunnskapsrik bok om brannen som kostet flere menneskeliv. Brannen som førte til skandale. Leserne følger gjerningsmenn om bord og pengestrømmene rundt skipet i denne skremmende og sjokkerende boken.

Kjell Ola Dahl's bok handler om passasjerskipet Scandinavian Star som brant natt til 7. april 1990. Da 159 menneskeliv gikk tapt, har saken vært omgitt av ubesvarte spørsmål, spekulasjoner og rykter. Flere timer etter at politiets antatte gjerningsmann selv var omkommet i brannen, må noen ha sørget for å holde brannen gående. Men hvem, og hvorfor?

Etter at en grasrotbevegelse for ny etterforskning gjennom mange år har drevet saken videre, iverksatte norsk politi i 2014 ny etterforskning, som i august 2016 konkluderte med at de ikke fant beviser på forsikringssvindel eller at det skulle være mer enn én gjerningsmann. Men politiet har oversett sentrale fakta, unnlatt å avhøre mistenkte og latt være å ettergå aktørenes forklaringer. Det kan virke som politiet er mer opptatt av å forsvare sitt eget omdømme enn å belyse saken ordentlig. Dermed er saken fortsatt et åpent sår, for de pårørende og i den norske offentligheten.

Kjell Ola Dahl gir i boken "Scandinavian Star – Katastrofen og skandalene" et realistisk og troverdig oversiktsbilde over hendelsen som kostet flere titalls menneskeliv. Boken tar for seg skandalene rundt ulykken og skandalene i ettertid. Forfatteren gir leserne politiets konklusjon og fremstiller saken i et nytt lys. Dette er en spennende bok som virkelig kan anbefales. Den er spennende, sjokkerende og skremmende på samme tid som den er realistisk og troverdig. Forfatteren gir leserne svar på flere spørsmål rundt ulykken.

"Scandinavian Star – Katastrofen og skandalene" er en bok jeg har valgt å gi, terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Helt siden passasjerskipet Scandinavian Star brant natt til 7. april 1990, da 159 menneskeliv gikk tapt, har saken vært omgitt av ubesvarte spørsmål, spekulasjoner og rykter. Flere timer etter at politiets antatte gjerningsmann selv var omkommet i brannen, må noen ha sørget for å holde brannen gående. Men hvem, og hvorfor?

Etter at en grasrotbevegelse for ny etterforskning gjennom mange år har drevet saken videre, iverksatte norsk politi i 2014 ny etterforskning, som i august 2016 konkluderte med at de ikke fant beviser på forsikringssvindel eller at det skulle være mer enn én gjerningsmann. Men politiet har oversett sentrale fakta, unnlatt å avhøre mistenkte og latt være å ettergå aktørenes forklaringer. Det kan virke som politiet er mer opptatt av å forsvare sitt eget omdømme enn å belyse saken ordentlig. Dermed er saken fortsatt et åpent sår, for de pårørende og i den norske offentligheten."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

PAX.no. (2016). Scandinavian Star – Katastrofen og skandalene. Lokalisert 26.02.2017 på Internett http://www.pax.no/scandinavian-star.5935138-331601.html

Bli bedre kjent med Syria!

Forlag: PAX

Sjanger: Samfunn/Historie/Krig/Fakta/Land/Verden

Forfatter: Cecilie Hellestveit

Kilde: Innbundet

"Syria – En stor krig i en liten" er en omfattende, kunnskapsrik og solid framstilling av situasjonen i Syria. Cecilie Hellestveit gir leserne en analyse av krigen i Syria. Dette er en sjokkerende, skremmende og spennende bok. Forfatteren har laget en troverdig og velskreven skisse av interesser og aktører som driver krigen. Cecilie gir oss et aktuell innblikk i krigen om Syria. Dette er virkelig en bok som kan anbefales.

Cecilie Hellestveit gir leserne her en omfattende avhandling om det som foregår i Syria. Leserne får her oversikt over den største krigen i vår samtid. "Syria – En stor krig i en liten" gir med denne boken forståelse av krigens dynamikk og historie. Forfatteren forteller om hvordan Syria er blitt slagmark for utenforstående aktører og hvilke akser som møtes i Syria.

Leserne får her innblikk i hvem som og hva de kjemper for. Dette er en troverdig og rikt illustrert bok om krigen i Syria. Den gir en omfattende innsikt over motsetninger mellom Assad-regimet og opposisjonen, og strid mellom IS og omverdenen.

Boken om Syria krigen, tar opp konfliktlinjer mellom Russland og NATO, mellom Israel og naboland, mellom etniske grupper, mellom islamister og sekulære, mellom Midtøsten-regionens stormakter og mellom ulike islamske retninger.

Cecilie Hellestveit gir leserne i boken "Syria – En stor krig i en liten" en grundig analyse av krigshandlingene, dramaet og de brutale handlingene som utspiller seg i Syria. Leserne får her objektiv framstilling av et land i krig. Dette er en viktig, solid, sterk og kunnskapsrike bok som beskriver hva Syria krigen er. "Syria – En stor krig i en liten" er en spennende og skremmende bok.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 5! Et historisk og politisk mesterverk. En bok som virkelig kan anbefales! Cecilie Hellestveit byr på realistiske og troverdige skildringer og beskrivelser av et land i brutal krig.

Bakside informasjon om boken:

"I Syria foregår den største krigen i vår samtid. Denne boken lar oss forstå krigens dynamikk og historie, hvordan Syria er blitt slagmark for utenforstående aktører og hvilke akser som møtes i Syria. Hvem kjemper egentlig om hva, og på vegne av hvem? Syria-krigen handler om motsetninger mellom Assad-regimet og opposisjonen, og strid mellom IS og omverdenen.

Men Syria-krigen tar også opp i seg konfliktlinjer mellom Russland og NATO, mellom Israel og naboland, mellom etniske grupper, mellom islamister og sekulære, mellom Midtøsten-regionens stormakter, og mellom ulike islamske retninger. Dette er en bok som beskriver hva Syria-krigen er. Den forsøker også å gi svar på Syria-krigens hvorfor.

Boken er delt i to. «Syria i verden» er beretningen om hvorfor den arabiske våren stanset her, og handler om krigen i Syria. «Verden i Syria» skisserer opp hvilke interesser og aktører som driver krigens dynamikk, og handler om krigen om Syria. Det er beretningen om hvorfor krigen i Syria er mye nærmere oss enn vi helst skulle ønske."

Med litterær hilsen

Kilder:

PAX.no. (2017). Syria – En stor krig i en liten verden. Lokalisert 26.02.2017 på Internett http://www.pax.no/syria.5935140-331601.html

En sterk roman om forholdet mellom mennesker!

Forlag: PAX

Sjanger: Roman

Forfatter: Nickolas Butler

Kilde: Innbundet

"Camp Chippewa" er en gripende roman som tar leserne tilbake til 1962 og gjennom seksti år med historie. Leserne blir blant annet kjent med Nelson som har en sentral rolle i denne romanen. Boken starter i en speiderleiren og utvikler seg til en underholdende, sterk og humoristisk roman.

Nickolas Butler roman er en vakker, humoristisk, sår, sterk og gripende roman om forhold mellom mennesker. "Camp Chippewa" handler om kjærlighet, vennskap, heltemot og håp. Romanen handler også om å ta viktige valg i livet. Leserne blir kjent med outsidere og populære personer og om hvordan livet kan utvikle seg.

"Camp Chippewa" er en bok som tar leserne tilbake til sommermorgen i 1962. Da vekkes den tretten år gamle Nelson på speiderleiren Camp Chippewa. Han vekkes av en hornsalutt. Han er troppens flinkeste og mest flittige deltaker, og en outsider blant de andre guttene. Bare den populære Jonathan og leirleder Wilbur tilbyr ham et slags vennskap.

Når Nelson mot slutten av uka får kjennskap til ureglementerte aktiviteter i leiren, må han gjøre et valg: Tie og la leirkameratene slippe unna med det de gjør, eller holde fast ved speideridealet om å gjøre det rette.

Over en periode på nesten seksti år følger vi Nelson, Wilbur, Jonathan og Jonathans familie, gjennom hverdagsliv, krigserfaringer, skuffelser og gleder. Rundt dem endres USA gradvis, til et samfunn der de moralske kodene ser ut til å gå stadig mer i oppløsning. Gang på gang viser det seg at det ikke er lett å velge rett, selv når man ønsker å gjøre det gode.

Nickolas Butler har laget en velskreven roman om kjærlighet, vennskap, heltemot og håp. "Camp Chippewa" er en vakker, sterk, dramatisk, gripende og realistisk roman. En roman om forhold mellom mennesker. Leserne følger i denne romanen en periode på nesten seksti år. "Camp Chippewa" handler om Nelson, Wilbur, Jonathan og Jonathans familie, gjennom hverdagsliv, krigserfaringer, skuffelser og gleder. Boken starter i år 1962 og tar oss videre gjennom flere tiår. Dette er virkelig en roman jeg kan anbefale. En roman som en til tider kan føle tilstedeværelse. Nickolas Butler byr på tankevekkende beskrivelser og skildringer.

Jeg har valgt å gi denne romanen, terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"En tidlig sommermorgen i 1962 vekker tretten år gamle Nelson som vanlig speiderleiren Camp Chippewa med en hornsalutt. Han er troppens flinkeste og mest flittige deltaker, og en outsider blant de andre guttene. Bare den populære Jonathan og leirleder Wilbur tilbyr ham et slags vennskap. Når Nelson mot slutten av uka får kjennskap til ureglementerte aktiviteter i leiren, må han gjøre et valg: Tie og la leirkameratene slippe unna med det de gjør, eller holde fast ved speideridealet om å gjøre det rette.

Over en periode på nesten seksti år følger vi Nelson, Wilbur, Jonathan og Jonathans familie, gjennom hverdagsliv, krigserfaringer, skuffelser og gleder. Rundt dem endres USA gradvis, til et samfunn der de moralske kodene ser ut til å gå stadig mer i oppløsning. Gang på gang viser det seg at det ikke er lett å velge rett, selv når man ønsker å gjøre det gode."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

PAX.no. (2017). Camp Chippewa. Lokalisert 25.02.2017 på Internett http://www.pax.no/camp-chippewa.5916197-331613.html

Et humoristisk portrett av Rio de Janeiro i dens storhetstid!

Forlag: PAX

Sjanger: Roman

Forfatter: Martha Batalha

Kilde: Innbundet

"Usynlighetens historie" er et omfattende og vakkert portrett av Rio de Janeiro i dens storhetstid. Martha Batalha har skrevet en humoristisk og elegant debut. En prakt roman om Rio de Janeiro og utviklingen som oppstod. Forfatteren har skrevet om byen som vokste seg stor og moderne. Dette er en roman som virkelig kan anbefales.

Martha Batalha bok handler om de to søstrene Eurídice og Guida. De vokser opp i et vanlig middelklassestrøk i 1940- og 50-årenes Rio de Janeiro. Eurídice er full av ambisjoner og ideer, og beundrer den livskloke storesøsteren.

Men så en dag rømmer Guida med den rike kjæresten sin, til et liv som viser seg å bli noe ganske annet enn hun drømte om. Selv blir Eurídice gift og får to barn. Hun kjeder seg snart i rollen som husmor, og prøver å starte opp egne prosjekter, vil skrive kokebok og syr kjoler for nabolagets kvinner. Men hver gang setter mannen hennes en stopper for planene.

"Usynlighetens historie" er historisk, spennende, sjokkerende og humoristisk på en og samme tid. Den har fokus på Rio de Janeiro's utvikling. En utvikling fra mot en moderne storby. Leserne blir kjent med to søstre som kjemper for å bli sett og for å få leve sine egne liv i en mannsdominert verden. Dette er en gripende, realistisk, historisk og humoristisk roman. Martha Batalha er realistisk i sine beskrivelser og skildringer. Leserne blir med på et vakkert eventyr som handler om Rio de Janeiro på 1940- og 50-tallet. Dette er en varm, vakker, unik, sterk og viktig historie samlet mellom to permer.

Jeg hat valgt å gi denne vakre godbiten av en roman, terningkast 5! Denne romanen kan virkelig anbefales. Språket er lekent og handlingen er vakker. Dette er et tankevekkende og fargerik portrett av en storbyen.

Bakside informasjon om boken:

"De to søstrene Eurídice og Guida vokser opp i et vanlig middelklassestrøk i 1940- og 50-årenes Rio de Janeiro. Eurídice er full av ambisjoner og ideer, og beundrer den livskloke storesøsteren. Men så en dag rømmer Guida med den rike kjæresten sin, til et liv som viser seg å bli noe ganske annet enn hun drømte om. Selv blir Eurídice gift og får to barn. Hun kjeder seg snart i rollen som husmor, og prøver å starte opp egne prosjekter, vil skrive kokebok og syr kjoler for nabolagets kvinner. Men hver gang setter mannen hennes en stopper for planene.

Mens Rio de Janeiro utvikler seg til en levende og moderne storby, kjemper de to søstrene for å bli sett og få leve sine egne liv i en mannsdominert verden."

Med litterær hilsen

Kilder:

PAX.no. (2017). Usynlighetens historie. Lokalisert 25.02.2017 på Internett http://www.pax.no/usynlighetens-historie.5939608-331613.html

Realistisk spenning på høyt nivå!

Forlag: LYST forlag

Sjanger: Kriminalroman

Forfatter: Katharina Holt

Kilde: Innbundet

Katharina Holt har med "Direktøren", skrevet spenning på høyt nivå. Dette er en av de beste debut romanene jeg har lest på lenge. Forfatteren byr på realistiske og skremmende skildringer og beskrivelser. Dette et en roman som kan få nakkehårene til å reise seg.

"Direktøren" er det første møte med kriminaletterforsker Cornelia Lorentzon ved Gøteborgs Politikammer. En karakter som jeg virkelig fikk sansen for. Holt's roman er skremmende, spennende og sjokkerende på en og samme tid. Den holder spenningen oppe fra første til siste side.

Romanen handler om Sofia. Hun bryter opp fra et destruktivt ekteskap og flykter tilbake til sin barndomsby, Kragerø. I sin søken etter hevn, havner hun imidlertid i et mareritt hun ikke klarer å kontrollere. Hatet hun kjenner for eksmannen og de menneskene som hjalp han å føre henne bak lyset, gir uante konsekvenser. Ondskapen smitter.

Når kriminal etterforsker Cornelia Lorentzon ved Gøteborgs Politikammer utreder en drapssak på Vestkysten, dukker detaljer fra en tidligere sak opp i minnet. Hun endevender arkivet, finner saksmappen til Sofia Holm og oppdager at flere involverte personer fra utredningen brått og uventet har gått bort.

Katharina Holt har skrevet en ekstremt spennende roman. "Direktøren" er preget av et dystert og brutalt møte med vold, hevn, ondskap og familierelasjoner. Dette er en intens bok som virkelig kan anbefales. Katharina Holt er en forfatter jeg gleder meg til å følge videre. For det er lett og se at hun har talent som forfatter.

"Direktøren" har jeg valgt å gi terningkast 6! WOW for en brutal, dramatisk og sjokkerende bok. Det er lett å like hovedpersonen og romanen byr på realistisk spenning fra første til siste side. En debutroman som virkelig bør leses og en forfatter med talent!

Bakside informasjon om boken:

"Sofia bryter opp fra et destruktivt ekteskap og flykter tilbake til sin barndomsby, Kragerø. I sin søken etter hevn, havner hun imidlertid i et mareritt hun ikke klarer å kontrollere. Hatet hun kjenner for eksmannen og de menneskene som hjalp han å føre henne bak lyset, gir uante konsekvenser. Ondskapen smitter.

Når kriminaletterforsker Cornelia Lorentzon ved Gøteborgs Politikammer utreder en drapssak på Vestkysten, dukker detaljer fra en tidligere sak opp i minnet. Hun endevender arkivet, finner saksmappen til Sofia Holm og oppdager at flere involverte personer fra utredningen brått og uventet har gått bort"

Med spennende hilsen fra Boktimmy

Kilder:

Forlagshusetivestfold.no. (2016). Direktøren. Lokalisert 25.02.2017 på Internett http://forlagshusetivestfold.no/nettbutikk/skjonnlitteratur/krim/direktoren-katharina-holt

Spennende fantasyroman!

Forlag: LIV forlag

Sjanger: Fantasyroman/Kriminalroman

Forfatter: Ellen E Fossum

Kilde: Innbundet

"Drømmevokteren" er en ekstremt spennende fantasy roman. Ellen E Fossum har laget en velskreven roman om ydmykhet, mot og kjærlighet. Forfatteren tar for seg hvordan en kan redde en hel verden fra å gå til grunne. Dette er en mystisk, skremmende og dramatisk bok for både ungdom og voksne.

Fantasy romanen handler om et barn som våkner opp i en grøft i en by. Barnet er helt alene og uten minner om hvem han er eller hvor han kommer fra.

Orian vokser opp i en verden som er fremmed og overveldende, i en kropp som virker ukjent og med et sinn som ikke finner ro. Hans søken etter svar sender ham på en reise bortenfor tid og rom, til et rike med monstre og mennesker, magiske vesener og dystre hemmeligheter.

Mens hukommelsen hans sakte vender tilbake, begynner han å forstå at skjebnen til landet Emineo er knyttet tett sammen med hans egen og med de mystiske drømmevokterne.

Ellen E Fossum har skrevet en mystisk og dramatisk roman. En bok som til tider kan få nakkehårene til leserne å reise seg. Den er skremmende og brutal. Forfatteren sjokkerer flere ganger med sine dystre og tankevekkende beskrivelser og skildringer. "Drømmevokteren" er noe unikt og helt spesielt. En bok som virkelig kan anbefales.

Jeg har valgt å gi denne fantasy romanen, terningkast 4! Imponerende og spennende, men til tider langtrukken!

Bakside informasjon om boken:

"Et barn våkner opp i en grøft i en by, alene og uten minner om hvem han er eller hvor han kommer fra. Orian vokser opp i en verden som er fremmed og overveldende, i en kropp som virker ukjent og med et sinn som ikke finner ro. Hans søken etter svar sender ham på en reise bortenfor tid og rom, til et rike med monstre og mennesker, magiske vesener og dystre hemmeligheter. Mens hukommelsen hans sakte vender tilbake, begynner han å forstå at skjebnen til landet Emineo er knyttet tett sammen med hans egen – og med de mystiske drømmevokterne."

Med spennende hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Forlagshusetivestfold.no. (2016). Drømmevokteren. Lokalisert 25.02.2017 på Internett http://forlagshusetivestfold.no/drommevokteren-e-e-fossum

Bli bedre kjent med Bob Dylan!

Forlag: LIV forlag

Sjanger: Biografi

Forfatter: Carl Johan Berg

Kilde: E- Bok

Carl Johan Berg har med boken "Nobelprisvinneren Bob Dylan", skrevet en omfattende og gripende biografi om en artist som har hatt stor betydning for verdensbefolkningen.

Dette er et åpent og nakent møte med artisten som i 2016 ble tildelt Nobels Litteraturpris. Den ultimate anerkjennelsen som forfatter/artist. Prisen fikk han for sitt arbeid som poet og for sine tekster basert på tanker, følelser og drømmer.

Carl Johan Berg har laget en velskreven og kunnskapsrik bok om et av verdens største ikoner. En omfattende reise gjennom en artist liv og karriere.

Boken tar for seg Dylan som protestsanger. En artist som vekket stor interesse på tidlig 60-tallet. Bob Dylan bidro den gang sterkt til å bevisstgjøre en hel ungdomsgenerasjon i kampen mot krig og urettferdighet. En kjent sang fra den tiden er "Blowin’ in the Wind".

Forfatteren av denne boken, gir leserne en forklaringen på hvorfor så mange har et så nært og sterkt forhold til Bob Dylan. Dette er mye på grunn av hans kunst som ligger på et dypt og personlig plan. Artisten har fått flere millioner av tilhengere over hele verden, bygget på en felles opplevelse av Dylan. Hans tanker og følelser kommer klart inn i tekstene hans.

Carl Johan har skrevet et nakent, åpent, ærlig og viktig portrett av artisten. Dette er et kunnskapsrik, gripende, sjokkerende, sterkt og troverdig møte med artisten. Forfatteren beskriver og skildrer artistens liv og karriere på en unik, tankevekkende og rørende måte. Dette er virkelig en biografi jeg kan anbefale.

Jeg har valgt å gi boken "Nobelprisvinneren Bob Dylan", terningkast 5! For er det en biografi du skal lese i år, så er det denne!

Bakside informasjon om boken:

"Ingen annen nålevende artist har betydd så mye så lenge for så mange som Bob Dylan. At han ble tildelt Nobels Litteraturpris for 2016 er den ultimate anerkjennelsen av at han også er en av vår tids største poeter.

Som såkalt protestsanger tidlig på 60-tallet bidro han sterkt til å bevisstgjøre en hel ungdomsgenerasjon i kampen mot krig og urettferdighet med sanger som Blowin’ in the Wind og The Times They Are A-Changin’. Men, sier forfatteren, forklaringen på at så mange har et så nært og sterkt forhold til Bob Dylan og hans kunst ligger på et dypere og mer personlig plan. På en forunderlig måte har millioner av tilhengere over hele verden en felles opplevelse av at Dylan er akkurat vår poet som hen-vender seg til hver enkelt av oss og har satt ord på våre innerste tanker, følelser og drømmer."

Med litterær hilsen

Kilder:

Forlagshusetivestfold.no. (2016). Nobelprisvinneren Bob Dylan. Lokalisert 25.02.2017 på Internett http://forlagshusetivestfold.no/nobelprisvinneren-bob-dylan-carl-johan-berg

Boktimmy skifter nettside!

Informasjon til nye og eldre lesere

I mars har Boktimmy anmeldt i 1 år.

Det har vært et år preget av flere titalls skrevne anmeldelser og en økende daglig statistikk. Boktimmy har i gjennomsnitt 70 faste lesere daglig og over 3000 sidevisninger ukentlig. Det varierer mellom 50 og 150 lesere til dagen.

Det er utrolig kjekt å se at Boktimmy vokser.

Boktimmy feirer snart 1 år og i løpe av Mars 2017 skifter Boktimmy nettside.

Da blir all virksomhet overført til www.boktimmy.no. Det betyr ikke at www.boktimmy.blogg.no vil slettes, men alle anmeldelsene vil overføres over tid til den nye nettsiden.

Endringene skjer ikke før i midten av Mars og i mellomtiden vil det som vanlig bli publisert anmeldelser her.

Tidligere anmeldelser vil som nevnt overføres til det nye nettstedet. Det vil ta tid, men etterhvert vil dere få oversikten på den nye nettsiden.

Selv om Boktimmy skifter nettsted, vil denne bloggen enda være oppegående. Den vil bare ikke fornyes!

Boktimmy har også tenkt å gå et skritt videre i Juli, da vil Boktimmy også bli en Facebook side. Dette kommer jeg tilbake til i løpe av Juni.

Så det er bare å glede seg. Det er takket være dere lesere Boktimmy utvikler seg. Tusen takk til både lesere, forfattere og forlag!

Du kan allerede sjekke ut www.boktimmy.no for en forsmak. Der ligger det allerede et velkomst innlegg. Dere får informasjon når siste innlegg blir publisert på denne siden.

Så velkommen til en ny framtid hos www.boktimmy.no. Jeg gleder meg til å anmelde flere bøker for dere framover og holde dere oppdatert på litteratur. Det er utrolig kjekt å se at statistikken bedres ukentlig.

Så håper dere følger meg videre og ønsker dere velkommen til en framtid med anmeldelser hos Boktimmy!

Med vennlig hilsen fra Boktimmy!

Bli bedre kjent med Margaret Thatcher!

Forlag: Manifest

Sjanger: Biografi/Samfunn/Politikk

Forfatter: Simon Reid- Henry

Kilde: Pocket

"Arven etter Thatcher" er et politisk mesterverk. Simon Reid- Henry har laget en velskreven biografi om Margaret Thatcher. En politiker som forandret Storbritannia og kanskje hele verden. Historien om en jernkvinne som går i dybden av hva hun gjorde.

Boken handler om de 30 årene etter at hun gikk av som statsminister i Storbritannia. Selv om det er lenge siden Thatcher var regjerende statsminister er hun fremdeles omstridt. Dette et en kunnskapsrike og omfattende biografi om politikeren som person og som regjerende britisk statsminister.

Mange høyrepolitikere har henne som forbilde. Thatcher regnes som et solid symbol på fagforeningsknusing og velferdskutt. Dette er en gripende og spennende avhandling om britisk historie og politikk.

Simon Reid-Henry er britisk samfunnsforsker og tar for seg konsekvensene av Thatchers politikk. En politikk som skapte store ringvirkninger i verdens politikken og historien. Dette er sjokkerende og troverdig litteratur.

"Arven etter Thatcher" tar for seg de økonomiske forskjellene som har vokst fra i historien. Den tar utgangspunkt i britisk politikk. Leserne får et solid, sterk og unikt innblikk i hva samfunnet har tjent på hennes politiske tanker. Simon Reid-Henry forteller om motstanderne som ble hans arvtakere. Dette er en omfattende avhandling om den britiske historie og politikken. Forfatteren tar for seg hvor viktig den har vært for verden opp igjennom tidene. "Arven etter Thatcher" byr på sjokkerende, skremmende og realistiske beskrivelser og skildringer. Dette er et litterært mesterverk som virkelig kan anbefales.

Jeg har valgt å gi Simon Reid-Henry bok "Arven etter Thatcher", terningkast 4! Politisk litteratur i verdensklasse.

Bakside informasjon om boken:

"Margaret Thatcher forandret Storbritannia – kanskje verden. Men hva gjorde hun egentlig?

Mer enn 30 år etter at hun gikk av som statsminister i Storbritannia er Thatcher fremdeles omstridt.

Mange på høyresiden har henne som forbilde. For andre er Thatcher selve symbolet på fagforeningsknusing og velferdskutt.

I denne pamfletten tar den britiske samfunnsforskeren Simon Reid-Henry for seg konsekvensene av Thatchers politikk:

Hvor mye de økonomiske forskjellene vokste. Hvem som tjente godt på politikkens hennes. Og ikke minst hvordan noen av hennes hardeste motstandere kom til å bli hennes arvtakere."

Med litterær hilsen

Kilder:

Manifest.no. (Ukjent årstall). Arven etter Thatcher. Lokalisert 24.02.2017 på Internett http://www.manifest.no/reid_henry_arven_etter_thatcher

Sterkt møte mellom en dødsdømt og en forfatter!

Forlag: Manifest

Sjanger: Biografi/Kriminalitet/Samfunn

Forfatter: Marit Lund Bødtker

Sider: 192

Kilde: Innbundet

"Dødsdømt Nr. 989" er et dystert, brutalt, sjokkerende, skremmende og troverdig møte med en dødsdømt fange. Marit Lund Bødtker har laget en velskrevet og biografisk historie om amerikanske Ivan Ray Murphy jr. Han som i en alder av 28 år ble fengslet og dømt til døden for drapet på en gammel dame, et drap han nekter for å ha begått. Forfatteren har skrevet en realistisk bok om fangen, som selv mener han er uskyldig.

Marit Lund Bødtker har skrevet historien om det unike og sterke vennskapet mellom en dødsdømt fange og en norsk forfatter.

Boken handler om Ivan Ray Murphy jr, som sitter fengslet på en liten celle. I 21 av døgnets 24 timer er han innelåst og helt alene. Den dødsdømte mener selv han er uskyldig, men det er vanskelig å bevise. For hver eneste dag, ønsker han den perfekte veien ut av fengselet. Alt for å unnslippe den dødelig dosen med gift.

"Dødsdømt nr. 989" er et tragisk og tårevåt møte med den amerikanske Ivan Ray Murphy jr som ble dømt for drap i en alder av 28 år. Selv mener han at han er uskyldig.

Boken handler om den dødsdømte og Marit's kontakt. Boken er troverdig og realistisk. Forfatteren bygger på kontakten via postkortene de utvekslet. Postkortet ble starten på flere år med brevveksling og betroelser, starten på et uvanlig vennskap.

"Dødsdømt nr. 989" er et vakker, rørende og sterkt møte mellom Marit Lund Bødtker og Ivan Ray Murphy jr. De knyttet et sterkt venns bånd. Forfatteren gir et brutal og kunnskapsrikt innblikk i amerikansk politikk, rettsvesen, domstol og fengsel. Leserne får her et sjokkerende innblikk i en helt ukjent verden. Marit kom seg til USA. Hun ble vist til det beryktede fengselet Ellis Unit 1 i Huntsville, Texas. Det var her Ivan kjemper sin utrettelige kamp for å slippe fri. Dette er en spennende, men også brutalt møte med amerikansk fengsel og rettsvesen.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 4!

Bakside informasjon om boken:

"Historien om det uvanlige vennskapet mellom en dødsdømt fange og en norsk forfatter.

Tenk deg at du sitter fengslet på en liten celle. I 21 av døgnets 24 timer er du innelåst og helt alene. Greier du ikke å bevise at du er uskyldig, går eneste vei ut av fengselet via en dose dødelig gift.

Hva gjør det med deg?

Dødsdømt nr. 989 er historien om amerikanske Ivan Ray Murphy jr., som 28 år gammel blir fengslet og dømt til døden for drapet på en gammel dame – et drap han nekter for å ha begått.

Etter å ha søkt om brevvenner, mottar han en dag et postkort fra norske Marit Lund Bødtker. Postkortet blir starten på flere år med brevveksling og betroelser, starten på et uvanlig vennskap.

For Marit gir vennskapet et innblikk i en ukjent verden. Snart fører det henne også til USA, til det beryktede fengselet Ellis Unit 1 i Huntsville, Texas, hvor Ivan kjemper sin utrettelige kamp for å slippe fri."

Med litterær hilsen

Kilder:

Manifest.no. (2014). Dødsdømt Nr 989. Lokalisert 23.02.2017 på Internett http://www.manifest.no/marit_bodtker_dodsdomt_nr_989