Anmeldelse av Geir Stian Ulsteins bok “Tysklandsbrigaden”

Tysklandsbrigaden

Forlag: Spartacus

Sjanger: Historisk Sakprosa

Forfatter: Geir Stian Ulstein

Sider: 266

Dato: 07.01.2019

Kilde: Innbundet

 

Anmeldelsen av boken:

Forfatterskapet til Geir Stian Ulstein går helt tilbake til 2008. Da han debuterte med romanen “Piggtrådroser”, som handlet om hans bestefars dramatiske opplevelser i konsentrasjonsleirer under krigen. I 2018 var han aktuell med hele 2 historiske utgivelser. I denne anmeldelsen skal jeg ta for meg “Tysklandsbrigaden”, en bok om folket som dro til et ruinert Tyskland for å ordne opp etter krigen. De dro til fiendelandet for freden, selv om fredsavtalen enda ikke var signert. Forfatteren har gjort et utmerket arbeid ved å skrive om de fem tusen nordmenn som dro til et krigsherjet Tyskland. Dette er en praktfull og kunnskapsrik bok som virkelig står høyt hos meg når det kommer til historiske bøker.

Boken omhandler tiden etter 1947. Mellom flyteminer og gjennom pakkis sendes de første 5000 norske soldatene over Nordsjøen i et tidligere tysk troppetransportskip. Destinasjon var fiendelandet Tyskland. Oppdraget var å vokte freden. Idet de ankommer, er fredsavtalen fortsatt ikke undertegnet, og millioner av statsløse mennesker er jaget inn i ruinene av Hitlers rike. Tyskland er sønderknust, men en ny trussel stiger fram fra øst. Snart står de norske soldatene som første og eneste skanse mellom Norden og den sovjetiske hæren som rev Tyskland i biter. De vet ikke hva ordren blir dersom angrepet kommer. Evakuere eller slåss til siste mann?

Det er ingen tvil om at Geir Stian Ulstein har gjort omfattende research han har skrevet denne boken. Gjennom arkivmateriale, bilder og intervjuer med flere titalls veteraner, har Geir Stian Ulstein snekret sammen en solid beretning om brigaden som dro til Tyskland for å ordne opp. For fram til 1953 var rundt 50 000 nordmenn utstasjonert i Tyskland. Blant dem var framtidige samfunnstopper, kunstnere, idrettshelter og politikere. Thorvald Stoltenberg, Odvar Nordli og Kåre Willoch var noen av deltakerne i Tysklandsbrigaden. Jeg er meget imponert over forfatterens måte å behandle denne form for historie, Norge kunne ikke fått en bedre formidler av dette temaet. Så dette er virkelig en bok som bør lese, både av dem som søker svar på hvordan det gikk med Tyskland og Europa etter krigen og/eller de som generelt liker historie og har interesse for det.

 

Terningkast av boken:

–5

 

Bakside informasjon om boken:

“1947. Mellom flyteminer og gjennom pakkis sendes de første 5000 norske soldatene over Nordsjøen i et tidligere tysk troppetransportskip. Destinasjon: fiendeland. Oppdrag: å vokte freden. Idet de ankommer, er fredsavtalen fortsatt ikke undertegnet, og millioner av statsløse mennesker er jaget inn i ruinene av Hitlers rike. Tyskland er fullstendig knust, men en ny trussel stiger fram fra øst. Snart står de norske soldatene som første og eneste skanse mellom Norden og den sovjetiske hæren som rev Tyskland i biter. De vet ikke hva ordren blir dersom angrepet kommer. Evakuere eller slåss til siste mann?

Fram til 1953 var rundt 50 000 nordmenn utstasjonert i Tyskland. Blant dem var framtidige samfunnstopper, kunstnere, idrettshelter og politikere som Thorvald Stoltenberg, Odvar Nordli og Kåre Willoch. Basert på arkivmateriale og intervjuer med rundt 100 veteraner leverer Geir Stian Ulstein den første sammenfattende beretningen om Tysklandsbrigaden.”

 

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

 

Kilder:

Spartacus.no. (2018). Tysklandsbrigaden. Lokalisert 07.01.2019 på internett her! 

En innsiktsfull beretning om Russlands befolkning!

Forlag:

Cappelen Damm

Sjanger:

Politikk/Historie

Forfatter:

Bernhard L. Mohr

Sider:

256

Dato:

05.11.2017

Kilde:

E-Bok

Selve anmeldelsen:

"Hvorfor stemmer russerne på Putin" er en lettlest, innholdsrik og kunnskapsrik beretning om den politiske utviklingen som har skjedd i Russland opp igjennom tidene. Bernhard L. Mohr har selv bodd i Russland og tar for seg et viktig spørsmål som han besvarer på en fengende og oversiktlig måte. Forfatteren tegner et solid, omfattende og innsiktsfull portrett om Putin's stadig mer undertrykkende regime. Dette er en litterær godbit som virkelig kan anbefales.

Forfatteren flyttet i 2006 til Moskva. Han var en enslig nordmann i en russisk arbeidsplass. Det var en tid da mange enda anså at en demokratisk utvikling i Russland både var mulig og sannsynlig.

Ti år etter drar han tilbake for å møte de gamle kollegene for å få svar på det ene overskyggende spørsmålet.

Bernhard L. Mohr har med "Hvorfor stemmer russerne på Putin", laget en velskrevet bok om samfunnet og politikken i Russland. Dette er en engasjerende og interessant bok om befolkningen i Russland, hvilken politisk retning de velger og hvordan de stiller seg ovenfor sin president Vladimir Putin. Jeg har lest flere bøker om Putin's Russland, men Mohr har etter min mening skrevet den mest informative og beste utgivelsen. "Hvorfor stemmer russerne på Putin" er en politisk litteratur som virkelig kan anbefales.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"I 2006 flyttet forfatteren til Moskva – en enslig nordmann på en russisk arbeidsplass på en tid da mange ennå anså at en demokratisk utvikling i Russland var både mulig og sannsynlig. Ti år etter drar han tilbake for å møte de gamle kollegene for å få svar på det ene overskyggende spørsmålet: Hvorfor stemmer russerne på Putin? Hvorfor fortsetter de å støtte opp under et for vestlige øyne stadig mer undertrykkende regime?"

Med høst hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Cappelendamm.no. (2017). Hvorfor stemmer russerne på Putin. Lokalisert 05.11.2017 på Internett https://www.cappelendamm.no/_dokumentar/samfunn-og-debatt/hvorfor-stemmer-russerne-på-putin%3F-bernhard-l.-mohr-9788202514259

Bli bedre kjent med FrP!

Forlag: Res Publica

Sjanger: Politikk/Historie

Forfatter: Håvard Friis Nilsen og Christian Anton Smedshaug

Dato: 24.08.2017

Kilde: Pocket

Selve anmeldelsen:

"Folkepartiet?" er en særdeles viktig og aktuell bok nå som Stortingsvalget 2017 foregår. Dette er den omfattende historien om partiet FrP. Gjennom politikken har FrP gått fra å være et lite, til å bli et av Norge største partier. Håvard Friis Nilsen, Christian Anton Smedshaug og flere bidragsytere forteller den ærlige sannheten om FrP, et parti i nedtur og opptur. Samt i vekst og nedgang. Et parti som tidligere var et protestparti som var sponset av apartheidregimet i Sør-Afrika.

FrP har gjennom historien hatt flere partiledere og dags dato står Siv Jensen som leder. I "Folkepartiet?" får en svar på hva som kjennetegner partiets historie. FrP har både opplevd oppturer og nedturer gjennom flere år med politisk historie.

Hva skyldes partiets store vekst? FrP representerer en politisk utfordring som krever forståelse. Det synes den brede folkelig støtten. Samtidig som det lanserer nyliberale løsninger som innebærer kutt i velferdsgoder. Men det har vist seg vanskelig å angripe partiet som et rent høyreparti, for store velgergrupper hverken tror eller opplever at FrP truer deres velferd.

"Folkepartiet?" er en omfattende og kunnskapsrik framstilling av FrP som politisk parti. Dette et virkelig en bok som kan anbefales. Nå som det nærmer seg politisk valg er det viktig å få et solid innblikk i FrPs historikk. Forfatterne presenter ulike blikk på FrP. Blant annet flere trekk ved det politiske landskapet som har gjort FrPs vekst mulig.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"FrP har gått fra å være et lite, marginalt protestparti sponset av apartheidregimet i Sør-Afrika, til å bli et av Norges største partier. Hvordan er det skjedd? Hva kjennetegner deres historie, deres oppturer og nedturer? Hva er forklaringen på partiets tidvise store appell? FrP representerer en politisk utfordring som krever en egen forståelse: Det synes å ha bred folkelig støtte, samtidig som det lanserer nyliberale løsninger som innebærer kutt i velferdsgoder. Men det har vist seg vanskelig å angripe partiet som et rent høyreparti, for store velgergrupper hverken tror eller opplever at FrP truer deres velferd. Denne boken presenter ulike blikk på FrP, men også trekk ved det politiske landskapet som har gjort FrPs vekst mulig."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Respublica.no. (2007). Folkepartiet. Lokalisert 24.08.2017 på Internett http://respublica.no/boker/folkepartiet/

Arbeiderbevegelsens historie samlet mellom to permer!

Forlag: Respublica

Sjanger: Historie/Politikk

Forfattere: Trond Gram og Ole Martin Rønning

Dato: 01.06.2017

Kilde: Pocket

Selve anmeldelsen:

"De lange linjer" er en kunnskapsrik og troverdig beretning om den norske arbeiderbevegelse sin historie. Trond Gram og Ole Martin Rønning har laget en velskreven og omfattende bok om norsk politikk, økonomi og historie. Forfatterne tegner et realistisk bilde av Norge som lagdelt og fattig nasjon. Boken handler også om hvordan landet vokste seg til et av verdens mest likestilte samfunn sosialt og økonomisk.

Trond Gram og Ole Martin Rønning gir leserne et omfattende og oversiktlig bilde av det moderne Norge. Dette er en bok som beskriver det norske samfunnet gjennom politiske, sosiale og økonomiske utvikling på en spennende og fengende måte. Leserne kommer i denne boken blant annet tett inn på den solide utviklingen fra Marcus Thranes arbeiderforeninger til dagens velorganiserte arbeidsliv.

"De lange linjer" handler om den norske utvikling fram mot velferden som oppstod på midten av 1900 tallet. Dette er en fengslende og interessant framstilling av Norges historie.

Forfatterne tar i denne boken blant annet for seg 1800-tallet, da den norske arbeiderbevegelsen gikk i bresjen for sosiale, politiske og økonomiske reformer som endret samfunnet. Det er ingen tvil om at arbeids bevegelsen i Norge har hatt mye å si for Norges historie. Bevegelsen har satt frihet, likhet, rettferdighet og solidaritet som sitt mål. Bevegelsen har også kjempet for sine idealer og ofte vunnet fram.

Trond Gram og Ole Martin Rønning gir leserne med denne boken en oversiktsframstilling arbeiderbevegelsens store utvikling. Boken tar for seg historien fra begynnelsen og fram til dagens aktuelle politiske kampsaker. Dette er en lettlest innføring i arbeiderbevegelsens historie, med rikt og spennende bildemateriale. Forfatterene viser til viktige utviklingstrekk ved hjelp av grafer og tabeller.

Dette er virkelig en bok som bør leses. Forfatterene tar oss med dypt inn i arbeiderbevegelsens skjærne. "De lange linjer" er en kunnskapsrike bok som tar for seg hvor viktig rolle den norske politikk og økonomi har spilt for arbeiderne i Norge. Trond Gram og Ole Martin Rønning har skrevet en litterær godbit som tar for seg en av de viktigste delene av norsk historie.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Arbeiderbevegelsens historie er fortellingen om det moderne Norge. Historien viser reisen fra en lagdelt og fattig nasjon til et av verdens mest likestilte samfunn sosialt og økonomisk. Vi kommer tett på utviklingen fra Marcus Thranes arbeiderforeninger til dagens velorganiserte arbeidsliv.

Siden 1800-tallet har den norske arbeiderbevegelsen gått i bresjen for sosiale, politiske og økonomiske reformer som har endret samfunnet. Bevegelsen har hatt frihet, likhet, rettferdighet og solidaritet som sitt mål. Bevegelsen har kjempet for sine idealer og ofte vunnet fram.

Boka er en nyskrevet oversiktsframstilling som tar oss med på en ferd fra arbeiderbevegelsens spede begynnelse og fram til dagens aktuelle politiske kampsaker. Denne lettfattelige innføringen i arbeiderbevegelsens historie kommer med et stort og spennende bildemateriale og viser viktige utviklingstrekk ved hjelp av grafer og tabeller."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Respublica.no. (2017). De lange linjer. Lokalisert 01.06.2017 på Internett http://respublica.no/boker/de-lange-linjer-arbeiderbevegelsens-historie/

Bli bedre kjent med Folkerett!

Forlag: Universitetsforlaget

Sjanger: Politisk litteratur

Forfatter: Geir Ulfstein

Sider: 160

Dato: 05.04.2017

Kilde: E-Bok

Selve anmeldelsen:

"Hva er folkerett" er Geir Ulfstein's bidrag i "Hva er serien". Dette er et omfattende, kunnskapsrikt og troverdig bilde av folkeretten som politisk organ. Ulfstein gir et solid innblikk i folkerettens historie. Dette er 160 sider med fengende og realistisk lesning.

Ulfstein tar med denne boken, leserne med på en historisk reise. Han gir oss innblikk i opprettelsen av verdensorganisasjonen FN og ruinene etter andre verdenskrig. Forfatteren knytter folkeretten opp mot FNs, verdens og Norges historien på en troverdig og profesjonell måte. Leserne får innblikk i havretten's regulering av oljevirksomhet og fiske. En handel so kontrolleres av WTO. Det er ingen tvil om at befolkningen opplever folkerettsbrudd i form av krig og massive overgrep.

"Hva er folkerett" er en omfattende oversikt og en solid innføring i hva vi kan vente oss av folkeretten. Geir Ulfstein beskriver, skildrer og informerer om rettssystemets mange positive og negative sider. Leserne får her et omfattende innblikk i alt fra dagliglivet til de store politiske spørsmålene.

Med denne innføringen, har du alt du trenger for å forstå deg på folkeretten. Leserne får også innblikk i hvordan den har endret seg med tiden. Geir tar oss med gjennom internasjonale organisasjoner og domstoler viktige rolle.

Geir Ulfstein setter også et kritisk lys på om Norge i praksis oppfyller sine programerklæringer om folkerettens betydning. Forfatteren tegner et unikt bilde av folkeretten som politisk organ og hvilke rolle rettssystemet har spilt for verden.

Min konklusjon av boken:

Geir Ulfstein gir med "Hva er folkerett", et omfattende bilde av rettssystemet. Folkeretten er viktig for oss nordmenn og Ulfstein gis leserne svaret på folkerettens betydning. Geir gir leserne med denne utgivelsen svar på store politiske spørsmål. Et kort og omfattende innblikk i folkerettens historie.

"Hva er folkerett" viser lesere hva verdensorganisasjonen FN har å si for politikken. Forfatteren forteller om opprettet av FN og ruinene etter andre verdenskrig. Dette er en kunnskapsrik godbit. En troverdig oversikt over folkerettens som politisk organ.

Ulfstein gir leserne et omfattende, informativt og historisk innblikk i folkeretten som organ. Dette er et litterært mesterverk. Forfatteren har virkelig gjort et solid arbeid med å formulere, beskrive og skildre folkerettens betydning. Dette er uten tvil en politisk rett, som er viktig for den norske befolkning.

Forfatteren gir med denne boken en omfattende, viktig, unik og solid innføring i hva folkerett er. Dette er et troverdig svar på spørsmålet som stilles rundt folkeretten.

Mitt terningkast for boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Folkeretten kan feire viktige seire. Verdensorganisasjonen FN ble opprettet i ruinene av andre verdenskrig. Havretten regulerer oljevirksomhet og fiske. Handelen kontrolleres av WTO. Men samtidig opplever vi folkerettsbrudd i form av krig og massive overgrep.

Hva er FOLKERETT gir en innføring i hva vi kan vente oss av folkeretten. Boka beskriver hvordan dette rettssystemet gjelder alt fra dagliglivet til de store politiske spørsmålene. Den viser hvordan folkeretten endrer seg, ikke minst gjennom internasjonale organisasjoner og domstoler. Geir Ulfstein setter også et kritisk lys på om Norge i praksis oppfyller sine programerklæringer om folkerettens betydning."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Universitetsforlaget.no. (2016). Hva er folkerett. Lokalisert 05.04.2017 på Internett https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/boker%7C%7Chva-er-bokene%7C%7Chva-er-folkerett-uf.html

Bli bedre kjent med Oljemodellen som har preget Norge!

Min anmeldelse av boken:

"Den norske Oljemodellen" er den rikt illustrerte boken om Norge og oljeeventyret landet har opplevd. Dette er en kunnskapsrike og innholdsrik bok om den oljenasjonen Norge har blitt. Det er Arbeidernes Historielag i Rogaland som utgir denne kunnskapsrike og rikt illustrerte boken. Den er utgitt i 2016 og er en litterær godbit. Her får leserne et unikt, omfattende og viktig innblikk i Norge som økonomisk land og hva som ga den solide økonomien.

Gjennom flere bidragsytere får vi innsikt i hvordan Oljeeventyret har utviklet seg gjennom tidene. Vi får innsyn gjennom både bilder og artikler.

Denne boken er viet et den norsk oljevirksomhet og politikk. Det var i 2016, 50 år siden den første oljebrønnen på sokkelen ble boret. Hovedartikkelen i boken, er skrevet av Gunnar Berge. Som rikspolitiker for Arbeiderpartiet siden høsten 1969 har han vært aktivt med i utformingen av vår petroleumspolitikk – fra den første oljen ble påvist på Ekofisk-feltet. Den norske modellen, som har vært et sentralt politisk begrep i etterkrigstida, kom også til å danne mønster for petroleumssektoren.

Berges artikkel er en gjennomgang av oljehistorien, i stor grad en personlig fortelling, preget av at han selv ofte sto midt oppe i begivenhetene. Hans presentasjon i dag var krydret med små historier; han fortalte bl a hvordan Arve Johnsen trosset fagstatsråden og gikk direkte til statsminister Gro Harlem Brundtland for å få vedtatt Statpipe-ledningen til Kårstø. Artig er også beretningen om da Trygve Bratteli sto for den høytidelige åpningen av produksjonen på Gulftide, uten at det ble produsert en dråpe olje. Produksjonsstarten måtte utsettes i flere uker av tekniske grunner, og statsminister Bratteli kom flere ganger bort til Berge på Stortinget og spurte: Vet du om det er kommet noe olje nå?

Tre av de andre forfatterne hadde også korte presentasjoner av sine artikler: Trude Meland tok for seg Amoco-klubbens utviklingshistorie – fra husforening til avdeling i NOPEF, mens Terje Johansen ga de frammøtte et lite innblikk i LO-forbundenes problematiske erfaringer med oljeindustrien i pionertida. Arve Andersen snakket om den ofte undervurderte rolle Leif Larsen, Arbeiderpartiets ordfører i Stavanger fra 1968-1971, spilte i arbeidet med å gjøre Stavanger til oljehovedstad.

Årets bok fra historielaget inneholder 12 artikler fordelt på 192 sider. Dette er en fengende, kunnskapsrik, innholdsrik og viktig bok for det norske folk, historie, politikk og samfunn. Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 5!

Med bokhilsen fra Boktimmy

Kilder:

Arbeidernes historielag i Rogaland. (2016). Den norske oljemodellen. Lokalisert 05.02.2017.

Bli kjent med Arbeiderbevegelsen i Rogaland!

Anmeldelse av boken:

"Det mørke fastlandet", ble utgitt i 2015. Dette er et kunnskapsrikt, troverdig, og unikt innblikk i arbeids bevegelsen som vokste fram i Rogaland på 1900 tallet. Dette er et historisk mesterverk om arbeidere og deres arbeid. En bevegelse som enda spiller en stor og avgjørende rolle for det norske samfunn. Leserne får her et innblikk i jobber og arbeid som slo røtter på begynnelse av 1900 tallet og har vart fram til dagens samfunn.

Denne boken er utgitt på: "Arbeidernes historielag i Rogaland"

Boken tegner et solid bilde av arbeids bevegelsen i Rogaland og utviklingen av industrien. Noe som spiller en stor rolle for samfunnet og grupper av viktige samfunnsbyggere.

Flere har bidratt med artikler i denne rikt illustrerte boken om den norske industrien.

Boken tar leserne med tilbake til starten av arbeids bevegelsen. Leserne blir her kjent med viktige arbeidere, aktører og politikere som har spilt en stor rolle opp igjennom tiden.

"Det mørke fastlandet", handler om tiden da stemmeretten for kvinner var i ferd med å vokse fram. Menn hadde stemmerett og spilte større rolle enn kvinnene. Tiden er 1900 tallet. Vi får et innblikk i politisk historie. Demokratiet ble større og en sterk bevegelse var i gang å vokse fram.

Arbeids bevegelsen i Rogaland hadde store utfordringer. Det var en kamp makt, partier, politikk og samfunnsgrupper.

Boken forteller om normer, tradisjoner og ambisjoner for framtiden. Leserne blir her kjent med folket som har spilt stor rolle for arbeids bevegelsen.

Dette er en kunnskapsrik, innholdsrik, sjokkerende, spennende og fengende avhandling om en bevegelse som vokste fram i løpe av 1900 tallet. Dette er en politisk og historisk bok om Rogaland og de flere framtidsplanene som startet.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 4! Bli kjent med Rogalands historie og hva arbeid har gjort med folket. Om mennesker som har bidratt til å bygge samfunnet. Boken er rikt illustrert, men til tider langtrukken og kjedelig. Dette er en viktig bok om det norske arbeids bevegelsen.

Med litterær hilse fra Boktimmy

Kilder:

Arbeidernes Historielag i Rogaland. (2015). Det mørke fastland. Lokalisert 04.02.2017!

Sterk bok om et alvorlig tema!

Forlag: NOVA

Sjanger: Politikk/Kriminalitet/Samfunnsdrama

Forfatter: Anne – Britt Harsem

Kilde: Innbundet

"Barneranerne", er en velskrevet og tankevekkende kriminalroman. Anne – Britt Harsem har skrevet en skremmende realistisk roman. Handlingen er inspirert og hentet fra virkeligheten. Forfatteren trekker leseren på en spennende og sjokkerende måte inn i et kriminelt miljø.

Denne romanen tar opp et alvorlig tema. Den handler om Nico, han føler seg annerledes. I oppveksten har de fleste barn alt han ønsker seg. Han har ingenting. Moren vil at han skal få en utdannelse. At han skal bli politi. Han ønsker det selv også. Den første han vil sette i fengsel er sin egen far som terroriserer hele familien. Men skolen har ingen tro på ham. Etter hvert mister han troen selv også. De få vennene han har er som ham.

Dette er en dyster og dramatisk roman om fattigdom, som driver tenåringsgutten til å begå ran. Det begynner uskyldig. Utbyttet tar han med hjem til moren så hun kan betale regninger. Og kjøpe mat. Nico opplever at penger gjør livet enklere å leve.

En brutal og røff oppveksten har satt sitt preg. Gitt ham et ukontrollerbart sinne. En dag havner Nico i arresten. Det blir ikke siste gang. Til slutt stilles han for retten og må se ofrene sine i øynene. Han blir dømt. Nico er nitten år og står foran sitt livs valg. Han vet forskjell på rett og galt, men kan han klare å holde seg på den riktige siden av loven.

"Barneranerne", er skremmende realistisk. Anne – Britt har laget en velskreven bok om en gutt. Hans oppvekst preges av at faren terroriserer dem. Barndommen preges av fattigdom som fører til kriminell handlinger. Forfatteren har skrevet en tankevekkende, dyster og dyp kriminalroman. Boken er basert på historier fra virkeligheten. Den holder spenningen oppe fra første til siste side. Romanens tematikk er lagt til et kriminelt miljø. Harsem skildringer og beskriver på en sjokkerende måte. Leserne får innblikk i en rå hverdag. En hverdag som også byr på glede, humor og håp.

Jeg har valgt å gi denne romanen, terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Nico føler seg annerledes. I oppveksten har andre barn alt han ønsker seg. Han har ingenting. Moren vil at han skal få en utdannelse. At han skal bli politi. Han ønsker det selv også. Og den første han vil sette i fengsel er sin egen far som terroriserer hele familien. Men skolen har ingen tro på ham. Etter hvert mister han troen selv også. De få vennene han har er som ham.

Fattigdom driver tenåringsgutten til å begå ran. Det begynner uskyldig. Utbyttet tar han med hjem til moren så hun kan betale regninger. Og kjøpe mat. Nico opplever at penger gjør livet enklere å leve.

Oppveksten har satt sitt preg. Gitt ham et ukontrollerbart sinne. En dag havner Nico i arresten. Det blir ikke siste gang. Til slutt stilles han for retten og må se ofrene sine i øynene.

Han blir dømt. Nico er nitten år og står foran sitt livs valg. Han vet forskjell på rett og galt, men kan han klare å holde seg på den riktige siden av loven?"

Med litterær hilsen fra Boktimmy

Kilder:

Novaforlag.no. (2016). Barneranerne. Lokalisert 01.02.2017 på Internett http://www.novaforlag.no/boker/barneranerne/

Bli kjent med ukultur, maktspill og kriminalitet i Bergen!

Forlag: Kagge forlag

Sjanger: Historie/Politikk/Kriminalitet

Forfatter: Ola Thune

Kilde: Innbundet

"Byen vest for loven", er en spennende, skremmende og sjokkerende avhandling om kriminaliteten som har utspilt seg i Bergen opp igjennom tidene. Ola Thune tar leserne med på en ekstremt spennende reise, der hans opplevelser og erfaringer som etterforsker spiller en stor rolle. Boken handler om den ukultur, det maktspillet og den udugeligheten som har vokst fram i Hordaland.

Ola Thune, forteller ærlig og åpent om sine 35 år som etterforsker i Bergen og Hordaland. Gjennom erfaringer og opplevelser som politimann i KRIPOS og som privatdetektiv, har han lært å kjenne Bergens verste strøk og miljøer.

Forfatteren er troverdig i sine skildringer og beskrivelser. Han tegner et bilde av hvordan kriminaliteten preger Bergen som by.

Allerede ved første sak skjønte Ola at det hersker en ukultur i vestlandshovedstaden, en kultur preget av egenrådighet, prestisje og manglende ydmykhet. Lederskikkelser i politi og påtalemyndighet fremstår som inkompetente og arrogante, uten tilstrekkelig faglig innsikt til å kunne foreta reell styring og kvalitetssikring. Borgernes rettigheter kan til tider beskrives som det reneste lotteri.

Thune går i dybden av de flere konsekvensene som oppstod av uskyldige straffeforfølges. Han tar for seg dem som dømmes og de som går fri. Dette er en dramatisk, dyster, sjokkerende og spennende beretning om etterforskningen som utføres i Norge. Ola Thune tegner et solid Vilde av de lokale mediene, som synes å mangle evne eller vilje til å slå ned på ukulturen.

"Byen vest for loven", handler i og for seg kriminaliteten som utføres i Bergen og Hordaland. Leserne får her innsikt i hvordan etterforskningen utføres. Dette er etter min mening, en av de mest spennende bøkene jeg har lest. Det at forfatteren skriver fra virkeligheten og selvopplevde situasjoner, det gjør den mer troverdig og realistisk. Dette er et mesterverk, samlet mellom to permer!

Ola Thune har skrevet et politisk, historisk og dramatisk mesterverk av en bok. Jeg har valgt å gi boken hans, terningkast 5!

WOW, for en litterær reise inn i et kriminelt miljø og konsekvensene av etterforskningen. Jeg et meget imponert!!

Bakside informasjon om boken:

"Ola Thune har i 35 år etterforsket saker i Bergen og Hordaland, både som politimann i KRIPOS og som privatdetektiv. Allerede ved første sak skjønte han at det hersker en ukultur i vestlandshovedstaden – en kultur preget av egenrådighet, prestisje og manglende ydmykhet. Lederskikkelser i politi og påtalemyndighet fremstår som inkompetente og arrogante, uten tilstrekkelig faglig innsikt til å kunne foreta reell styring og kvalitetssikring. Borgernes rettigheter kan til tider beskrives som det reneste lotteri.

Konsekvensene er at uskyldige straffeforfølges, og i verste fall dømmes, og kriminelle går fri. De lokale mediene synes å mangle evne eller vilje til å slå ned på ukulturen."

Med bokhilsen

Kilder:

Kagge.no. (2016). Byen vest for loven. Lokalisert 21.01.2017 på Internett http://www.kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1044807&b_id=1651521

Historien om Svalbard som konfliktområde gjennom 100 år, samlet mellom 2 permer!

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Historie/Politisk litteratur

Forfatter: Per Arne Totland

Sider: 336

Kilde: E- Bok

"Kaldfront", er et omfattende og ekstremt spennende bok om Svalbard som konfliktområde gjennom 100 år. Per Arne Totland har laget et velskrevet verk om Svalbards politiske historie. Dette er et spennende, sjokkerende og dramatisk mesterverk.

Totland tar leserne med på en litterær reise gjennom Svalbards historie. "Kaldfront", går i dybden av øygruppens konflikter gjennom 100 år.

Svalbard har lenge vært Norges utenrikspolitiske hæl. Helt siden øygruppen ble en del av Kongeriket gjennom Svalbardtraktaten i 1920, har norske myndigheter møtt mange utfordringer på 78 grader nord. Konfliktene med Sovjetunionen og senere Russland om Svalbard har vært svært alvorlige.

Forfatteren møter fremtiden, ved å ta for seg deg viktigste av fortiden. Per Arne byr på en rikt illustrert og kunnskapsrik oversikt over tidligere konflikter i den norske Svalbardpolitikken.

"Kaldfront", er en solid og omfattende avhandling om Svalbard som politisk område. Øygruppen som eies av Norge har opplevd en svært varierende, skremmende, sjokkerende og spennende historie.

Totland tar leserne med på en reise gjennom 100 år av Svalbard historie. Forfatteren presenterer de nye utfordringene, i lys av de store mulighetene i Arktis og den spente situasjonen mellom Russland og vesten. Boken tar for seg Norge i fortiden som hadde store utfordringer mellom andre land.

"Kaldfront", er et omfattende verk om den norsk eide øygruppen og historien som har preget Svalbard. Forfatteren stiller spørsmålet om hvorfor vi enda eier Svalbard. Boken tar oss med til fortiden og knytter det opp til framtiden, gjennom godt over 300 sider. Dette er en viktig del av den norske historien. Totland tegner et bilde av Norges øygruppe. Dette er en kunnskapsrik, spennende og sjokkerende avhandling om Svalbard. Jeg har valgt å gi denne boken terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Svalbard er Norges utenrikspolitiske akilleshæl. Helt siden øygruppen ble en del av Kongeriket gjennom Svalbardtraktaten i 1920, har norske myndigheter møtt utfordringer på 78 grader nord. Konfliktene med Sovjetunionen og senere Russland om Svalbard har vært mange og alvorlige.

For å kunne møte fremtiden er det viktig å kjenne fortiden: Hva har tidligere konflikter handlet om, hvordan ble de løst og hvor stødig står egentlig den norske svalbardpolitikken? Kaldfront tar leseren med på en spennende reise gjennom Svalbards politiske historie og presenterer de nye utfordringene, i lys av de store mulighetene i Arktis og den spente situasjonen mellom Russland og vesten. Forfatteren hevder at før Norge er klar til å bli utfordret av andre land på og omkring øygruppen, må vi stille oss spørsmålet: Hva vil vi egentlig med Svalbard?"

Med litterær hilsen

Kilder:

Cappelendamm.no. (2016). Kaldfront. Lokalisert 18.01.2017 på Internett https://www.cappelendamm.no/_kaldfront-per-arne-totland-9788202498719