En hjelp når livet er kjipt!

Forlag: Humanist forlag

Sjanger: Selvhjelp/Vitenskap

Forfatter: Oda Rygh

Kilde: Innbundet

"Når livet er kjipt", er en håndbok til ungdom og unge voksne som trenger tips til hvordan man holder hverdagen i gang. Oda Rygh har skrevet en bok som dekker temaer som energi- og tidsbruk, økonomi og rus. Boken er kunnskapsrik og full av tips og råd. Her får du hjelp til å hjelpe deg selv. Oda Rygh har basert boken på faglitteratur og intervjuer fra fagpersoner. Den inneholder også informasjon om hvordan du kan få hjelp fra andre.

Forfatteren har skrevet en bok som hjelper mennesker som er i oppturer og nedturer. Det er helt vanlig at livet føles kjipt iblant. Men noen av nedturene er større enn andre. Kanskje har du opplevd å bli syk eller deprimert, kanskje har du vært i en ulykke, kanskje har du mistet et menneske du er glad i – eller jobben din.

Slike nedturer er tøffe å oppleve, og dessverre påvirker de ofte også andre områder av livet. For eksempel er det fort gjort å glemme å betale regninger når man ikke orker å stå opp. Eller å drikke for ofte når man ikke har en jobb å gå til likevel. Og slik kan man plutselig sitte igjen med flere problemer enn man startet med.

Oda har skrevet en viktig bok. Dette er en selvhjelpene bok. Den gir tips og råd til folk som både føler oppturer og nedturer i livet. Forfatteren har laget en velskrevet bok som kan hjelpe de fleste som sliter i livet. Mellom to permer har Oda Rygh samlet fakta, råd, tips, intervjuer og illustrasjoner som er til stor hjelp for dem som sliter i livet, samme hva det måtte være. Jeg har valgt å gi boken terningkast 4! Den kan anbefales og er til stor hjelp.

Bakside informasjon om boken:

"Livet er fullt av oppturer og nedturer. Det er helt vanlig at livet føles kjipt iblant. Men noen av nedturene er større enn andre. Kanskje har du opplevd å bli syk eller deprimert, kanskje har du vært i en ulykke, kanskje har du mistet et menneske du er glad i – eller jobben din.

Slike nedturer er tøffe å oppleve, og dessverre påvirker de ofte også andre områder av livet. For eksempel er det fort gjort å glemme å betale regninger når man ikke orker å stå opp. Eller å drikke for ofte når man ikke har en jobb å gå til likevel. Og slik kan man plutselig sitte igjen med flere problemer enn man startet med."

Med en selvhjelpene hilsen

Kilder:

Humanistforlag.no.

(2016).

Når livet er kjipt.

Lokalisert 19.12.2016 på Internett https://www.humanistforlag.no/naar-livet-er-kjipt-en-haandbok-for-unge-folk-pocket.5888811-326504.html

En velskrevet bok om vaksine!

Forlag: Humanist forlaget

Sjanger: Vitenskapelig litteratur/Medisin

Forfatter: Tone Fredsvik Gregers

Kilde: Innbundet

"Alt du må vite om vaksiner", er en kunnskapsrik, spennende og vitenskapelig avhandling om vaksiner. Tone Fredsvik Gergers, har skrevet en omfattende forskningshistorie. Dette er en informativ bok om vaksiner og hva det gjør mot vårt immunforsvar.

Boken handler om hva vaksiner forteller og om et av verdenshistoriens største medisinske gjennombrudd. Fra de første spede forsøkene på vaksinasjon i Kina rundt år 1000, har vi i dag kommet så langt at vaksinene har utryddet enkelte sykdommer og redusert barnedøde­ligheten drastisk på få tiår. Og forskningsfeltet er fortsatt i utvikling: Vi får stadig nye vaksiner mot nye sykdommer.

Likevel er vaksiner ofte gjenstand for tabloide overskrifter og debatter med påfølgende redsel og skepsis. I denne boka får du vite alt du lurer på om alle vaksinene i barnevaksinas­jonsprogrammet, bivirkninger og vitenskapelige feilskjær. Du lærer om sykdommene vi kan beskytte oss mot og hva den enkelte vaksine er laget av. Gjen­nom mikroskopet ser vi inn i cellen så du forstår hvordan vaksinene aktiviserer kroppens eget immun­forsvar.

Tone har med denne boken, gjort en omfattende, sterk og informativ forskning. "Alt du må vite om vaksiner", er et politisk, historisk og vitenskapelig forsøk på å oppsummere et av verdenshistoriens største gjennombrudd. Dette er historien om vaksinen og hva den har gjort med samfunnet, legevitenskapen og den norske befolkning. Jeg har valgt å gi denne boken terningkast 5! Omfattende og imponerende forskning, samlet mellom to permer.

Bakside informasjon om boken:

"Hvordan kom vaksinasjon inn i våre liv og hvordan blir de ulike vaksinene til? Hvordan forskes det på vaksiner og hva skjer egentlig i kroppen når man blir vaksinert?

Alt du må vite om vaksiner forteller om et av verdenshistoriens største medisinske gjennombrudd. Fra de første spede forsøkene på vaksinasjon i Kina rundt år 1000, har vi i dag kommet så langt at vaksinene har utryddet enkelte sykdommer og redusert barnedøde­ligheten drastisk på få tiår. Og forskningsfeltet er fortsatt i utvikling: Vi får stadig nye vaksiner mot nye sykdommer.

Likevel er vaksiner ofte gjenstand for tabloide overskrifter og debatter med påfølgende redsel og skepsis. I denne boka får du vite alt du lurer på om alle vaksinene i barnevaksinas­jonsprogrammet, bivirkninger og vitenskapelige feilskjær. Du lærer om sykdommene vi kan beskytte oss mot og hva den enkelte vaksine er laget av. Gjen­nom mikroskopet ser vi inn i cellen så du forstår hvordan vaksinene aktiviserer kroppens eget immun­forsvar.

Alt du må vite om vaksiner er et spennende stykke forskningshis­torie der du får svar på alle spørsmålene du måtte ha om vaksiner og immunforsvar."

Med bokhilsen fra Boktimmy

Kilder:

Humanistforlaget.no. (2016). Alt du må vite om vaksiner. Lokalisert 18.12.2016 på Internett https://www.humanistforlag.no/alt-du-maa-vite-om-vaksiner.5859317-325676.html

Få en solid innføring i psykologisk og kunnskap som kan hjelpe deg i å håndtere motgang!

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Selvhjelp

Forfattere: Rebekka Egeland og Carina Poulsen

Sider: 288

Kilde: Innbundet

#Hverdagspsyk, er boken for deg som har problemer med livet. Den er proppet full med råd og tips. Dette er selvhjelpsboken som kan få deg riktig kjør og på veien mot et bedre psykologisk liv. Forfatterne av boken har skrevet en interessant og kunnskapsrik oppskriften mot et bedre liv. Dett er boken for deg som er langt nede i livet og opplever nedtur.

Rebekka Egeland og Carina Poulsen er profesjonell i sin avhandling. De gir leserne i denne boken en psykologisk innsikt og solid kunnskap på veien mot å lykkes i nåtiden og framtiden. Dette er virkelig en bok jeg vil anbefale. Her er oppskriften på å opplever lykke.

Boken gir deg som nevnt råd i livet for å oppleve oppgang i livet. Den gir tips på hvordan livet ditt kan rettes opp om du sliter. Dette er et praktisk verktøy til alle som ønsker å håndtere utfordringene man står ovenfor på en konstruktiv og god måte. En guide til å få det bedre, både med oss selv og omgivelsene.

#Hverdagspsyk, hjelper deg med å bli kvitt negative tanker. Den reduserer og gir deg mindre stress. Boken øker glede og hjelper deg med selvfølelse og selvtilliten.

Boken hjelper deg med å få orden på livet og gir deg en bedre hverdag. Den kan få deg til å senke skuldrene og den kan bygge opp selvtilliten din. Den passer for både dem som sliter med livet eller som bare har lyst på oppskrifter for å lykkes.

Denne boken har jeg valgt å gi terningkast 5!

En bedre selvhjelpsbok skal du lete lenge etter.

Bakside informasjon om boken:

"I #Hverdagspsyk får vi psykologisk innsikt og kunnskap som kan hjelpe oss å håndtere motgang og ha det bedre. For det er egentlig det vi ønsker oss – et liv som vi kan fungere i, hvor vi opplever færre negative tanker, mindre stress, mer glede og økt selvfølelse.

Forfatterne Rebekka Egeland og Carina Poulsen – som er psykologer men først og fremst mennesker som alle andre – viser på en tilgjengelig og ekte måte hvordan våre personlige egenskaper spiller seg ut i relasjoner med andre. Boken er et praktisk verktøy til alle som ønsker å håndtere utfordringene man står ovenfor på en konstruktiv og god måte. En guide til å få det bedre, både med oss selv og omgivelsene."

Med bokhilsen

Kilder:

Cappelendamm.no. (2016). #Hverdagspsyk. Lokalisert 11.11.2016 på Internett https://www.cappelendamm.no/_hverdagspsyk-rebekka-egeland-9788202512590