Forlag: Dreyer

 

Sjanger: Samfunnsbok/Faktabok

 

Forfatter: Ronny Spaans

 

Dato: 29.07.2017

 

Kilde: Innbundet

 

Selve anmeldelsen:

Liker du kjøpesenter? Da er du i såfall ikke alene. Norge regnes for å være det landet med størst tilgang på butikker og sentre. Med størst antall kvadratmeter med kjøpesentre per innbygger, regnes Norge for å være størst i Europa. Dette skyldes den solide og omfattende forandringen som har skjedd i det norske samfunnet.

I “Kjøpesenter-landet” tegner Ronny Spaans et kunnskapsrik bilde av nordmenns store avhengighet av kjøpesentre. Boken er rikt illustrert og er en omfattende kartlegging av kjøpesentre i Norge. Ved hjelp av terningkast, gir forfatteren en troverdig vurdering av de norske byene og deres tilgang på butikker. Forfatteren har tilegnet seg bred kunnskap ved å besøk 34 norske byer og bygder.

Spaans har laget en velskreven bok med omfattende kunnskap. Med rik illustrasjoner får leserne et oversiktlig bilde av Norge som kjøpesenter stad. Leserne får i denne boken innsikt i økningen av kjøpesenteret som har skjedd på ti år. Kan denne tendensen være en vedvarende katastrofe for det norske samfunnet. Kjøpesenter utviklingen fremmer bilbruk og hindrer myke trafikanter og kollektivtrafikk.

Forfatteren tegner et omfattende bilde av Norge som har et ekstremt forhold til kjøpesenter. Som nevnt har Norge størst antall kjøpesenterkvadratmeter per innbygger i Europa. Fordeler vi antall kvadratmeter, får vi en kvadratmeter per innbygger. Nestemann på listen er Sverige, de har halvparten så mange kjøpesenterkvadratmeter som oss.

Norge er også samtidig, det landet med fleste bilbaserte kjøpesenter utenfor bysentrum. Samlet salgs areal til kjøpesenter i Norge har i tillegg nærmest fordoblet seg på ti år. Kan dette være vedvarende katastrofe og eksperter kaller denne trenden, en økende kjøpesenter utvikling.

Forfatteren har undersøkt andre trender i utviklingen som skaper debatt, det vil si utbygging av kulturhus og sjøsider.

Norge er i en av de største omformings prosessene i historien. Diskusjon om fjordbyen Oslo har vært fremmet i riksmedium. Debatten om stedsutvikling på mindre steder har det vært stilt om. Ikke engang utviklingen av den nye bydelen i Trondheim, Brattøra, har vært diskusjonstema.

Ronny Spaans er forfatter og journalist. Han har med boken “Kjøpesenter-landet” gått i dybden av tendensene rundt utviklingen som Norge opplever. Dette er en troverdig og kunnskapsrik bok om hvor viktig kjøpesenter er for Norge og befolkningen. Vi er i ferd med å miste den tradisjonelle norske bygdebyen, slik vi kjenner den. Det vil si en samling av småskala, intime trehusgater. “Kjøpesenter-landet” er en omfattende innføring i det nye norske samfunnet.

Dette er en bok som virkelig kan anbefales, både for deg som liker å bruke de flere kjøpesentrene eller for deg som ønsker å bli kjent med kjøpesenter – landet Norge.

 

Mitt terningkast av boken er:

–4

 

Bakside informasjon om boken:

“Noreg har eit ekstremt forhold til kjøpesenter. Vi har det største talet kjøpesenterkvadratmeter per innbyggjar i Europa. Fordelar vi talet kvadratmeter til innbyggjarane i landet, vil kvar innbyggjar få nesten éin kvadratmeter kvar. Nestemann på lista, Sverige, har halvparten så mange kjøpesenterkvadratmeter som oss. Samtidig er vi det landet med fleste bilbaserte kjøpesenter utanfor bysentrum. Det samla salsarealet til kjøpesenter i Noreg har i tillegg nærast dobla seg på ti år. Ein vedvarande katastrofe, kallar ekspertar denne trenden, for kjøpesenterutviklinga fremjar bilbruk og hindrar mjuke trafikantar og kollektivtrafikk. Journalist og forfattar Ronny Spaans har besøkt 34 byar og bygdebyar teke denne utvikling på pulsen. Han har òg undersøkt andre trendar i stadutviklinga som skaper debatt: utbygging av kulturhus og sjøsider.

Noreg er i ein av dei største arkitektoniske omformingsprosessane i historia. Diskusjon om fjordbyen Oslo har vore framme i riksmedium. Men debatten om stadutvikling på mindre stader har det vore stilt om. Ikkje eingong utviklinga av den nye bydelen i Trondheim, Brattøra, har vore diskusjonstema. Denne boka går inn på desse trendane og viser at det er all grunn rope varsku, for utviklinga gjer noko med Noreg. Vi er i ferd med å misse den tradisjonelle norske bygdebyen, slik vi kjenner han – ei samling av småskala, intime trehusgater.”

 

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

 

Kilder:

Dreyerforlag.no. (2017). Kjøpesenter-landet. Lokalisert 29.07.2017 på Internett Her!

Bokblogger, festivalsjef, bokanmelder, juryleder, forfatter. Anmelder her både nye og eldre litteratur. Ute etter litterær informasjon og inspirasjon, ja da har du kommet til rett side. Følg med! Festivalsjef for krimfestivalen "Blodig alvor i landsbyen". Arrangør for "Litterære pubtreff" og "Pubstrikk". Medforfatter av "Spindelvevet" på Skamløst forlag.
Posts created 810

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top