Sesongavslutning av “Digi-forfatterintervju i landsbyen”, siste forfatter for helgen er Bård Nannestad

Femtiåttende forfatter ut i “Digi-forfatterintervju i landsbyen” er Bård Nannestad Han er en norsk sykepleier og forfatter. Nannestad er oppvokst i Nittedal og bosatt i Arendal. Han er utdannet sykepleier og arbeider som psykiatrisk sykepleier.   Han debuterte i 2012 med romanen «Da Henrik Husten kom hjem» på forlaget Vigmostad og Bjørke. Ifølge forfatteren er […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top