Bli kjent med idehistorie, kjøp denne boken!

Forlag: Dreyer forlag

Sjanger: Historie

Forfatter: Sven – Eric Liedman

Sider: 557

Kilder: Pocket

 

Idehistorie er nok for mange et ukjent begrep! 

Derfor er denne boken oppskrift for deg som vil blir bedre kjent med “Den moderne verdens idehistorie”.

Sven – Eric har skrevet en kunnskapsrik, solid, sterk og informativ avhandling om denne form for historie. Først og fremst er dette en bred fremstilling av de siste århundrenes store omveltninger i Europa og verden. En imponerende bok. Forfatteren byr i denne boken på en unik blanding av fortellerglede og kunnskap. Vi får se et bredt perspektiv av historien som er vinklet inn på flere felt. 

Dette er en historisk bok på hele 557 sider, der hver side er kunnskapsrike, verd pengene og lesingen. Dette er virkelig en bok å anbefale. 

Boken er satt i perspektiv til verden. Her blir du kjent med politikken, filosofien, vitenskapen, økonomien og religionen. En blir kjent med en verden, vi mennesker er født inn i. Dette er en viktig bok om det samfunnet vi kjenner til. 

En kan tydelig se at forfatteren har gjort stor research under skrivingen av dette verket. Dette er en bokbragd! En viktig bok for de fleste med interesse for historie, verden, samfunn og annet som kan relatere seg til mennesker og verdenssamfunnet.

Jeg har valgt å gi denne boken terningkast 4!

Dette er en bok å anbefale videre!

 

Bakside informasjon om boken:

Den moderne verdens idéhistorie er en bred fremstilling av de siste århundrenes store omveltninger i Europa og verden. Den anerkjente svenske idéhistorikeren Sven-Eric Liedman byr her på en unik blanding fortellerglede og kunnskap. De store perspektivene i politikken, filosofien, vitenskapen, økonomien og religionen avløses av overraskende og underholdende resonnementer rundt for eksempel klokken og multiplikasjonstabellen.

Boken har vunnet den prestisjefylte Augustprisen for årets beste svenske fagbok. Juryen begrunnet valget slik: «I boken I skuggan av framtiden gir Sven-Eric Liedman et bredt og vel underbygd bilde av modernitetens idéutvikling i et historisk perspektiv, i skarp kontrast til den overfladiskhet som ofte forekommer i dagens debatt. Ut fra spennende nye innfallsvinkler bidrar Liedman med verdifull og tankevekkende innsikt om så vel vår samtid som oss selv».”

 

Med vennlig bokhilsen fra Boktimmy!

 

Kilde: 

Dreyer forlag. (2015). DEN MODERNE VERDENS IDÉHISTORIE. Lokalisert 06.10.2016 på internett http://www.dreyersforlag.no/den-moderne-verdens-idehistorie.5611727-335074.html 

Bli kjent med ideologiene opp igjennom tidene!

Forlag: Dreyer forlag

Sjanger: Historie

Forfatter: Bernt Hagtvet

Sider: 271

Kilde: Pocket

 

“Ideologienes århundre”, er en litterær reise. En reise blant folk som har medvirket og skapt vårt virkelighetsbilde. Mennesker som har vært med på å formet vår identitet. Dette er en sterk, solid, kunnskapsrik, viktig og informativ avhandling på fremragende innføring i det forrige århundrets politiske idéhistorie. En historisk roman, du virkelig bør anskaffe deg. Gjennom 271 sider blir du kjent med aktører innen diverse ideologier. Kanskje drar du kjensel på noen av dem, men boken vil nok også tette kunnskapshull hos de fleste litterært og historisk interesserte. Dette er en praktbok, og et litterært eventyr. Denne boken vil du ikke gå glipp av!

 

Bakside informasjon om boken:

“Om menneskene som formet det 20. århundret og ideene de kjempet for. Bernt Hagtvet tar oss med på en reise blant folk som har skapt vårt virkelighetsbilde og formet vår identitet. En fremragende innføring i det forrige århundrets politiske idéhistorie.

Det 20. århundret er den mest turbulente perioden i menneskehetens historie, en periode preget av kamp og konflikt, både på den politiske arenaen og på slagmarken. Det var i da de store ideologiene og tankesystemene for alvor braket sammen, ofte med svært omfattende konsekvenser. I denne boken finner du hovedtendensene og hovedpersonene i det 20. århundrets politiske landskap: «? Vi har forsøkt å favne om flest mulig tenkere og være mest mulig representativ: Ingen politisk krok skulle være uopplyst ? fra de verste mega-drapsmenn og kynikere til de mildeste humanister og demokrater.»”

 

Bli med på en sterk, viktig, spennende, sjokkerende og kunnskapsrik reise. En politisk reise gjennom århundrets verdenspolitikk. Her skapes et politisk bilde preget av alvorlige begivenheter og nederlag. 

Gjennom bokens 271 sider blir du kjent med viktige aktører i et moderne verdenssamfunn i utvikling. Her blir du kjent med politikk som har endre verden, folket og makten. “Ideologienes århundre”, tar oss også med i perioder preget av elendigheter som kamp, krig, konflikt og politiske slagmarker. Boken er en viktig arena for de fleste. Du blir kjent med tankesystemer og dens omfattende konsekvenser. Dette er virkelig en viktig bok!

Etter å ha lest denne omfattende og bragden av en bok, har jeg endt med å gi den terningkast 5!

For en bok, for en historie, for en fortellerkraft og for en stemme i norsk litteratur. Bernt viser her hans talent for skriving. Jeg er imponert.

 

Kilde:

Dreyer forlag. (2016). IDEOLOGIENES ÅRHUNDRE. Lokalisert 06.10.2016 på internett http://www.dreyersforlag.no/ideologienes-arhundre.5611755-332340.html 

Bli bedre kjent med filosofi og dens historie!

Forlag: Dreyer forlag

Sjanger: Historie

Forfatter: Svante Nordin

Sider: 787

Kilde: Pocket

 

Har du lenge gått rundt å tenkt på hva Filosofi er? eller har du grublet over moderne filosofi? eller har du bare lyst til å lese om det? 

Ja da er den perfekte boken her. Gjennom 787 sider blir du kjent med et begrep, en historie og viktige elementer for verdens filosofien. Svante Nordin har skrevet en bok, som de fleste hadde hatt godt av å lese. 

Selv om boken er på rundt 800 sidene, er dette en bok som fort vil falle i smak hos de fleste historie interesserte. Du får ikke bare en innføring i hva filosofi er, men du blir også kjent med viktige personer og viktige begreper som har medvirket til å skape fenomenet og føre det videre gjennom tusen år. 

Dette er virkelig en bok jeg vil anbefale.

 

Bakside informasjon om boken:

“Hva er egentlig moderne filosofi? Hva har filosofene drevet med de siste 110 årene? Hva har vært de store spørsmålene? Hvilke retninger har dominert og hvilke filosofiske problemer har skapt splittelser mellom ulike land og miljøer? Hvor viktig er enkeltpersoner, og hvilken rolle spiller nasjonal og historisk tilhørighet for å forstå hva de har tenkt? Er det sant at det finnes en forskjell mellom kontinental og anglosaksisk filosofi og hva består den i så fall i? Kan det sies at filosofien har nådd et sluttpunkt? Eller er filosofien fremdeles livskraftig og kanskje viktigere enn noensinne?

Svaret på disse spørsmålene og en rekke andre finner du i Svante Nordins bok Filosofene. Her kan du lese om filosofenes liv og tanker. Men Nordin forteller også om miljøene de virket i, de begivenhetene som gav opphav til filosofiske problemstillinger, de konfliktene de ble viklet inn i, vanskelighetene de støtte på og løsningene de søkte. Enkelte navn er kjente og mye omtalt, andre er relativt ukjente. I sin tid bidro de imidlertid alle til å fylle det filosofiske landskapet med levende skikkelser. Spørsmålene deres ? og noen ganger svarene ? utfordrer oss fremdeles.”

 

Grubler du ofte over filosofiens historie, eller er du selv en filosof? 

Da kan denne boken virkelig anbefales. I Nordins kunnskapsrike og informative bok får du svare på alt du måtte lure på. Her dras du med gjennom filosofenes liv og tanker gjennom 20 århundret. Vi får en innføring i miljøene, begivenhetene og filosofiens problemstillinger, 

Dette er et mesterverk og en praktbok om et nok så ukjent tema. En viktig bok for de fleste grublere og historieinteresserte

“Filosofene”, er en historisk bok fullspekket med informasjon, kunnskap og forskning. En av de bedre historiske bøkene jeg har lest. En viktig praktbok!

Jeg har dermed valgt å gi boken terningkast 5!

 

Kilder:

Dreyer forlag. (2015). Filosofene. Lokalisert 06.10.2016 på internett http://www.dreyersforlag.no/filosofene.5612145-335074.html

Bli bedre kjent med USA og landets historie, i denne praktboken!

Forlag: Dreyers forlag

Sjanger: Historie

Forfatter: Erling Bjøl

Sider: 736

Kilder: Pocket

 

Har du lyst på en litterær reise. En reise gjennom historie, underholdning, krig, fred og et av verdens største maktland. Da er Erling Bjøls “USAs historie”, noe for deg. Gjennom 736 sider dras du med gjennom et av verdens største lands historie. En historie på godt og vondt. Dette er en kunnskapsrik, underholdnings rik og informativ bok. Dette er virkelige en bok å anbefale!

 

Bakside informasjon om boken:

“Kjennskap til USAs historiske og kulturelle bakgrunn er blitt en forutsetning for å forstå dagens verden. I denne boka trekkes de lange linjene fra koloniseringen og stormaktens tilblivelse til Obama, krigen mot terror og den økonomiske krisen, hele veien krydret med et vell av overraskende detaljer og rammende personportretter. Erling Bjøl kombinerer historikerens overblikk med journalistens sans for det vesentlige, resultatet er både underholdende og lærerikt.

Teksten er tilpasset et ikke-amerikansk publikum, med en masse nordiske referanser.

Boken er en oversettelse av den tredje reviderte og oppdaterte danske utgaven fra 2010.”

 

Dette er en bok som fokuserer på historien til et av verdens mektigste land. Forfatteren tar oss med gjennom elendigheter, krig, fred, valgkamp, borgerkriger, folkets valg, grunnlaget for landet og USA som merkevare. Dette er virkelig en bok for seg som er interessert i USA og verdenshistorie. 

Erling har med denne boken gitt oss en solid innføring i verdenshistorie og amerikansk historie. Dette er en viktig bok i forhold til valgkampen som dags dato foregår. Bjøl viser med denne informative og dypt kunnskapsrike boken, sin solide research i USA og landets fortid, nåtid og fremtid.

Liker du ikke USA, så vil du elske landet etter å ha lest boken

Har du ikke besøkt USA før, så tror jeg du setter deg på første fly etter å ha lest denne boken.

Dette er en fornøyelse av en bok, en murstein, du ikke vil gå glipp av!

Jeg har valgt å gi boken terningkast 6!

 

Kilder:

Dreyer forlag. (2015). USAs historie. Lokalisert 06.10.2016 på internett http://www.dreyersforlag.no/usas-historie.5611705-335074.html