En viktig bok på vei mot rikdom!

Forlag: Manifest

Sjanger: Faktabok/Samfunn/Økonomi

Forfatter: Mimir Kristjansson

Kilde: Innbundet

En humoristisk og lettlest bok om å oppnå rikdom. Mímir Kristjánsson har laget en velskreven og kunnskapsrik bok om å ha store penger summer mellom hendene. Dette er en omfattende oppskrift på å bli rik på børsen. Forfatteren tar utgangspunkt i erfaring, teft og flaks i børsens verden. Leserne får her et sjokkerende, spennende og skremmende innblikk på rikdommens vei.

Mimir skriver om børs, penger, rikdom og aksjer på en interessant og fengende måte. De fleste leserne vil ha glede av denne litterær godbiten. Forfatteren gir inntrykk av at enhver idiot med penger mellom hendene kan klare å bli rik på børsen.

Den radikale journalisten Mimir Kristjansson hører sin egen stemme i diskusjon på fest. Han bestemmer seg for å ta påstanden på alvor, og gir seg selv 12 uker på å bli rik på børsen. Han satser 20 000 kroner han har fått i stipend. Vi følger i denne rikt illustrerte boken, utviklingen i aksjehandelen og børsens historie. Forfatteren skriver på en unik, sterk, humoristisk og politisk måte. Leserne får her en reise på børsens berg og dalbane.

"Slik blir du superrik" gir leserne en innholdsrik og kunnskapsrik innsikt i den pussige aksjeverdenen. Mimir Kristjansson forteller om sin vei mot rikdom. Leserne følger forfatterens utvikling innen børsen, der han satset 20 tusen kroner. Leserne følger her utviklingen på en troverdig og realistisk måte. Boken er også bygget på en kjærlighetshistorie. Dette er et humoristisk og fengende mesterverk.

Jeg har valgt å Mimir Kristjansson's bok, terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Enhver idiot med penger mellom hendene klarer vel å bli rik på børsen. Det handler bare om flaks.

Den radikale journalisten Mimir Kristjansson hører sin egen stemme i diskusjon på fest. Han bestemmer seg for å ta påstanden på alvor, og gir seg selv 12 uker på å bli rik på børsen. Han satser 20 000 kroner han har fått i stipend. Vi følger utviklingen i den ferske aksjeporteføljen på en humoristisk berg- og dalbanetur.

Slik blir du superrik gir innsikt i den pussige aksjeverdenen. Med en kjærlighetshistorie på toppen."

Med hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Manifest.no. (2013). Slik blir du superrik. Lokalisert 23.02.2017 på Internett http://www.manifest.no/mimir-kristjansson-slik.blir-du-superrik

Bli bedre kjent med Island!

Forlag: Manifest

Sjanger: Samfunn/Land/Historie

Forfatter: Mimir Kristjánsson

Kilde: Innbundet

Mimir Kristjánsson har med "Frihet, Likhet, Island", skrevet en omfattende reiseskildring om Island. Dette er en velskreven avhandling om et av Skandinavias mest populære land. Et Europeisk reisemål som byr på Geysir, Vulkaner og Den blå lagune. Mimir presenterer landet på en humoristiske, sjokkerende og kunnskapsrik måte. Dette er et solid dypdykk i Islands historie.

Kristjánsson har laget en velskreven bok om et av Skandinavias viktigste destinasjoner. Dette er en innholdsrik, realistisk og troverdig avhandling om landet som ligger bak askeskyer. Island er rik på geysir og vulkaner. Mimir skildrer og beskriver historien på en spennende, sjokkerende og skremmende måte.

Ved Eyjafjallajökull, lever folket som har skrevet verdens største sagaer. De trenger dermed en egen app for å hindre søskenbarnekteskap. Et folk som er i ferd med å legge ned landet sitt og flytte til Norge.

Mímir Kristjánsson flytter til Norge fra Island. Han var blakk, singel og begynte å nærme seg 30. "Frihet, likhet, Island" er en rikt illustrert og kunnskapsrik bok om en liten manns 30-årskrise og et lite lands finanskrise. Dette er et dypdykk i landets historie, politikk og økonomi. Leserne blir kjent med befolkningen og gir et viktig innblikk i landets fortid, nåtid og framtid.

Mimir's bok er fengende litteratur, som jeg har valgt å gi terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"En reisebok for deg som vil se mer av Island enn Geysir og Den blå lagune.

Bak askeskyen fra Eyjafjallajökull lever et folk som har skrevet verdens største sagaer, men som trenger en egen app for å hindre søskenbarnekteskap. Et folk som er i ferd med å legge ned landet sitt og flytte til Norge.

Mímir Kristjánsson flytter den andre veien. Han er blakk, singel og snart 30. Frihet, likhet, Island er en bok om en liten manns 30-årskrise og et lite lands finanskrise."

Med litterær hilsen

Kilder:

Manifest.no. (2016). Frihet, Likhet og Island. Lokalisert 22.02.2017 på Internett http://www.manifest.no/kristjansson_frihet_pocket

Kunnskapsrik bok om lakseoppdrett og fiskeriforvaltning!

Forlag: Manifest

Sjanger: Samfunn/Fiskeoppdrett/Økonomi

Forfatter: Henning Røed

Kilde: Pocket

"Fiskehistorier – Hvem skal eie Havet" er en kunnskapsrik bok om de norske naturressursene. Dette er en vitenskapelig reise gjennom det norske hav og kyst. Henning Røed forteller leserne om hvor viktig lakseoppdrett, naturressursene og fisken er for det norske folk, politikk og økonomi. Dette er en spennende, sjokkerende og skremmende bok. Henning Røed har skrevet en troverdig og realistisk avhandling om fiskeripolitikk og fellesressurser i dypet.

Henning Røed er forfatter og marinbiolog. Han har laget en velskreven bok om nordmenns kjærlighet til havet. "Fiskehistorier" er en saklig framstilling av Norges sjø, fisk og fjord. Det som skal være Norges privat eiendom. Boken tar for seg norske redere og oppdrettere. I Røed's bok tas leserne med fra rettssalen i Norge til Kina hvor fiskeoppdrett har tusen års historie. Leserne får innsikt i det truede korallrev i Thailand og verdens fremste fiskerinasjon som er Japan.

Dette er en politisk, historisk og økonomisk framstilling av den Norske fiskekvoten som er verdt titalls milliarder kroner. Denne kvoten ble gitt bort gratis til en håndfull redere til evig tid. Henning Røed har skrevet er kunnskapsrikt mesterverk. Dette er en bok som virkelig kan anbefales.

Leserne følger i denne boken, den dramatiske rettssaken som fulgte. Den handlet ikke bare om juss, men om Norges framtid og folkets eiendom. Dette er et økonomisk og politisk svar på, Hvem som skal eie havet. Henning Røed har skrevet en informativ og rikt illustrert bok.

"Fiskehistorier", viser leserne at Norge er et verdensledende land innen fiske i over tusen år. Det viser seg at Norges havressursene av rovdrift, privatisering og dårlig forvaltning er svekket.

"Fiskehistorier" er troverdig litteratur. Den tar for seg Norges samfunn, politikk, historie, naturresurser, befolkning og økonomi. Henning Røed har laget en velskreven bok om Norge. "Fiskehistorier – Hvem skal eie Havet", er et dypdykk inn det norske samfunnet. Den er dramatisk og kunnskapsrik. En omfattende reise gjennom Norges fiskeripolitikk.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 6!

Bakside informasjon om boken:

"Det skjedde så plutselig: Fiskekvoter verdt titalls milliarder kroner ble gitt bort gratis til en håndfull redere til evig tid.

En dramatisk rettssak fulgte. Den handlet ikke bare om juss, men om Norges framtid og folkets eiendom: Hvem skal eie havet?

Norge har vært verdensledende innen fiske i over tusen år. Nå trues havressursene av rovdrift, privatisering og dårlig forvaltning.

Forfatter og marinbiolog Henning Røed skriver med kjærlighet til havet. Han advarer mot at sjø, fisk og fjord skal bli privateiendom til noen få redere og oppdrettere. I Fiskehistorier tar han oss med fra rettssalen i Norge til Kina hvor fiskeoppdrett har tusen års historie, til truede korallrev i Thailand og til verdens fremste fiskerinasjon: Japan.

Bli med på en spennende populærvitenskapelig reise i vannet – den viktigste kilden til liv slik vi kjenner det."

Med litterær hilsen

Kilder:

Manifest.no. (2016). Fiskehistorier. Lokalisert 21.02.2017 på Internett http://www.manifest.no/roed_fiskehistorier_pocket

En viktig bok om Norge!

Forlag: Manifest

Sjanger: Historie/Samfunn/Land

Forfattere: Askild M. Aasarød, Jo M. Bredeveien og Knut G. Olsen

Kilde: Innbundet

"Hvem skal eie Norge" er et historisk mesterverk. Askild M. Aasarød, Jo M. Bredeveien og Knut G. Olsen har med denne boken, skrevet kunnskapsrik og troverdig litteratur. Forfatterne har laget en velskreven avhandling om de som skal eie fjellet, skogen, vannet og fisken i Norge. "Hvem skal eie Norge" tar for seg landets økonomi, politikk og historie. Dette er en spennende, sjokkerende og skremmende bok.

Denne boken tar for seg enigheten om naturressursene som tilhører det norske folk og nordmenns fellesskap. "Hvem skal eie Norge" handler om de sterke politiske kreftene som ønsker å selge ut naturen vår til private, gjerne utenlandske, aktører.

Askild M. Aasarød, Jo M. Bredeveien og Knut G. Olsen gir leserne en oversikt over det vi eventuelt mister ved å legge naturen ut på salg. Dette er historisk og politisk litteratur som virkelig kan anbefales.

"Hvem skal eie Norge", byr på fire enkelthistorier. Forfatterne forteller om de store naturressursene og viser hva vi har å tape. Leserne settes her inn i et av de viktigste spørsmålene i norsk politikk. Boken handler om den norske økonomi og historie.

Leserne møter i denne boken, arbeidsfolk som ikke aner hvem de jobber for. I tillegg møter leserne i denne boken, en ung fisker og framstiller russere ønsker om norske mineraler.

Askild M. Aasarød, Jo M. Bredeveien og Knut G. Olsen forteller i denne boken om skatteparadis i Stillehavet. Leserne får innblikk i en rettssal i Sverige. Boken tar også for seg rykter om Kinas tidligere propagandaminister, nå millardær og poet, som har utviklet en påfallende interesse for nordområdene.

"Hvem skal eie Norge" er politisk litteratur som virkelig kan anbefales. Den er spennende og skremmende på en og samme tid. Forfatterne forteller om Norges framtid og hvor viktig Norges naturressursene er i forhold til andre land. Askild M. Aasarød, Jo M. Bredeveien og Knut G. Olsen har skrevet en troverdig og realistisk godbit. Dette er virkelig en bok jeg kan anbefale.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Hvem skal eie fjellet, skogen, vannet og fisken?

I Norge har det vært bred enighet om at naturressursene tilhører det norske folk og fellesskapet. Nå er det sterke politiske krefter som ønsker å selge ut naturen vår til private, gjerne utenlandske, aktører.

Hva mister vi, hvis vi legger naturen vår ut for salg?

Gjennom fire enkelthistorier tar boka for seg hver av de store naturressursene og viser hva vi har å tape.

På veien møter vi arbeidsfolk som ikke aner hvem de jobber for, vi møter en ung fisker og russere som lukter på norske mineraler. Vi er innom et skatteparadis i Stillehavet, en rettssal i Sverige og hører rykter om Kinas tidligere propagandaminister, nå millardær og poet, som har utviklet en påfallende interesse for nordområdene."

Med litterær hilsen fra Boktimmy

Kilder:

Manifest.no. (2015). Hvem skal eie Norge. Lokalisert 21.02.2017 på Internett http://www.manifest.no/olsen_aasarod_bredeveien-hvem-skal-eie-norge

En sterk kriminalroman!

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Kriminalroman

Forfatter: Mary Higgins Clark

Sider: 288

Kilde: Innbundet

"Som tiden går" er en ny kriminalroman fra Mary Higgins Clark. Dette er en skremmende realistisk roman. Forfatteren byr igjen på sjokkerende, brutale og spennende skildringer og beskrivelser. "Som tiden går" handler om en mystisk drapssak og jakten etter å finne sin familie. Dette er en intens kriminalroman, som virkelig kan anbefales.

Denne romanen handler om TV-journalist Delaney Wright. Hun er i ferd med å bli stjerne etter hun begynner å dekke en sensasjonell drapssak. Wright burde være over seg av begeistring, men hennes gryende ønske om å finne sin biologiske mor opptar det meste av tankene. Når hennes venninne Alvirah Meehan og hennes ektemann Willy tilbyr seg å se nærmere på mysteriet knyttet til hennes fødsel, avdekker de en sjokkerende hemmelighet.

Mary Higgins Clark har med boken "Som tiden går", skrevet en realistisk og troverdig kriminalroman. Det er tydelig at forfatteren har hentet inspirasjon fra virkeligheten. Hennes beskrivelser og skildringer er troverdig. "Som tiden går" er en litterær godbit. Den er spennende fra første til siste side. Mary Higgins Clark viser igjen sitt talent som forfatter. Dette er en mystisk roman. Leserne finner ikke løsningen før slutten av romanen.

Jeg har valgt å gi denne mystiske og sjokkerende kriminalromanen, terningkast 5! Mary Higgins Clark har igjen laget en velskrevet roman, som er fengende gjennom 288 sider. Denne kriminalromanen kan virkelig anbefales.

Bakside informasjon om boken:

"TV-journalist Delaney Wright er i ferd med å bli stjerne etter hun begynner å dekke en sensasjonell drapssak. Hun burde være over seg av begeistring, men hennes gryende ønske om å finne sin biologiske mor opptar det meste av tankene. Når hennes venninne Alvirah Meehan og hennes ektemann Willy tilbyr seg å se nærmere på mysteriet knyttet til hennes fødsel, avdekker de en sjokkerende hemmelighet."

Med litterær hilsen

Kilder:

Cappelendamm.no. (2017). Som tiden går. Lokalisert 19.02.2017 på Internett https://www.cappelendamm.no/_skjønnlitteratur/krim/som-tiden-går-mary-higgins-clark-9788202537258

Ekstremt spennende debut!

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Kriminalroman

Forfatter: Nicholas Searle

Sider: 320

Kilde: Innbundet

"Den gode løgnhals" er debutromanen av Nicholas Searle. Dette er en skremmende, spennende og sjokkerende kriminalroman. Denne romanen kan få nakkehårene til å reise seg. "Den gode løgnhals" handler om svindel, løgner og kjærlighet. Nicholas viser allerede i debutromanen, at han egner seg som forfatter.

Kriminalromanen handler om Roy. Han er en aldrende svindler som med hud og hår går inn for å sjarmere enken Betty. Det tar ikke lang tid før han har flyttet inn til henne, og Betty er bare glad for å ha noen å tilbringe sine gylne år med.

Etter hvert som Roy spinner edderkoppnettet sitt rundt Betty avdekkes fortiden deres gjennom tilbakeblikk. Parallelt utvikler forholdet deres seg, men kanskje ikke i retningen man venter.

Nicholas Searle viser sitt talent som forfatter med denne ekstremt spennende debuten. Skildringene og beskrivelsene er intense, dystre og brutale. "Den gode løgnhals" er en mesterlig roman. Jeg gleder meg virkelig til flere kommende bøker fra Searle og kan virkelig anbefale denne kriminalromanen. Forfatteren byr i denne boken på en realistisk og troverdig handling.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Roy er en aldrende svindler som med hud og hår går inn for å sjarmere enken Betty. Det tar ikke lang tid før han har flyttet inn til henne, og Betty er bare glad for å ha noen å tilbringe sine gylne år med. Etter hvert som Roy spinner edderkoppnettet sitt rundt Betty avdekkes fortiden deres gjennom tilbakeblikk. Parallelt utvikler forholdet deres seg, men kanskje ikke i retningen man venter"

Med spennende hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Cappelendamm.no. (2017). Den gode løgnhals. Lokalisert 19.02.2017 på Internett https://www.cappelendamm.no/_skjønnlitteratur/krim/den-gode-løgnhals-nicholas-searle-9788202528164

En humoristisk bok om rikfolk!

Forlag: Manifest

Sjanger: Humoristisk litteratur

Forfatter: Mimir Kristjánsson

Kilde: Pocket

Ute etter en humoristisk bok, da kan jeg anbefale Mimir Kristjánsson's bok "De superrike". Forfatteren har skrevet en morsom bok, fullstappet med vitser om rikfolks holdninger. "De superrike" er illustrert med tegninger som er tilpasset teksten.

Mimir har laget en velskreven bok om de superrike. Dette er en biografi om de mange milliardærene som pendler til jobben hver dag i helikopter, som svir av millioner av kroner årlig og som har romerske dampbad i husene sine.

"De superrike" handler om de 20 årene, som har vært en gullalder for norske milliardærer. Aldri har de vært flere. Aldri har de vært rikere. Men hva sier milliardærene selv til inntekts­utviklingen? Spretter de champagnen? Sier de «takk»?

Nei, tvert imot. De er fly forbanna fordi de må følge samme regler som alle andre, fordi de må betale skatt, fordi de bor i verdens siste sovjetstat.

Mimir Kristjánsson tar milliardærene på kornet. Gjennom denne boken får leserne svar på hva rikfolk tenker om endringene innen inntektsutviklingene i Norge. "De superrike" er en tragisk og ekstremt humoristisk bok. Dette er en dramatisk, lettlest og rikt illustrert vitsebok. Et humoristisk mesterverk som virkelig er å anbefale. Mimir gjør leserne kjent med rikfolks holdninger. Forfatteren har på mange måter skrevet en biografi om personlighetene innen norsk rikdom.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Denne boken handler om de superrike. De som pendler til jobben hver dag i helikopter, svir av millioner av kroner hver gang de skal feire sin egen bursdag og har romerske dampbad i husene sine.

De siste 20 årene har vært en gullalder for norske milliardærer. Aldri har de vært flere. Aldri har de vært rikere. Men hva sier milliardærene selv til inntekts­utviklingen? Spretter de champagnen? Sier de «takk»?

Nei, tvert imot. De er fly forbanna fordi de må følge samme regler som alle andre, fordi de må betale skatt, fordi de bor i verdens siste sovjetstat."

Med humoristisk bokhilsen

Kilder:

Manifest.no. (2011). De superrike. Lokalisert 19.02.2017 på Internett http://www.manifest.no/mimir_kristjansson_de_superrike

En vakker selvhjelpene bok!

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Biografi/Selvhjelp

Forfattere: Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng

Sider: 272

Kilde: E- Bok

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng har laget en velskreven bok om selvutvikling. "Født sensitiv" er en omfattende oppskrift på å få et bedre liv. Denne boken inneholder flere øvelser som kan hjelpe de følsomme. Dette er deres vei mot en bedre hverdag og den kan hjelpe de fleste med personlige problemer.

Flere mennesker er født sensitiv. De lever sterkt på godt og vondt. Det er lett å bli overveldet og kalt overfølsom i en tid med mye støy, endringer og tidspress.

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng forteller en ærlig og personlig historie om livet som høysensitiv. De tar utgangspunkt i medfødte personlighetstrekk. De fleste trekkene er en styrke for folk. Det handler om den spesielle sansevarheten som barn, skjørheten som ungdom og følsomheten som voksen.

Gjennom møter med andre høysensitive kvinner og menn, forskere og fagfolk gir de et nytt bilde av hvordan «følelsesmennesker» ser verden, og hvordan de lærer seg å finne sin beste plass i den.

"Født sensitiv" er en troverdig biografi om folk som sliter som sensitive. Boken er basert på forskere, fagfolk og folk som er høysensitive. Dette er et personlig og privat møte med forfatterne og folk som lider av steke følelser. Forfatterne presenterer veien mot og oppskriften på et bedre liv. Dette er en vakker og sterk bok. "Født sensitiv", inneholder flere gode og viktige øvelser. Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng har skrevet et litterært mesterverk. Dette er en kunnskapsrik, dramatisk, personlig, realistisk og troverdig bok.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 4!

Bakside informasjon om boken:

"Ekstra sensitive mennesker lever sterkere – på godt og vondt. Det er lett å bli overveldet og kalt overfølsom i en tid med mye støy, endringer og tidspress.

I denne boken forteller prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng for første gang sin helt personlige historie om livet som høysensitiv, og om hvordan det medfødte personlighetstrekket er blitt en styrke. Det handler om den spesielle sansevarheten som barn, skjørheten som ungdom og følsomheten som voksen og mamma.

Gjennom møter med andre høysensitive kvinner og menn, forskere og fagfolk gir de et nytt bilde av hvordan «følelsesmennesker» ser verden, og hvordan de lærer seg å finne sin beste plass i den.

Boken inneholder også øvelser som kan hjelpe dem som er ekstra følsomme til å få en bedre hverdag."

Med litterær hilsen

Kilder:

Cappelendamm.no. (2017). Født sensitiv. Lokalisert 19.02.2017 på Internett https://www.cappelendamm.no/_faktaboker/selvutvikling/født-sensitiv-prinsesse-märtha-louise-9788202526740

Bli bedre kjent med Roma!

Forlag: Dreyer forlag

Sjanger: Historie/Land/Europa

Forfattere: Kirsti Gulowsen og Olaf Steen

Sider: 427

Kilde: Pocket

"Roma" av Kirsti Gulowsen og Olaf Steen handler om et av Europas største kultursted. Leserne får her innblikk i byens kunst, arkitektur og historie. Dette er en rikt illustrert og kunnskapsrik bok. "Roma" er delt opp i kapitler etter en geografisk inndeling. Forfatterne tar i denne boken, først og fremst utgangspunkt i Romas historie. Leserne får et sterkt, solid og unikt innblikk i flere av Romas bydeler.

Kirsti Gulowsen og Olaf Steen tar leserne med på en omfattende og dramatisk tidsreise. En reise gjennom hele vår europeiske kulturhistorie, politikk, arkitektur, religion og kunst. Flere av Europas land og byer har mye til felles for Roma. Forfatterne har gjort et imponerende arbeid for å samle troverdig informasjon.

Denne boka formidler helheter og sammenhenger i Romas kulturhistorie ut fra enkelthetene, i et direkte møte med kunsten og arkitekturen. Den er en veiviser til monumenter og steder i Roma som belyser de viktigste periodene i Romas eldre historie, nemlig antikken, middelalderen, barokken og den romerske renessansen med de usedvanlige kunstnerne Michelangelo og Rafael.

Dette er en bok som legger vekt på det som har vært vesentlig i å forme byen, eller som forteller en spesiell historie som er viktig for byen og dens kunst.

Kirsti Gulowsen og Olaf Steen har skrevet en ekstremt spennende, dramatisk og sjokkerende avhandling. En avhandling om en by som preges av religion, kultur og arkitektur. "Roma" framstiller ulike sider av Romas historie, slik historien har utspilt i de forskjellige bydelene. Det er også slik vi opplever byen, vi er ett sted av gangen.

Forfatterne er i boken "Roma", opptatt av Europas for­hold til byen. Boken inneholder flere kapiteler som har betydning for den Europeiske historien. Dette er en kunnskapsrik og fengende bok. "Roma" som er skrevet av Kirsti Gulowsen og Olaf Steen, er et litterært mesterverk. Den tar et dypdykk inn i Romas historie. Dette er virkelig en bok, jeg kan anbefale.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Roma er en tidsreise i hele vår europeiske kulturhistorie – i politikk, arkitektur, religion og kunst. I denne byen ligger sporene av vårt felles opphav lag på lag og tilsynelatende hulter til bulter – men bare tilsynelatende, og slett ikke tilfeldig.

Denne boka formidler helheter og sammenhenger i Romas kulturhistorie ut fra enkelthetene, i et direkte møte med kunsten og arkitekturen. Den er en veiviser til monumenter og steder i Roma som belyser de viktigste periodene i Romas eldre historie, nemlig antikken, middelalderen, barokken og den romerske renessansen med de usedvanlige kunstnerne Michelangelo og Rafael. Boka legger vekt på det som har vært vesentlig i å forme byen, eller som forteller en spesiell historie som er viktig for byen og dens kunst.

Boka er delt opp i kapitler etter en geografisk inndeling. Denne faller for en stor del sammen med ulike sider av Romas historie, slik historien har utspilt seg med ulik tyngde i de forskjellige bydelene. Det er også slik vi opplever byen, vi er ett sted av gangen.

Som nordmenn er forfatterne opptatt av vårt for­hold til Roma, og har også viet et helt kapittel til tidligere norske Roma-farere og de stedene som betydde mye for dem, steder som betyr mye for nordmenn også i dag."

Med litterær hilsen

Kilder:

Dreyersforlag.no. (2016). Roma. Lokalisert 18.02.2017 på Internett http://www.dreyersforlag.no/roma.5835487-369882.html

En kunnskapsrik bok om kropp og helse!

Forlag: Font

Sjanger: Selvhelpsbok

Forfattere: Susan Billmark og Mats Billmark

Kilde: E- Bok

"Lær deg å leve" er en selvhjelpsbok skrevet av Susan Billmark og Mats Billmark. Dette er en bok fullstappet med råd og teknikker for å mestre stress. Billmark har laget en bruksanvisning på å oppnå et bedre liv. Forfatterne formidler i denne boken sine livserfaringer og leserne får innblikk i deres måte å oppnå livsglede. "Lær deg å leve", er med andre ord en omfattende inspirasjon og en reise mot en positiv forandring av eget liv. Det er lenge siden jeg har lest en så god inspirasjonskilde.

Susan og Mats Billmark fokuserer i denne boken på å oppnå lesernes nærvær, kreativitet og kommunikasjon. Deres ønske er å skape et mer lykkeligere og harmonisk liv.

Boken forteller om forfatternes mange år med slit. Liv fylt med uro, angst, stress og utbrenthet. En lege rådet dem til å skrive ned sine tanker og bekymringer. Noen venner fikk lese deres dagbøker og mente at disse ville være til hjelp for mange mennesker i samme situasjon.

Susan og Mats Billmark satset derfor alle sparepengene sine og utga bok på eget forlag. "Lær deg å leve" ble det norske resultatet og er virkelig en bok jeg kan anbefale. Forfatterne er åpne og ærlige i sine skildringer og beskrivelser. De forteller om deres problemer i livet og veien mot å løse dem.

I boken "Lær deg å leve" deler forfatterne sin livserfaring. De kommer med kloke råd. De er åpne i sine beskrivelser og kommer med viktige teknikker som kan hjelpe flere mot å oppnå en lykkelig hverdag. Dette er en klar og lettlest bok, som kan endre livet til de fleste. Deres vei tilbake til livsgleden er en inspirerende reise, deres bok vil være en kilde til positiv forandring i mange menneskers liv. Det er lenge siden jeg har lest en slik inspirerende, klok, omfattende, kunnskapsrikt og fengende bok.

Billmarks bok, kan hjelpe mange. Deres beskrivelser kan berøre mange og deres skildringer kan gjøre deg lykkelig. Dette er en oppskrift på å lære å leve. En bok som virkelig kan berøre.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 6! WOW, for en bok. Denne kan virkelig anbefales!

Bakside informasjon om boken:

"I denne banebrytende boken forteller Susan og Mats Billmark hvordan de gjennom økt fokus på nærvær, kreativitet og kommunikasjon fikk et lykkeligere og mer harmonisk liv. I mange år slet de begge med uro, angst, stress og utbrenthet. En lege rådet dem til å skrive ned sine tanker og bekymringer. Noen venner fikk lese deres dagbøker og mente at disse ville være til hjelp for mange mennesker i samme situasjon. Susan og Mats Billmark satset derfor alle sparepengene sine og utga bok på eget forlag."

Med litterær hilsen

Kilder:

Fontforlag.no. (2016). Lær deg å leve. Lokalisert 18.02.2017 på Internett http://fontforlag.no/utgivelser/historie-og-dokumentar/179/lær-deg-å-leve-9788281693586.html