En velskreven oversikt over kriminalitet i Bergens området!

Forlag: Kakapo

Sjanger: Historie/Kriminalitet

Forfatter: Monika N. Yndestad

Dato: 24.08.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

"Drapsmysterier fra Bergensområdet" er en velskreven oversikt over Bergens kriminalsaker og rettshistorie i tidsrommet mellom 1839 til 1994. Monika N. Yndestad viser sitt solide talent som sakprosa forfatter gjennom denne kunnskapsrike boken. Gjennom hele 25 dramatiske saker, gjør Monika leserne kjent med hele Bergens rettshistorie. Dette er en rikt illustrert bok, der forfatteren går i dybden av hver enkel sak. Gjennom sterke beskrivelser og intense skildringer får leserne et dystert innblikk i Bergens kriminalitet.

Forfatteren starter boken med en oversiktlig innføring i Trodals-Mads som på 1800-tallet blei dømt til å halshugges. Både Armer og bein skulle kappes fra kroppen og skulle legges til offentligheten. Boken ender med Minde-drapet midt på 1990-tallet. Ali Pourin ble dømt og senere frifunnet. Yndestad tar leserne videre til Hetlesaka og Siren-saka.

"Drapsmysterier fra Bergensområde" er et litterært mesterverk av Monika N. Yndestad. Dette er en kunnskapsrik innføring i flere kriminalsaker. Forfatteren har skrevet en brutal og mystisk bok. Leserne får et omfattende innblikk i flere titalls år med rettshistorie i Bergens området. Felles for alle sakene som omtales i denne boken er at de ble behandlet som drapssaker i samtid og utgjorde ulike milepæler i bergensk rettshistorie. Dette er virkelig en bok som kan anbefales!

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Boka handler om 25 drapssaker fra Bergen og omegn i tidsrommet 1839 til 1994. Den starter med Trodals-Mads som på 1800-tallet blei dømt til å halshugges, og går via bl.a. Hetlesaka og Siren-saka til Minde-drapet på 1990-tallet. Felles for alle sakene er at de blei bahandla som drapssaker av si samtid og utgjorde ulike milepæler i bergensk rettshistorie."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Kakapoforlag. (2017). Drapsmysterier fra Bergensområdet. Lokalisert 24.08.2017

Den ultimate oversikten over u-oppdagede øyer!

Forlag: Vega

Sjanger: Historie

Forfatter: Malachy Tallack

Sider: 152

Dato: 31.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

Malachy Tallack har med "Atlas over u- oppdagede øyer", skrevet en kunnskapsrik bok om verdenshavenes skjulte og u- oppdagede øyer. Dette er en omfattende og oversiktlig framstilling av de flere titalls øyene som enda er ukjent for verden. Tallack har laget en godbit av de sjeldne. Den er stappfull av intelligente refleksjoner om alt fra religion til astronomi. Forfatteren har laget en velskreven sakprosa som virkelig kan anbefales.

Boken tar for seg verdenshavene's historie gjennom tusen år. Den handler om øyene som aldri har eksistert. Disse mytiske stedene er resultater av fri fantasi, menneskelige feil eller ren svindel.

Alle øyene har sin egen historie. Noen har bidratt til å forme en hel kultur, mens andre knapt er viet oppmerksomhet. Felles for øyene er at de forteller oss noe om hvordan vi en gang oppfattet verden.

Malachy Tallack tar leserne med på en fascinerende reise. Dette er en omfattende og innholdsrik bok. Forfatteren tar leserne med på en jordomseiling til steder som ikke lenger har noen plass på kartet. Forfatteren gjør oss kjent med den velkjente legenden om Atlantis til mer obskure historier fra våre dager. Det skildres et helt hav av øyer som en gang ble oppdaget, for så å bli u-oppdaget. Dette er intellektuell øyhopping som virkelig kan anbefales. Illustrasjonene kommer fra Katie Scott som er kjent for bøkene "Animalium" og "Botanicum". Dette er en kunnskapsrik godbit av de sjeldne.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"I flere tusen år har verdenshavene vært fulle av øyer som aldri har eksistert. Disse mytiske stedene er resultater av fri fantasi, menneskelige feil eller ren svindel. Alle har de sin egen historie. Noen har bidratt til å forme en hel kultur, mens andre knapt er viet oppmerksomhet. Felles for øyene er at de forteller oss noe om hvordan vi en gang oppfattet verden.

I denne boken tar Malachy Tallack oss med på en fascinerende jordomseiling til to dusin steder som ikke lenger har noen plass på kartet. Fra den velkjente legenden om Atlantis til mer obskure historier fra våre dager skildres et helt hav av øyer som en gang ble oppdaget, for så å bli u-oppdaget."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Vegaforlag. (2017). Atlas over u-oppdagede øyer. Lokalisert 31.07.2017 på Internett http://www.vegaforlag.no/utgivelser/atlas-over-u-oppdagede-oeyer/

Bli bedre kjent med Jesus!

Forlag: Historie & Kultur

Sjanger: Historie/Religion

Forfatter: Nils Petter Thuesen

Sider: 215

Dato: 30.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

Nils Petter Thuesen har med "Spor etter Jesus", skrevet en kunnskapsrik og historisk bok om Jesus. Den er fullstappet med funn, fakta og falsknerier om den Bibelske personen. Forfatteren har selv gått i hans fotspor, ved å reise til Israel. De arkeologiske funnene kan kanskje fortelle om den historiske personen Jesus og hans miljø.

Nils Petter Thuesen tegner et omfattende bilde av Jesus. Dette er boken for deg som både er troende og ikke troende. "Spor etter Jesus" er en bok som vekker nysgjerrighet og kan virkelig anbefales. Kan funnene være ekte, og hvilke kan være falske. Thuesen har skrevet en rikt illustrert bok, med innehold av ordforklaringer.

For troende regnes Jesus som en del av treenigheten. En person som kom til jorden som Guds sønn og ble korsfestet. Thuesen tar for seg hvor viktig den historiske Jesus var og er. Leserne blir kjent med de fire ulike fortellinger, eller evangeliene. De ble skrevet av fire forfattere, om en og samme person fra underklassen i oldtidssamfunnet.

Det finnes mange kilder om Jesus. Blant annet arkeologisk materiale, som forteller om Jesus. Levninger kan blant annet belyse Jesus og hans miljø. De siste 50 årene er det gjort flere unike funn. Noen er ekte, noen tvilsomme og andre falske.

Oppdagelsene har skapet høye bølger i verdenspressen. Sporene etter Jesus har alltid fascinert de fleste av oss, både de som tror på Gud og de som ikke gjør det.

Nils Petter Thuesen har med "Spor etter Jesus", laget en velskreven om Jesus som historisk og religiøs person. Forfatteren presenterer ved hjelp av flere funn og Bibelen hvem Jesus var og er. Thuesen har skrevet en kunnskapsrik og fengende bok om Jesus. Du blir virkelig godt kjent med Jesus i denne boken. Den inneholder til tider flere gjentakelser, noe som gjør den langtrukken. Men ellers er dette en leseverdig bok.

Mitt terningkast av boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Det vi vet om Jesus er hentet ut fra historier i Bibelen. I tillegg er det gjort arkeologiske funn som kanskje kan fortelle oss noe om den historiske personen Jesus og hans miljø. Denne boken tar for seg hvilke av disse sporene som er ekte, og hvilke som er falske. Har ordforklaringer, litteraturliste og register.

Hvem var den historiske Jesus? At det finnes fire ulike fortellinger (evangeliene) skrevet av fire forfattere om en og samme person fra underklassen i et oldtidssamfunn er helt unikt. Det finnes også andre kilder, som arkeologisk materiale, som forteller om Jesus. I hvilken utstrekning kan levninger belyse Jesus og hans miljø – direkte og indirekte? Det er gjort mange funn de siste femti år. Noen er ekte, noen tvilsomme og andre falske. Slike oppdagelser skaper alltid høye bølger i verdenspressen. Ett er hvertfall sikkert: Sporene etter Jesus har alltid fascinert de fleste av oss – både de som tror på Gud og de som ikke gjør det. Nils Petter Thuesen er cand. philol. fra Universitetet i Oslo med blant annet oldtidshistorie og arkeologi i fagkretsen. Høsten 2008 reiste forfatteren i Jesu fotspor. Flere av fotografiene i boken er fra denne reisen til Israel."

Med litterær hilsen

Historie&Kultur. (2009). Spor etter Jesus. Lokalisert 30.07.2017.

Bli bedre kjent med hvor stor makt Geografien har!

Forlag: Vega

Sjanger: Historie/Fakta/Geografi

Forfatter: Tim Marshall

Sider: 282

Dato: 30.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

Tim Marshall har med "Geografiens makt", skrevet en kunnskapsrik og fengende godbit om verdens geografien. Forfatteren tar utgangspunkt i ti kart og viser hvor stor makt geopolitisk innsikt har hatt opp igjennom tidene. Den viser også hvor avgjørende historien har vært for geografien.

"Geografiens makt", er rikt illustrert og forklarer forfatteren komplekse sammenhenger. Han gjør leserne i stand til å navigere i en konfliktfylt verden. Dette er en troverdig og realistisk bok som virkelig får deg til å tenke. En får også større forståelse for verdens situasjonen.

Boken tar for seg verdenshistorien og geografien på en helt unik måte. For har du noen gang lurt på hvorfor Putin er så besatt av Krim-halvøya, hvorfor USA var forutbestemt til å bli en supermakt, eller hvorfor Kina fortsetter å utvide sitt territorium. Denne boka gir deg svarene på alt du lurer på både politisk, historisk og geografisk.

Alle statsledere blir påvirket av geografi. Valgene de tar begrenses av fjell, elver og hav. For å forstå tiden vi lever i, holder det ikke med kunnskap om folk og politiske bevegelser. Man må også vite hvordan jorden ser ut.

Tim Marshall skaper med "Geografiens makt", innblikk i hvordan geografi former verdensledernes valg. Her får leserne innsikt i hvor stor og avgjørende rolle geografien har hatt i de fleste konflikter opp igjennom historien. Dette er et kunnskapsrikt mesterverk som viser blant annet hvor stor påvirkningskraft geografien har hatt for politikken og samfunnet.

Mitt terningkast av boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Har du noen gang har lurt på hvorfor Putin er så besatt av Krim-halvøya, hvorfor USA var forutbestemt til å bli en supermakt, eller hvorfor Kina fortsetter å utvide sitt territorium? Denne boka gir deg svarene.

Alle statsledere blir påvirket av geografi. Valgene de tar begrenses av fjell, elver og hav. For å forstå tiden vi lever i, holder det ikke med kunnskap om folk og politiske bevegelser. Man må også vite hvordan jorden ser ut.

Med utgangspunkt i ti kart viser Geografiens makt hvordan geopolitisk innsikt er avgjørende for å forstå historiens gang. På tilgjengelig og forfriskende vis forklarer forfatteren komplekse sammenhenger, og gjør leseren i stand til å navigere i en konfliktfylt verden."

Med litterær hilsen

Kilder:

Vegaforlag. (2017). Geografiens makt. Lokalisert 30.07.2017 på Internett http://www.vegaforlag.no/utgivelser/geografiens-makt/

En solid framstilling av utvandringen som har skjedd i Norge!

Forlag: Vega

Sjanger: Historie

Forfatter: Fredrik Larsen Lund

Sider: 320

Dato: 30.07.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

"Norske utposter" er en samlet framstillingen av utvandring som har skjedd i Norge. Leserne blir kjent med et norsk samfunn i endring og hvor viktig verden har vært i de store forandringene. Fredrik Larsen Lund gir en omfattende innføring i norsk bosetning og miljøer på de fem kontinentene. "Norske utposter" er fullstappet med fascinerende og ukjente historier om nordmenn under fjerne himmelstrøk.

Forfatteren tar utgangspunkt i de flere ukjente historiene som har skjedd fra 1600-tallet og frem til vår tid. Leserne for svar på hvem utvandrerne og hvordan de ble de tatt imot. Forfatteren holder også fokus på hvor viktig den norske arven er i dag.

Jeg har selv slekt i USA og vet hvor vanskelig og viktig deres utvandring har vært. For stor utvandring har skjedd i Norge. Fredrik Larsen Lund tar i denne boken for seg blant annet historiene om de Bergenske slaver i Karibia, fattigjenter på New Zealand, gullgravere i Brasil, sunnmøringer i Boerkrigen og lykkejegere i Shanghai.

I "Norske utposter" blir leserne kjent med flere personligheter som utvandret fra Norge. Gjennom intervjuer, fakta, bilder og andre illustrasjoner blir leserne kjent med den nærmest ukjente dele av det norske samfunnet og historie. Dette er en rikt illustrert bok som virkelig kan anbefales.

Ikke alle norske utvandrere endte opp på den amerikanske prærien. Spredt rundt på kloden finnes spor etter nordmenn som slo seg ned utenfor Norge. De kom som eventyrere, nybyggere og fangstmenn. Noen havnet også ufrivillig på fremmed jord som forliste sjøfolk og tvangsarbeidere. I nyere tid har et globalt marked fått norske kvinner og menn til å etablere seg tusenvis av mil hjemmefra.

Fredrik Larsen Lund viser igjen sitt talent som sakprosa forfatter. Tidligere har han skrevet den kunnskapsrike og fengende boken "Nedenunder og hjem", et mesterverk som handlet om nordmenn i Australia gjennom 400 år. "Norske utposter" handler om de flere tusen skjebnene som endte opp utenfor Norge. Om eventyrere, fangstmenn og seilere som forlatte Norge til fordel for noe bedre. Leserne blir også kjent med de som ble utsatt for ufrivillig utvandring, som fanger eller slaver. Dette er gripende, sterk, kunnskapsrik og fengende litteratur. Når en først har begynt å lese, er den vanskelig å legge fra seg. Leserne blir i "Norske utposter", kjent med flere skjebner som utvandret fra Norge, både frivillig og ufrivillig. Leserne blir kjent med hvordan det norske samfunn har endret seg og hvor viktig verden har vært i endringene.

Dette er en sakprosa bok som anbefales på det sterkeste.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Bergenske slaver i Karibia, fattigjenter på New Zealand, gullgravere i Brasil, sunnmøringer i Boerkrigen og lykkejegere i Shanghai …

Ikke alle norske utvandrere endte opp på den amerikanske prærien. Spredt rundt på kloden finnes spor etter nordmenn som slo seg ned utenfor allfarvei. De kom som eventyrere, nybyggere og fangstmenn, eller havnet ufrivillig på fremmed jord som forliste sjøfolk og tvangsarbeidere. I nyere tid har et globalt marked fått norske kvinner og menn til å etablere seg tusenvis av mil hjemmefra.

Norske utposter er den første samlede fremstillingen av utvandring til andre land enn USA. Fredrik Larsen Lund oppsøker rester av norske bosetninger og miljøer på fem kontinenter, og forteller fascinerende og ukjente historier om nordmenn under fjerne himmelstrøk – fra 1600-tallet og frem til vår tid. Hvem var disse utvandrerne? Hvordan ble de tatt imot? Og på hvilken måte lever den norske arven videre i dag?"

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Vegaforlag. (2017). Norske utposter. Lokalisert 30.07.2017 på Internett http://www.vegaforlag.no/utgivelser/norske-utposter/

Et solid og omfattende innblikk i Norsk historie mellom 1945 og 2015!

Forlag: Dreyer

Sjanger: Historie

Forfatter: Finn Olstad

Sider: 484

Dato: 05.06.2017

Kilde: Innbundet

Selve anmeldelsen:

Finn Olstad gir med "Den lange oppturen" et omfattende og kunnskapsrik innblikk i norsk historie mellom 1945 og 2015. Leserne får gjennom 484 sider, en bred framstilling av Norges oppbygging både politisk og økonomisk etter andre verdenskrig.

Denne boken tar blant annet for seg de viktigste hendelsene og hovedlinjene i utviklingen av det norske samfunnet.

Forfatteren setter den norske historien i en europeisk og verdenshistorisk kontekst. Leserne blir med på en historisk reise, fra gjenreisningen av et utarmet og krigsherjet Europa til den akselererende globaliseringen og internasjonale integreringen vi opplever i dag.

Dette er en omfattende og oversiktlig beretning som viser hvor store de norske forandringene var i perioden etter annen verdenskrig. Forfatteren tegner et solid og viktig bilde ag norsk politikk, økonomi og samfunnsbygging. Boken tar også for seg hvordan Norge i mange tilfeller har vært som en kasteball for sterkere krefter.

Med "Den lange oppturen" tegner Olstad et storslått og tankevekkende bilde av det norske samfunnets oppreisning og oppbygning etter andre verdenskrig. Forfatteren viser gjennom interessant vinkling hvor viktig de økonomiske og politiske endringene har vært for Norges historie de siste 70 årene. Finn Olstad byr på sterkt språk, troverdig kunnskapsrik og grundige refleksjoner.

Finn Olstad har laget en velskreven sakprosa bok om de viktigste hendelsene og hovedlinjene i den norske samfunnsutviklingen, både politisk og økonomisk. Dette er en av de mest oversiktlige og omfattende verkene om det norske samfunnet etter andre verdenskrig.

Dette er en bok som virkelig kan anbefales. Finn Olstad har skrevet et viktig verk som får leserne til å forstå dagens norske samfunn og den utviklingen som har skjedd etter krigen.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"I Den lange oppturen forteller Finn Olstad historien om Norge siden 1945. Han gir oss de viktigste hendelsene og hovedlinjene i den norske samfunnsutviklingen i tiden etter andre verdenskrig.

I denne brede fortellingen plasserer han den norske historien i en større europeisk og verdenshistorisk kontekst, fra gjenreisningen av et utarmet og krigsherjet Europa til den akselererende globaliseringen og internasjonale integreringen vi opplever i dag. Den viser hvordan forandringene i denne perioden stort sett kommer utenfra, og hvordan Norge i mange tilfeller har vært som en kasteball for sterkere krefter.

Boken trekker sammen store, kompliserte forløp og gir en konsis oversikt over Norges historie de siste 70 årene."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Dreyersforlag.no. (2017). Den lange oppturen. Lokalisert 05.06.2017 på Internett http://www.dreyersforlag.no/den-lange-oppturen.5964015-332339.html

Bli bedre kjent med Middelalderen!

Forlag: Universitetsforlaget

Sjanger: Historie

Forfatter: Leidulf Melve

Sider: 152

Dato: 05.04.2017

Kilde: E-Bok

Selve anmeldelsen:

"Hva er Middelalderen" er Leidulf Melve's bidrag til "Hva er serien". Dette er kunnskapsrik litteratur som virkelig kan anbefales. Forfatteren gir leserne en kort, unik og viktig introduksjon av en fascinerende historisk periode. Dette er en kunnskapsrik innsikt i Middelalderen.

Melve gir leserne et omfattende innblikk middelalderen som historisk periode. Forfatterens bok er aktuell litteratur siden vi idag har Game of Thrones og Harry Potter. Dette er bare noen eksempler på hvordan middelalderen gis nytt liv over 500 år etter at perioden tok slutt. Det virker som om vi enda ikke er ferdig med den på 1500-tallet.

I "Hva er middelalderen", får leserne svar på fire ulike svar. Det første er romantisk og har edle riddere i hovedrollen, det andre er dystert, preget av strenge paver og blodige korstog, det tredje viser hvor moderne perioden var og det fjerde viser ukjente sider ved middelalderen.

Boken oppsummeres med at de sammen er viktige for Middelalderen som periode. Melve gir oss med denne boken forståelse av verden idag og hvor mye Middelalderen har å si for verdenshistorien.

Dette er en omfattende, kunnskapsrik, spennende, troverdig og kort introduksjon. Vi som lesere får en sjokkerende, skremmende og informativ innføring av noen av de viktige sidene ved middelalderen.

Min konklusjon av boken:

Leidulf Melve gir med "Hva er Middelalderen", et solid og unik innblikk i en av verdenshistoriens viktigste perioder. Dette er et dypdykk i Middelalderen både politisk og historisk.

Leserne får i denne kunnskapsrike godbiten, innsikt i riddernes rolle, strenge paver og blodige korstog.

Melve tegner med "Hva er Middelalderen", et omfattende bilde av Middelalderen som moderne periode og forfatteren viser ukjente sider ved middelalderen som ikke før har blitt publisert.

Forfatteren bruker historie og politikk som utgangspunkt for denne solide innføringen i 1500 tallets middelalder. Til tider kan denne boken være langtrukken og kjedelig, men dette er virkelig en viktig bok for å forstå historien.

Dette er en kort informativ innføring i Middelalderen som historisk periode. Dette er en godbit som virkelig bør leses. Forfatteren tar leserne med på en litterær reise gjennom 1500 tallet. Vi får en viktig oversikt over tiden fra den gang Middelalderen vokste fram og til dens slutt.

Leidulf Melve har svarte på hva middelalderen er og gir oss et omfattende svar. Ingen forfattere kunne formulert, skildret og beskrevet Middelalderen bedre enn Melve. Han tegner et fascinerende og interessant bilde av denne historiske perioden.

Mitt terningkast for boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Hva er middelalderen? Ble vi ikke ferdig med den på 1500-tallet? Nei, svarer Leidulf Melve, middelalderen lever i beste velgående. Game of Thrones og Harry Potter er bare noen eksempler på hvordan middelalderen gis nytt liv over 500 år etter at perioden tok slutt.

Svaret på hva middelalderen er, avhenger av hvem du spør. Denne boken gir fire ulike svar. Det første er romantisk og har edle riddere i hovedrollen, det andre er dystert, preget av strenge paver og blodige korstog, det tredje viser hvor moderne perioden var og det fjerde viser ukjente sider ved middelalderen. Sammen sier de noe om hvorfor perioden er viktig for vår verdensforståelse i dag. Slik får leseren både en kort introduksjon til viktige sider ved middelalderen og innsikt i hvordan historisk kunnskap blir til."

Med litterær hilsen

Kilder:

Universitetsforlaget.no. (2016). Hva er Middelalderen. Lokalisert 05.04.2017 på Internett https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/boker%7C%7Chva-er-bokene%7C%7Chva-er-middelalderen-uf.html

En kunnskapsrik og omfattende reise gjennom sjakkens historie!

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Historie/Kultur

Forfatter: Atle Grønn

Sider: 312

Dato: 30.03.2017

Kilde: E- Bok

Selve anmeldelsen:

Atle Grønn har laget en velskreven og kunnskapsrik bok om sjakkens historie og kultur. Leserne blir her kjent med profilerte sjakkspillere og deres triumfer.

"Sjakken eller livet" er en spennende, kunnskapsrik og givende dannelsesreise gjennom sjakkens ulike skjebner. Leserne får her et fascinerende innblikk i sjakkens verden og hvor stor interesse det stilles rundt spillet.

Dette er en solid og viktig bok, det en vil kalle en biografi om sjakk. Atle Grønn viser sitt talent som forfatter og har skapt en underholdende og humoristisk bok.

Forfatteren gir som nevnt leserne et omfattende innblikk i sjakk som kultur og historie. Dette er en annerledes bok om sjakk. En dannelsesreise som strekker seg gjennom historien. Leserne blir kjent med epoker av sjakken's historie. Et litterært mesterverk som virkelig kan anbefales for de som kjenner og ikke kjenner til sjakk.

Atle Grønn har skrevet en hyllest til sjakk som underholdning og humor. Leserne blir kjent med de ulike livssituasjoner og folket som driver med sjakk og er besatt av spillet.

Grønn er en av Norges fremste sjakkeksperter og byr på varme møter med mennesker som nærmest må ta det eksistensielle valget, sjakken eller livet.

Han formidler historien på en sjarmerende, humoristisk og kjærlig måte. Leserne får innsikt i sjakkverden fra innsiden, og leserne får et glimt av personlige tragedier og triumfer.

Grønn, som har spilt mot Magnus Carlsen flere ganger, forteller hva som gjør Carlsen til verdens beste spiller. Han forteller om sitt møte med Magnus.

"Sjakken eller livet" er en rikt illustrert, innholdsrik og kunnskapsrik bok. Leserne får også historien om den unge verdensmesterens motstandere og forgjengere i kongerekka; de store personlighetene som til sammen teller seksten klassiske verdensmestere siden 1886.

Min konklusjon av boken:

Atle Grønn tar i boken "Sjakken eller livet", leserne gjennom sjakkens historie og kultur. Dette er en underholdende, humoristisk og spennende beretning om sjakk som spill, hobby og livs interesse.

"Sjakken eller livet" er en spennende, kunnskapsrik og givende dannelsesreise gjennom sjakkens ulike skjebner.

Sjakk har i nyere tid vekket stor interesse. Det er ingen tvil om at denne boken bidrar til større interesse og forståelse. Du blir bedre kjent med sjakk som underholdning og historie.

En morsom og fascinerende biografi om sjakket. Leserne blir i denne boken, kjent med profesjonelle spillere og leserne får innsikt i folk som har valgt mellom sjakket og livet.

Boken er rikt illustrert og jeg har etter å ha lest denne litterær godbiten, blitt bedre kjent med sjakk som kultur og historie.

Den er langtrukken og passer best for folk som er interessert i sjakk. Men en ting er sikker, du blir bedre kjent med sjakk som fenomen.

Mitt terningkast for boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Sjakken eller livet er en annerledes bok om sjakk, en reise i sjakkens historie og kultur og en hyllest til dem som i ulike livssituasjoner er besatt av spillet. . Atle Grønn er en av Norges fremste sjakkeksperter og byr på varme møter med mennesker som nærmest må ta det eksistensielle valget: sjakken eller livet. Han formidler med humor og kjærlighet sjakkverden fra innsiden, og lar oss få et glimt av personlige tragedier og triumfer. Grønn, som har spilt mot Magnus Carlsen flere ganger, forteller hva som gjør Carlsen til verdens beste spiller. Leserne får også historien om den unge verdensmesterens motstandere og forgjengere i kongerekka; de store personlighetene som til sammen teller seksten klassiske verdensmestere siden 1886."

Med litterær hilsen

Kilder:

Cappelendamm.no. (2016). Sjakken eller livet. Lokalisert 30.03.2017 på Internett https://www.cappelendamm.no/_sjakken-eller-livet-atle-grønn-9788202527952

Bli bedre kjent med Island!

Forlag: Manifest

Sjanger: Samfunn/Land/Historie

Forfatter: Mimir Kristjánsson

Kilde: Innbundet

Mimir Kristjánsson har med "Frihet, Likhet, Island", skrevet en omfattende reiseskildring om Island. Dette er en velskreven avhandling om et av Skandinavias mest populære land. Et Europeisk reisemål som byr på Geysir, Vulkaner og Den blå lagune. Mimir presenterer landet på en humoristiske, sjokkerende og kunnskapsrik måte. Dette er et solid dypdykk i Islands historie.

Kristjánsson har laget en velskreven bok om et av Skandinavias viktigste destinasjoner. Dette er en innholdsrik, realistisk og troverdig avhandling om landet som ligger bak askeskyer. Island er rik på geysir og vulkaner. Mimir skildrer og beskriver historien på en spennende, sjokkerende og skremmende måte.

Ved Eyjafjallajökull, lever folket som har skrevet verdens største sagaer. De trenger dermed en egen app for å hindre søskenbarnekteskap. Et folk som er i ferd med å legge ned landet sitt og flytte til Norge.

Mímir Kristjánsson flytter til Norge fra Island. Han var blakk, singel og begynte å nærme seg 30. "Frihet, likhet, Island" er en rikt illustrert og kunnskapsrik bok om en liten manns 30-årskrise og et lite lands finanskrise. Dette er et dypdykk i landets historie, politikk og økonomi. Leserne blir kjent med befolkningen og gir et viktig innblikk i landets fortid, nåtid og framtid.

Mimir's bok er fengende litteratur, som jeg har valgt å gi terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"En reisebok for deg som vil se mer av Island enn Geysir og Den blå lagune.

Bak askeskyen fra Eyjafjallajökull lever et folk som har skrevet verdens største sagaer, men som trenger en egen app for å hindre søskenbarnekteskap. Et folk som er i ferd med å legge ned landet sitt og flytte til Norge.

Mímir Kristjánsson flytter den andre veien. Han er blakk, singel og snart 30. Frihet, likhet, Island er en bok om en liten manns 30-årskrise og et lite lands finanskrise."

Med litterær hilsen

Kilder:

Manifest.no. (2016). Frihet, Likhet og Island. Lokalisert 22.02.2017 på Internett http://www.manifest.no/kristjansson_frihet_pocket

En viktig bok om Norge!

Forlag: Manifest

Sjanger: Historie/Samfunn/Land

Forfattere: Askild M. Aasarød, Jo M. Bredeveien og Knut G. Olsen

Kilde: Innbundet

"Hvem skal eie Norge" er et historisk mesterverk. Askild M. Aasarød, Jo M. Bredeveien og Knut G. Olsen har med denne boken, skrevet kunnskapsrik og troverdig litteratur. Forfatterne har laget en velskreven avhandling om de som skal eie fjellet, skogen, vannet og fisken i Norge. "Hvem skal eie Norge" tar for seg landets økonomi, politikk og historie. Dette er en spennende, sjokkerende og skremmende bok.

Denne boken tar for seg enigheten om naturressursene som tilhører det norske folk og nordmenns fellesskap. "Hvem skal eie Norge" handler om de sterke politiske kreftene som ønsker å selge ut naturen vår til private, gjerne utenlandske, aktører.

Askild M. Aasarød, Jo M. Bredeveien og Knut G. Olsen gir leserne en oversikt over det vi eventuelt mister ved å legge naturen ut på salg. Dette er historisk og politisk litteratur som virkelig kan anbefales.

"Hvem skal eie Norge", byr på fire enkelthistorier. Forfatterne forteller om de store naturressursene og viser hva vi har å tape. Leserne settes her inn i et av de viktigste spørsmålene i norsk politikk. Boken handler om den norske økonomi og historie.

Leserne møter i denne boken, arbeidsfolk som ikke aner hvem de jobber for. I tillegg møter leserne i denne boken, en ung fisker og framstiller russere ønsker om norske mineraler.

Askild M. Aasarød, Jo M. Bredeveien og Knut G. Olsen forteller i denne boken om skatteparadis i Stillehavet. Leserne får innblikk i en rettssal i Sverige. Boken tar også for seg rykter om Kinas tidligere propagandaminister, nå millardær og poet, som har utviklet en påfallende interesse for nordområdene.

"Hvem skal eie Norge" er politisk litteratur som virkelig kan anbefales. Den er spennende og skremmende på en og samme tid. Forfatterne forteller om Norges framtid og hvor viktig Norges naturressursene er i forhold til andre land. Askild M. Aasarød, Jo M. Bredeveien og Knut G. Olsen har skrevet en troverdig og realistisk godbit. Dette er virkelig en bok jeg kan anbefale.

Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Hvem skal eie fjellet, skogen, vannet og fisken?

I Norge har det vært bred enighet om at naturressursene tilhører det norske folk og fellesskapet. Nå er det sterke politiske krefter som ønsker å selge ut naturen vår til private, gjerne utenlandske, aktører.

Hva mister vi, hvis vi legger naturen vår ut for salg?

Gjennom fire enkelthistorier tar boka for seg hver av de store naturressursene og viser hva vi har å tape.

På veien møter vi arbeidsfolk som ikke aner hvem de jobber for, vi møter en ung fisker og russere som lukter på norske mineraler. Vi er innom et skatteparadis i Stillehavet, en rettssal i Sverige og hører rykter om Kinas tidligere propagandaminister, nå millardær og poet, som har utviklet en påfallende interesse for nordområdene."

Med litterær hilsen fra Boktimmy

Kilder:

Manifest.no. (2015). Hvem skal eie Norge. Lokalisert 21.02.2017 på Internett http://www.manifest.no/olsen_aasarod_bredeveien-hvem-skal-eie-norge