Et velskrevet mesterverk!

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Politisk litteratur/Historisk litteratur

Forfatter: Bjørn Magnus Berge

Sider: 752

Kilde: E- Bok

"Statsministerens nyttårstaler gjennom 70 år", er et historisk, politisk og kunnskapsrikt mesterverk.

Bjørn Magnus Berge har gjennom 750 sider, samlet sammen de viktigste politiske talene som er holdt gjennom Norges historie. Her får leserne, oversikt over enkeltsakene i statsministeres nyttårstaler.

Dette er en gripende, sterk, sjokkerende og dramatisk avhandling om taler som mer eller mindre har endret det norske samfunnet. "Statsministerens nyttårstaler gjennom 70 år", er en viktig bok for folk som er opptatt av politikk, samtidshistorie og retorikk.

Med forord av Erna Solberg, tar Bjørn Magnus leserne med på en historisk og politisk reise. Forfatteren har skrevet en bok, om norske politiske begivenheter gjennom tidene. Dette er en tankevekkende bok, som trekker linjene historisk.

Dette er en oversiktlig og omfattende bok om historiske taler gjennom 70 år. Forfatteren gjør en verdifull fremstilling av viktige tidsdokumenter. Boken gir leserne et unikt blikk over Norges historie til enhver tid. Forfatteren tar for seg store spørsmål som har blitt besvart gjennom de flere nyttårstalene som er holdt. Dette gir interessant innsikt i forskjeller mellom epoker og personligheter, men viser samtidig en betryggende kontinuitet i styringen av Norge. Vidar Helgesen, tidligere stabsjef på Statsministerens kontor.

Bjørn Magnus Berge, har skrevet en kunnskapsrik bok som tar oss lesere gjennom Norges politiske historie. "Statsministerens nyttårstaler gjennom 70 år", presenterer flere av Norges epoker. Dette er en rikt illustrert bok. Den er oversiktlig og tar oss på en omfattende måte, med gjennom flere tiår med historie. Jeg har valgt å gi denne boken terningkast 5! For et litterær mesterverk. Flere sterke, tankevekkende og dramatiske taler samlet mellom to permer.

Bakside informasjon om boken:

"Et unikt stykke Norgehistorie, hvor skjellsettende politiske begivenheter og de lange linjene i vårt lands historie blir forklart.

Taleekspert og forfatter av boken Talens makt, Bjørn Magnus Berge, har samlet, kontekstualisert og fremhevet de viktigste enkeltsakene i våre statsministeres nyttårstaler. En bok for folk som er opptatt av politikk, samtidshistorie og retorikk.

Dette er en virkelig verdifull fremstilling av viktige tidsdokumenter. Boken gir oss en nærkontakt med hva som lå Norges til enhver tid viktigste beslutningsfatter på hjertet i tidens store spørsmål hjemme og ute. Dette gir interessant innsikt i forskjeller mellom epoker og personligheter, men viser samtidig en betryggende kontinuitet i styringen av Norge. Vidar Helgesen, tidligere stabsjef på Statsministerens kontor."

Med bokhilsen fra Boktimmy

Kilder:

Cappelendamm.no. (2016). Statsministerens nyttårstaler gjennom 70 år. Lokalisert 11.01.2017 på Internett https://www.cappelendamm.no/_dokumentar/samfunn-og-debatt/statsministerens-nyttårstaler-gjennom-70-år-bjørn-magnus-berge-9788202517441

En kunnskapsrike og sterk bok om å jobbe mellom regime, opprørere og IS!

Forlag: PAX

Sjanger: Politisk litteratur/Historisk litteratur

Forfatter: Jacob Wærness

Kilde: Innbundet

"Risikosjef i Syria", er en kunnskapsrik og sterk historie om å jobbe mellom regimet, opprørerne og IS i Syria. Jacob Wærness tegner med denne boken et dramatisk, sjokkerende og spennende bilde av et land og et samfunn i endring. Forfatteren forteller av egne erfaringer og oppfatninger om landets solide utvikling som har skjedd over tid.

Bokens handling går tilbake til 2011. Da får Jacob Wærness, tidligere ansatt ved Seksjon for kontraterror i Politiets sikkerhetstjeneste, et jobbtilbud. Multinasjonale selskapet Lafarge trenger en sikkerhetssjef til sin sementfabrikk nord i Syria, landets største. På det tidspunktet er Syria et relativt velfungerende diktatur, preget av et gryende opprør som de fleste antar vil roe seg relativt snart. For Wærness virker jobben utfordrende og eksotisk, og han takker ja.

To år senere, da kontrakten hans går ut, har det syriske samfunnet nærmest kollapset, men sementfabrikken er fortsatt i drift. I perioder har han vært konsernledelsens eneste lokale representant, i samarbeid med dem som til enhver tid hadde kontrollen over området – enten det er kurdere, moderate opprørere eller ekstreme islamister som etter hvert har blitt underordnet IS, eller regjeringsstyrker. Han har smuglet inn pansrede biler fra Libanon, skaffet beskyttelse fra lokale væpnede grupper, og gjentatte ganger har han måttet forhandle og kjøpe løs kidnappede ansatte. Alt for å sikre anlegget og de ansatte så godt som mulig, og for å holde driften i gang. Dette er hans fortelling.

Jacob forteller av erfaringer, om sine opplevelser, inntrykk og oppfatning av Syria. Forfatteren gir oss solid oversikt over endringene som har skjedd fra 2011 og fram til dags dato. Vi blir i denne boken kjent med Syrias samfunn, historie og befolkning. Dette er en kunnskapsrik, spennende, skremmende og sjokkerende bok om Syria. Forfatterens beskrivelser og skildringer er brutale, alvorlige og dystre. Denne boken er illustrert med bilder. Dette er virkelig en bok jeg anbefaler å lese. Terningkast 4! Forfatteren med denne boken laget en tankevekkende bok. Politisk og historisk litteratur som både er urovekkende og spennende. Dette er en litterær godbit av de sjeldne.

Bakside informasjon om boken:

"I 2011 får Jacob Wærness, tidligere ansatt ved Seksjon for kontraterror i Politiets sikkerhetstjeneste, et jobbtilbud: det multinasjonale selskapet Lafarge trenger en sikkerhetssjef til sin sementfabrikk nord i Syria, landets største. På det tidspunktet er Syria et relativt velfungerende diktatur, preget av et gryende opprør som de fleste antar vil roe seg relativt snart. For Wærness virker jobben utfordrende og eksotisk, og han takker ja.

To år senere, da kontrakten hans går ut, har det syriske samfunnet nærmest kollapset, men sementfabrikken er fortsatt i drift. I perioder har han vært konsernledelsens eneste lokale representant, i samarbeid med dem som til enhver tid hadde kontrollen over området – enten det er kurdere, moderate opprørere eller ekstreme islamister som etter hvert har blitt underordnet IS, eller regjeringsstyrker. Han har smuglet inn pansrede biler fra Libanon, skaffet beskyttelse fra lokale væpnede grupper, og gjentatte ganger har han måttet forhandle og kjøpe løs kidnappede ansatte. Alt for å sikre anlegget og de ansatte så godt som mulig, og for å holde driften i gang. Dette er hans fortelling."

Med litterær hilsen

Kilder:

PAX.no. (2016). Risikosjef i Syria. Lokalisert 11.01.2017 på Internett http://www.pax.no/risikosjef-i-syria.5889848-331601.html

Bli kjent med Russlands historie fra vikingene til Ivan den grusomme!

Forlag: Dreyer forlag

Sjanger: Politisk litteratur/Land/Historisk litteratur

Forfatter: Halvor Tjønn

Kilde: Innbundet

"Russland blir til", er første bind i trilogien om hele Russlands historie. I første bind tar Halvor Tjønn oss med i tiden mellom vikingene og Ivan den grusomme. Dette er en spennende, dramatisk og kunnskapsrik reise gjennom starten av Russland. Tjønn har med denne boken gjort et omfattende arbeid.

Boken handler om hvordan Russland skiller seg fra andre Europeiske land. Vi blir kjent med hvorfor demokratiet har hatt så store vanskeligheter med å slå rot i den russiske jord. Halvor Tjønn har skrevet en omfattende start på en serie om Russlands historie. Dette er en fortelling om fyrstene, menneskene og slagene som vevde det tidlige Russland sammen i et nasjonalt, økonomisk, sosialt og mentalt fellesskap.

Russland som stat ble dannet i tidlig middelalder av de skandinaviske vikingene. Forbindelsene med Europa var tette og gode. Da norske sagakonger hadde vanskeligheter på hjemmebane, var det store riket i øst det naturlige tilfluktsstedet for dem. Siden fulgte dramatiske hendelser som førte til at Russland og Vest-Europa skilte lag. I årene 1237–1240 feide det mongolske herjingstoktet over Russland og la mange av de praktfulle byene i aske. Det russiske middelalderriket ble nå en del av et enormt mongolsk verdensimperium med sentrum i Mongolia og Kina. Det skulle ta 200 år under mongolenes jerngrep før det igjen dukket opp noe som liknet på en selvstendig russisk stat. Denne staten fikk sitt sentrum i Moskva. I løpet av de neste hundre år lyktes det fyrstene i Moskva å bygge opp en mektig stat, men i stadig kamp mot mongolske og tatarske armeer, og mot den litauiske og den polske staten. Midt på 1500-tallet dukket det opp en hersker som igjen gjorde Russland til en europeisk stormakt. Han er blitt kjent som Ivan den grusomme.

Halvor Tjønn har laget en velskrevet bok om Russlands historie. Dette er en underholdende, grundig og kunnskapsrik avhandling om et land i solid forandring. "Russland blir til", inneholder dystre og brutale skildringer og beskrivelser. Gjennom flere hundre sider får vi en solid innføring i landets politiske og økonomiske historie. Dette er virkelig en bok å anbefale. Forfatteren har skrevet en skremmende bok om et land som er bygget på en heftig bakgrunn. Jeg har valgt å gi boken terningkast 5!

Gleder meg allerede til de to neste bindene. Imponerende start på et historisk bind.

Bakside informasjon om boken:

"Hvorfor er Russland så forskjellig fra det øvrige Europa? Hvorfor har demokratiet hatt så store vanskeligheter med å slå rot i den russiske jord? Hvorfor anser russere flest seg som ulike fra oss øvrige europeere? Skal man nærme seg et svar, må man gå til historien.

Halvor Tjønn har skrevet den første bredt anlagte boka på norsk om Russlands tidlige historie. Det er en fortelling om fyrstene, menneskene og slagene som vevde det tidlige Russland sammen i et nasjonalt, økonomisk, sosialt og mentalt fellesskap.

Russland som stat ble dannet i tidlig middelalder av de skandinaviske vikingene. Forbindelsene med Europa var tette og gode. Da norske sagakonger hadde vanskeligheter på hjemmebane, var det store riket i øst det naturlige tilfluktsstedet for dem. Siden fulgte dramatiske hendelser som førte til at Russland og Vest-Europa skilte lag. I årene 1237–1240 feide det mongolske herjingstoktet over Russland og la mange av de praktfulle byene i aske. Det russiske middelalderriket ble nå en del av et enormt mongolsk verdensimperium med sentrum i Mongolia og Kina. Det skulle ta 200 år under mongolenes jerngrep før det igjen dukket opp noe som liknet på en selvstendig russisk stat. Denne staten fikk sitt sentrum i Moskva. I løpet av de neste hundre år lyktes det fyrstene i Moskva å bygge opp en mektig stat, men i stadig kamp mot mongolske og tatarske armeer, og mot den litauiske og den polske staten. Midt på 1500-tallet dukket det opp en hersker som igjen gjorde Russland til en europeisk stormakt. Han er blitt kjent som Ivan den grusomme."

Med bokhilsen fra Boktimmy

Kilder:

Dreyersforlag.no. (2015). Russland blir til. Lokalisert 08.01.2017 på Internett http://www.dreyersforlag.no/russland-blir-til.5771173-335074.html

Kunnskapsrik litteratur om taler og deres makt!

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Politisk litteratur/Historie

Forfatter: Bjørn Magnus Berge

Sider: 504

Kilde: E- Bok

"Talens makt. Maktens taler", er et historisk mesterverk. Bjørn Magnus Berge gir oss en kunnskapsrik, fengende og rikt illustrert innføring i historiske og politiske taler. Her får vi servert smakebiter av taler fra statsmenn med en form for makt. Dette er mennesker som har hatt stor betydning for verdenssamfunnet og verdenshistorien. Forfatteren gir oss en viktig og solid avhandling om taler fra fortid og nåtid.

Forfatteren presenterer norske og internasjonale taler. Vi får den presentert i historiske sammenheng. Leserne får gjennom 37 talere, et innblikk i hvordan talene fikk sin utforming. Berge setter oss lesere inn i historien. Leseren får oversikt over milepæler i nyere verdenshistorie. Boken inneholder også nyttige virkemidler og tips for å selv bli en god taler. Dette er en kreativ, kunnskapsrik, spennende og fengende bok.

Gjennom 504 sider, gir forfatteren oss små utdrag av viktige taler. Dette er en historie innføring og en litterær godbit. Berge gir leserne en velskrevet leseopplevelse. "Talens makt. Maktens taler", er en bok som har stor betydning for verdenshistorien og verdenspolitikken. Vi får her oppskriften på hvordan en kan utarbeide en god tale.

Boken byr som nevnt på viktige taler fra fortid og samtid. Både norske og internasjonale mennesker har fått sine taler presenter. Boken inneholder taler fra Hitler, Stalin, Churchill, De Gaulle, Gandhi, Kennedy, Luther King, Vaclav Havel, Kofi Annan, Thatcher, Blair og Obama. Forfatteren gir oss taler fra hjemlige trakter som Wergeland, Bjørnson, Nansen, Kong Haakon, Gerhardsen, Willoch, Syse, Kongens, Kronprinsens og Stoltenbergs taler i anledning 22. juli.

"Talens makt. Maktens taler", inneholder også en oppskrift på hvordan en skal skrive og holde en god tale. Forfatteren har skissert et trettitalls håndgrep og tips for å skrive gode taler, især offisielle taler, men også taler til andre anledninger.

Bjørn Magnus Berge, har skrevet et litterært mesterverk. "Talens makt. Maktens taler", er en kunnskapsrik godbit. Den tar oss med gjennom fortid, nåtid og samtid. Vi får her gjennom 37 taler, en oversikt over verdenshistorien og endringene som har skjedd. Gjennom 504 sider blir vi kjent med flere viktige historiske og politiske statsmenn. Berge imponerer med sin avhandling av taler gjennom tidene. Jeg har valgt å gi boken terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Å holde en god tale er en kunst. Å lytte til gode taler er en opplevelse. Å utarbeide gode taler er i første rekke et håndverk. Boken gir smakebiter av viktige taler fra vår nokså nære fortid og samtid, norske og internasjonale: bl.a. Hitler og Stalin, Churchill og de Gaulle, Gandhi, Kennedy, Luther King, Vaclav Havel, Kofi Annan, Thatcher, Blair og Obama. Fra hjemlige trakter bl.a. Wergeland, Bjørnson, Nansen, Kong Haakon, Gerhardsen, Willoch, Syse, Kongens, Kronprinsens og Stoltenbergs taler i anledning 22. juli.

I alt presenteres 37 talere, og talene belyser og kommenterer hverandre innbyrdes på spennende vis.

Del 2, Verktøykassen, skisserer et trettitalls håndgrep og tips for å skrive gode taler, især offisielle taler, men også taler til andre anledninger."

Med bokhilsen fra Boktimmy

Kilder:

Cappelendamm.no. (2013). Talens makt, maktens taler. Lokalisert 07.01.2017 på Internett https://www.cappelendamm.no/_dokumentar/samfunn-og-debatt/talens-makt.-maktens-taler-bjørn-magnus-berge-9788202410285

En spennnde bok om Sør-Koreas hemmelige etterretningskampanje mot Den norske Nobelkomité!

Forlag: Spartacus

Sjanger: Politisk litteratur/Historie

Forfatter: Kim Ki-sam og Donald Kirk

Kilde: E- Bok

"Jakten på Nobels fredspris", er en spennende avhandling om Sør-Koreas etterretningskampanje mot Den norske Nobelkomité.

Dette er en velskrevet bok som formidler en unik dokumentasjon om medlemmer av Den norske Nobelkomite. "Jakten på Nobels fredspris", er en skremmende og spennende politisk historie. Dette er en solid historie samlet mellom to permer.

Vi blir i denne historiske og politiske boken, kjent med nøkkelpersoner og journalister som risikerte å bli brukt som brikker i et storpolitisk spill.

Kim Ki-sam og Donald Kirk forteller om jakt på den gjeveste av alle priser, Nobels fredspris. Her blir vi kjent med statslederes kamp om prisen. Dette er en kunnskapsrik, spennende, dramatisk og sjokkerende bok.

Kim Ki-sam, jobbet for den sør-koreanske etterretningstjenesten. I "Jakten på Nobels fredspris", avdekkes samarbeid med journalist og forfatter Donald Kirk. Dette er en omfattende bok om kampanjen som Kim Dae-jung, tidligere president i Sør-Korea, førte for å vinne Nobels fredspris. Dae-jung ble hyllet som Asias Mandela for sin solskinnspolitikk, men det viste seg snart at fredsprisen var basert på til dels falske premisser, overvåkning og korrupsjon.

Dette er en skremmende, sjokkerende og spennende avhandling om fredsprisen. Her blir vi kjent med Sør-Koreas etterretningskampanje mot Den norske Nobelkomité. Vi blir kjent med en historie som preges av korrupsjon og overvåkning. "Jakten på Nobels fredspris", er en litterær godbit. Jeg har valgt å gi denne boken terningkast 4!

Bakside informasjon om boken:

"Kim Ki-sam, avhopper fra den sør-koreanske etterretningstjenesten, avdekker i samarbeid med journalist og forfatter Donald Kirk den omfattende kampanjen som Kim Dae-jung, tidligere president i Sør-Korea, førte for å vinne Nobels fredspris. Dae-jung ble hyllet som Asias Mandela for sin solskinnspolitikk, men det viste seg snart at fredsprisen var basert på til dels falske premisser, overvåkning og korrupsjon."

Med bokhilsen

Kilder:

Spartacus.no. (2016). Jakten på nobels fredspris. Lokalisert 06.01.2017 på Internett http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&ID2=922

Bli bedre kjent med partiet SV!

Forlag: Spartacus

Sjanger: Politisk litteratur/Historie

Forfatter: Frank Rossavik

Kilde: E- Bok

"SV – Fra Kings Bay til Kongens bord", er boken om partiet som kvelden 20. august 1963 felte Einar Gerhardsens regjering. Frank Rossavik forteller partiets framgang og hva Kings Bay-krisen gjorde for partiet. Dette er historien om hvordan Gustavsen og det lille, ferske partiet ble landskjent. Forfatteren forteller historien på en kunnskapsrik, spennende, sjokkerende og dramatisk måte.

Boken er en biografi om sosialistisk folkeparti og sosialistisk venstreparti. Vi blir kjent med partiet fra begynnelsen, deres fremgang og deres fire år i regjering. Frank Rossavik forteller om de store stridstemaene i etterkrigstidens Norge.

Vi blir kjent med lampen mot Nato og atomvåpen, avstemningene om EF og EU og spørsmål om fordeling, olje og miljø. Forfatteren tar også for seg de indre kampene om forståelsen av sosialistisk ideologi og kommunismen i Øst-Europa.

Frank Rossavik kaster med denne boken, nytt lys over sentrale aktører som Berge Furre, Hanna Kvanmo, Erik Solheim og Kristin Halvorsen. Boken tar for seg en rekke andre markante personer som stod frem. Leserne blir kjent med folk som ikke er like kjent, men som har spilt viktige roller i partiets liv.

"SV – Fra Kings Bay til Kongens bord", handler om det fargerike partiet som opplevde splittelse og samling gjennom flere år. Her presenteres partiets historie med full av seirer og nederlag. For første gang er partiets historie samlet mellom to permer. Dette er en omfattende historie som blant annet byr på frivillig og ufrivillig humor. Fram Rossavik har skrevet en spennende, sjokkerende, dramatisk og skremmende avhandling om partiet som kvelden 20. august 1963 vokste seg fram og ble regjerende parti. Jeg har valgt å gi Rossavik's bok terningkast 5!

Bakside informasjon om boken:

"Om kvelden 20. august 1963 feller Finn Gustavsen fra SF Einar Gerhardsens regjering på direktesendt fjernsyn. Kings Bay-krisen gjør Gustavsen og det lille, ferske partiet landskjent.

Dette er historien om Sosialistisk Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti fra begynnelsen til og med partiets fire første år i regjering. Den handler om de store stridstemaene i etterkrigstidens Norge: lampen mot Nato og atomvåpen, avstemningene om EF og EU, og spørsmål om fordeling, olje og miljø. Men også om indre kamper om forståelsen av sosialistisk ideologi og kommunismen i Øst-Europa.

Boken kaster nytt lys over sentrale aktører som Berge Furre, Hanna Kvanmo, Erik Solheim og Kristin Halvorsen. Samtidig kommer en rekke andre markante personer frem, folk som ikke er like godt kjent, men som har spilt viktige roller i partiets liv.

Landets mest fargerike parti har opplevd splittelse og samling – og har mer enn én gang stått på avgrunnens rand. Partiets historie er full av seirer og nederlag, men også av både frivillig og ufrivillig humor."

Med bokhilsen fra Boktimmy

Kilder:

Spartacus.no. (2012). SV. Lokalisert 06.01.2016 på Internett http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&ID2=618

En sjokkerende og spennende historie!

Forlag: Kagge forlag

Sjanger: Politisk litteratur

Forfatter: Geir Jan Johansen

Kilde: Innbundet

Geir Jan Johansen har skrevet en sjokkerende, dyster, skremmende, spennende og realistisk bok om CIA sitt arbeid på norsk jord.

Dette er en velskrevet thriller om norsk politikk og historie. Den tar for CIA, som politiske organ og hvordan det endret Norges samfunn.

"CIA i Norge", er en fengende, kunnskapsrik og interessant bok.

Boken handler om tiden etter andre verdenskrig, da en amerikansk forretningsmann med norske aner kom til Oslo. Han skulle bygge opp CIA-organisasjonen i landet. Det første samarbeidet ble til i krigsårene. Under den kalde krigen vokste amerikanernes interesse for Norge radikalt. Stay Behind-våpenlagre ble opprettet, norske selskaper og institusjoner lot seg villig rekruttere til hemmelig etterretning. Med nærheten til Sovjetunionen er Norge en viktig lyttepost.

Geir Jan Johansen, har skrevet en ekstremt spennende bok. Forfatteren forteller historien bak CIA's arbeid på norsk jord.

Boken tar for seg operasjoner som ble utført i Norge. "CIA i Norge", er full av sjokkerende og dystre avsløringer. Den inneholder ukjent materiale, fra jernteppet legger seg over Europa via U2-affæren og helt frem til 1990.

Forfatteren har skrevet en fengende og informativ bok om hemmelig operasjoner i det moderne Norge. "CIA i Norge", er rikt illustrert.

Dette er en realistisk, spennende og sjokkerende bok om etterretningsarbeid i Norge. Geir Jan Johansen har skrevet et mesterverk av en bok. Den holder spenningen oppe fra første til siste side.

Jeg har valgt å gi boken "CIA i Norge", terningkast 5! For en spennende bok om det norske samfunnets historie.

Bakside informasjon om boken:

"Like etter andre verdenskrig kommer en amerikansk forretningsmann med norske aner til Oslo. Han skal bygge opp CIA-organisasjonen i landet.

Det første samarbeidet blir til i krigsårene. Under den kalde krigen vokser amerikanernes interesse for Norge radikalt. Stay Behind-våpenlagre opprettes, norske selskaper og institusjoner lar seg villig rekruttere til hemmelig etterretning. Med nærheten til Sovjetunionen er Norge en viktig lyttepost."

Med bokhilsen

Kilder:

Kagge.no. (2016). CIA i Norge. Lokalisert 30.12.2016 på Internett http://www.kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1044807&b_id=1651509

Bli bedre kjent med presidentene som endret USA!

Forlag: Historie & Kultur

Sjanger: Politisk litteratur/Historisk litteratur

Forfatter: Ole O. Moen

Sider: 271

Kilde: Innbundet

 

Hva har presidentene: Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson og Ronald Reagan til felles. Jo de har alle endret USA på hver sin måte. Over flere perioder har de endret det politiske, økonomiske og sosiale i landet. 

Nå som det nærmer seg innsettelse av Donald Trump, byr Ole O. Moens på en høyst aktuell bok. “Fem presidenter som endre USA”, er en guide gjennom USA sin historie. Gjennom 271 sider, får leserne en innføring i valgprosessen, politikken, økonomien, historien og viktige sosiale reformer. Forfatteren har samlet en solid bit av den amerikanske historien mellom to permer. 

I denne boken, får vi presidentvalgets historie presentert på en interessant, informativ og fengende måte. Ole O. Moen, serverer leserne en solid, historisk, spennende, politisk og fengende bok om USA og deres politiske historie. Dette er en bok som anbefales på det sterkeste. Ole O. Moen vinkler historien på en interessant og annerledes måte. En kunnskapsrik oversikt over hvordan Amerika henger sammen. Ole. O Moen serverer en velskrevet bok.

USA har vært preget av hele 43 presidenter. Det siden 1789. Flere av presidentene har satt varige, historiske og politiske spor etter seg. De aller fleste var tilfredse med å nyte rampelyset, presidentlivet eller lage skandaler.Ole O. Moen tar som nevnt for seg de fem viktigste presidenter som han mener gjennomførte de største forandringer i det amerikanske samfunnet. Ved å sette dem i historisk perspektiv og sammenlikne dem, skildrer han deres liv, deres politiske betydning og de omfattende forandringer deres politikk førte til. Ofte var dette store endringer som brøt med fortiden og satte fokus på menneskerettigheter, økonomi og liberalisering av samfunnet. USA ville ikke vært det landet er i dag uten disse fem reformpolitikerne.

“Fem presidenter som endret USA”, tar oss med gjennom Amerikas politiske historie. Vi får gjennom boken flere positive og negative inntrykk over USA og deres situasjon. Dette er en kunnskapsrik, interessant og fengende bok. Ole O. Moen. som er kjent som USA ekspert, forteller historien om Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson og Ronald Reagan. Han trekker linjene mellom dem, sammenlikner dem, oppsummerer historien og tar for seg hva endringer de gjorde innen det politiske, økonomiske og sosiale.

Dette er en kunnskapsrik, spennende og fengende bok. Jeg har valgt å gi Ole O. Moen sin bok terningkast 5. Bli med på en litterær reise gjennom et lands historie. 

 

Bakside informasjon om boken:

“I 2016 er det presidentvalg i USA. En ny president skal velges etter Barack Obama. Av de 43 presidenter USA har hatt siden 1789, er det noen få som har satt varige, politiske spor etter seg. De aller fleste var tilfredse med å nyte rampelyset, presidentlivet eller lage skandaler. I sin nye bok skriver USA-eksperten Ole O. Moen om de fem presidenter han mener gjennomførte de største forandringer i det amerikanske samfunnet: Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson og Ronald Reagan. Han skildrer deres liv, deres politiske betydning og de omfattende forandringer deres politikk førte til. Ofte var dette store endringer som brøt med fortiden og satte fokus på menneskerettigheter, økonomi og liberalisering av samfunnet. USA ville ikke vært det landet er i dag uten disse fem reformpolitikerne.”

 

Med bokhilsen

 

Kilder:

Historie&Kultur. (2015). Fem presidenter som endret USA. Lokalisert 29.12.2016

Solid bok om demokrati og historie!

Forlag: PAX forlag

Sjanger: Politisk litteratur/Historisk litteratur

Forfatter: Frode Fanebust

Kilde: Innbundet

Frode Fanebust, har skrevet en historisk og politisk bok om demokrati, militær og krig. Dette er en bok om hvordan sovjetisk angrep, gjorde Norge forberedt til en eventuell krig.

Frode tegner et solid og sterkt bilde av demokratiet og hvordan det forberedte seg ved å rekruttert sivilister til militært forsvar.

Boken tar også opp hvordan militæret ble trent opp, hvordan våpen og sprengstoff ble lagt over hele landet og hvordan spionasje, sabotasje og redning ble forberedt bak fiendens linjer.

"Kald krig, hemmelig hær", tegner et solid bilde av norsk politisk, demokratisk og militært ledelse. Dette er en viktig bok om Norske Stay Behind-agenter, som tok seg inn i Sovjetunionen for å spionere, og bidro til å kartlegge og overvåke norske kommunister i fredstid.

Frode Fanebust, kartlegger kjente og ukjente skriftlige kilder i denne boken. Forfatteren tar oss med på innsiden av organisasjonen. Boken tar for seg hvordan forsvaret gjør seg klar til eventuelt en okkupasjon i forhold til ny kald krig.

Forfatteren har skrevet en skremmende, spennende og alvorlig bok om tilstanden i Europa. Frode har skrevet en realistisk og viktig bok. Jeg har valgt å gi denne boken, terningkast 5. Boken forteller om organisasjonen som har spilt en viktig rolle i Norge. Denne boken anbefales på det sterkeste!

Bakside informasjon om boken:

"Hvor mye kontroll kan demokratiet gi slipp på før det mister seg selv?

Under trusselen om et sovjetisk angrep planla Forsvaret for livet ved en eventuell okkupasjon: Hemmelige krigere ble rekruttert blant sivilister og trent opp, depoter med våpen og sprengstoff lagt over hele landet, og planer ble lagt for spionasje, sabotasje og redning bak fiendens linjer. I hemmelighet ikke bare for allmennheten, men også langt på vei for politisk og militær ledelse – så få som overhodet mulig skulle kjenne til planene. Og man nøyde seg ikke med å planlegge for en en fortsatt motstand etter at landet var okkupert: Norske Stay Behind-agenter tok seg også inn i Sovjetunionen for å spionere, og bidro til å kartlegge og overvåke norske kommunister i fredstid."

Med litterær hilsen

Kilder:

PAX.no. (2016). Kald krig, hemmelig hær. Lokalisert 07.12.2016 på Internett http://www.pax.no/kald-krig-hemmelig-haer.5910397-331604.html

Bli bedre kjent med Amerikansk valgkamp i denne boken!

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Politisk litteratur

Forfatter: Hallvard Notaker

Sider: 224

Kilde: Innbundet

Noe som vi i år har fått kjenne på, er valget i USA. Bli bedre kjent med valgkampen i Notakers kunnskapsrike bok: "Amerikansk valgkamp". Her blir vi kjent med den amerikanske politikk, teknologi, økonomi og historie. Boken er imponerende, spennende og sjokkerende. Det tegner et interessant bilde av USA!

Hallvard Notaker har skrevet en bok om hva verdens mektigste menneske. Vi blir kjent med et politisk felt av image, penger, organisasjon, mediestrategier, TV-reklamer, debatter, meningsmålinger og velgere. Boken tar opp fenomenet ”amerikansk valgkamp” og presenterer det på en skarp og underholdende måte. Dette er en solid, sterk og viktig introduksjon til mekanismene for moderne politikk.

"Amerikansk valgkamp", er en en bok du virkelig bør lese i høst. Boken tegner et bilde av moderne politikk. Den er fengende og kunnskapsrik. Notakers bok trekker linjer til den amerikanske historien. Vi får en innføring i økonomi og teknologi i USA. Dette er en imponerende bok om et eldre og moderne Amerika, der valgkampen er hovedtema for de godt over 200 sidene.

Jeg har valgt å gi Hallvard Notakers bok, terningkast 5! Anbefales på det sterkeste!

Bakside informasjon om boken:

"Hva løfter noen opp til å bli verdens mektigste menneske, mens andre etterlates som evige tapere? Notaker tar for seg det store politiske feltet av image, penger, organisasjon, mediestrategier, TV-reklamer, debatter, meningsmålinger og velgere – til sammen fenomenet ”amerikansk valgkamp”. En skarp, underholdende og tilgjengelig introduksjon til mekanismene for moderne politikk."

Med bokhilsen

Kilder:

Cappelendamm.no. (2016). Amerikansk valgkamp. Lokalisert 04.12.2016 på Internett https://www.cappelendamm.no/_dokumentar/samfunn-og-debatt/amerikansk-valgkamp-hallvard-notaker-9788202367770