En omfattende innføring i Ulvens historie!

Forlag:

Vega forlag

Sjanger:

Samfunnsbok og faktabok

Forfatter:

Lars Lenth

Petter Bøckman

Morten Tønnessen

Sider:

300

Dato:

17.12.2017

Kilde:

E-Bok

Selve anmeldelsen:

Lars Lenth, Petter Bøckman og Morten Tønnessen er i høst aktuell med den kunnskapsrike, samfunnsaktuelle og rikt illustrert innføringen om rovdyret som har splittet Norge. Deres litterære utgivelse har fått tittelen "Ulvetider".

Forfatterne tegner et historiske og politiske bilde av ulvens utviklingen opp igjennom tidene. Gjennom denne debattboken får leserne et solid innblikk i ulvens plass i den norsk natur.

Boken starter med "Vegårsheiulven", som fikk sin offisielle gjenkomst til Norge i 1982. Deretter følger leserne situasjonen rundt det mest omtalte og beryktede rovdyret i Norge.

Gjennom rundt 300 sider følger leserne den solide utviklingen som har skjedd med ulven fram til idag. Dette er en debatt- og samfunns- bok som virkelig kan anbefales.

Leserne blir blant annet kjent med straffesaken i 2014, der 70 politifolk pågrep 12 jegere for ulovlig ulvejakt og siktet dem etter «mafiaparagrafen». Denne situasjonen nådde da nye høyder. Og stemningen ble ikke særlig bedre da myndighetene like etter vedtok felling av 47 ulver, over to tredjedeler av den norske ulvestammen.

I "Ulvetider" tar forfatter Lars Lenth leserne med til Østerdalen for å følge jegere, politi og påtalemyndigheter fra den storstilte aksjonen i april 2014 til den endelige dommen faller i lagmannsretten høsten 2017. Dette er et av gjennomgangstemaene i denne boken.

Underveis i boken følger leserne zoolog Petter Bøckman og filosof Morten Tønnessen i ulvens spor fra den første gang satte sine labber i Norge, gjennom legender og populærkultur, frem til moderne forvaltning og miljøkriminalitet. Det forklares blant annet om ulvens atferd og levesett, setter ulvefrykten i et historisk perspektiv, og leter etter svar på hvorfor kontroversene rundt dette fascinerende og myteomspunne dyret aldri ser ut til å gå i dvale.

"Ulvetider" er en ca 300 siders lang page turne, der leserne følger forfatter Lars Lent, zoolog Petter Bøckman og filosof Morten Tønnessen's innføring i situasjonen rundt ulven. Det er ingen tvil om at ulven er et rovdyr som har kostet det norske samfunnet både politisk og økonomisk. Et dyr som byr på blandede meninger i den norske befolkning og blant de norske politikerne. Det er lenge siden jeg har lest en så interessant debatt bok. Dette er en bok som virkelig kan anbefales!

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Helt siden Vegårsheiulven markerte dyrets offisielle gjenkomst til Norge i 1982, har frontene i ulvedebatten vært steile.

I forbindelse med straffesaken i 2014 der 70 politifolk pågrep 12 jegere for ulovlig ulvejakt og siktet dem etter «mafiaparagrafen», nådde oppstandelsen nye høyder. Og stemningen ble ikke særlig bedre da myndighetene like etter vedtok felling av 47 ulver – over to tredjedeler av den norske ulvestammen.

Som et gjennomgangstema i denne boken, blir vi med forfatter Lars Lenth til Østerdalen for å følge jegere, politi og påtalemyndigheter fra den storstilte aksjonen i april 2014 til den endelige dommen faller i lagmannsretten høsten 2017. Underveis følger zoolog Petter Bøckman og filosof Morten Tønnessen ulvens spor fra den første gang satte sine labber i Norge, gjennom legender og populærkultur, frem til moderne forvaltning og miljøkriminalitet. De forklarer ulvens atferd og levesett, setter ulvefrykten i et historisk perspektiv, og leter etter svar på hvorfor kontroversene rundt dette fascinerende og myteomspunne dyret aldri ser ut til å gå i dvale."

Med julehilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Vegaforlag.no. (2017). Ulvetider. Lokalisert 17.12.2017 på Internett http://www.vegaforlag.no/utgivelser/ulvetider/

Bli bedre kjent med feminismen!

Forlag:

Universitetsforlaget

Sjanger:

Faktabok

Forfatter:

Cathrine Holst

Sider:

160

Dato:

28.09.2017

Kilde:

E-bok

Selve anmeldelsen:

"Hva er feminisme"

Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, politikk, og akademisk virksomhet. Det handler om frihet, likestilling og rettferdighet mellom kvinner og menn. Dette på grunnlag av likestilling mellom kjønnene. Feminisme er et annet ord for kvinne, etter det latinske ordet "Femina".

Cathrine Holst har med denne boken skrevet en kunnskapsrik innføring i feminismens og kvinnebevegelsens historie. Selv har jeg har alltid lurt på hva feminisme er, og Holst presenterer temaet på en omfattende og fengende måte. Det er ingen tvil om at feminisme er det viktig tema i dagens samfunn.

"Hva er feminisme", starter med en kunnskapsrik og engasjerende kjønns analyse. Med denne boken tar Holst leseren med på en tankevekkende reise i statistikkens verden. Dette er et gripende bevis på at kvinner i kjølvannet av 1970-årene har erobret nye intellektuelle områder. I dag kan tilby viten vi gjerne skulle hatt for 40 år siden.

Forfatteren tegner med denne boken et innholdsrikt og politisk bilde av hva en feminist er og dens rolle i dag. Dette er en presentasjon av likestilling mellom kjønnene. De er ikke nødvendigvis enige i spørsmål om hijab, likelønn, porno og permisjon.

"Hva er feminisme" er en oversiktlig og engasjerende introduksjon til et kritisert, men viktig fenomen. Cathrine Holst viser hvordan kjønnsrettferdighet arter seg og hvordan feminister forklarer den. Hun tar for seg de viktigste feministiske retningene og diskuterer dem i lys av aktuelle politiske tema. Feminismen har revolusjonert kvinners stilling i moderne demokratier, men mange kamper gjenstår. Forfatteren har skrevet en kort, fengende og lettlest framstilling av hvor viktig feminisme er i dagens samfunn.

Dette er en bok som passer for både kvinner og menn. En litterær innføring i feminismens historie både i fortid og nåtid. Til tider kan den være langtrukken, men det er et særdeles viktig tema å sette seg inn i. Det finnes mange feminister og her får du oppskriften på å forstå dem og deres sak. En bok som virkelig anbefales!

Mitt terningkast av boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Hva er egentlig feminisme? Hva er feminismens rolle i dag? Hva vil det si å være feminist?

Alle feminister ønsker likestilling mellom kjønnene, men de er ikke nødvendigvis enige i spørsmål om hijab, likelønn, porno og permisjon. hva er FEMINISME er en oversiktlig, kritisk og engasjerende introduksjon til et mangfoldig fenomen. Forfatteren viser hvordan kjønnsurettferdighet arter seg og hvordan feminister forklarer den. Hun tar for seg de viktigste feministiske retningene og diskuterer dem i lys av aktuelle politiske tema. Feminismen har revolusjonert kvinners stilling i moderne demokratier, men mange kamper gjenstår. Hvordan skal fremtidens feminister lykkes? Cathrine Holst staker ut veier videre."

Med litterær hilsen fra Boktimmy

Kilder:

Universitetsforlaget.no. (2009). Hva er feminisme. Lokalisert 28.09.2017 på Internett https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-feminisme-uf.html

Et kunnskapsrikt innblikk i geografien!

Forlag:

Universitetsforlaget

Sjanger:

Faktabok

Forfatter:

Arild Holt – Jensen

Sider:

160

Dato:

28.09.2017

Kilde:

E-bok

Selve anmeldelsen:

"Hva er geografi"

Arild Holt-Jensen tegner med denne boken et innholdsrikt, kunnskapsrikt og omfattende bilde av hva geografi er. Forfatteren beskriver og skildrer de tre ulike tradisjoner ved geografien på en fengende måte. Gjennom 160 sider får leserne innblikk i de ulike prosessene som har formet og former landskapet vårt. "Hva er geografi" er en bok som virkelig kan anbefales.

"Hva er geografi" er en velskreven bok om geografi. Leserne blir i denne boken kjent med tre markante tradisjoner. De tre tradisjonen er naturgeografi, samfunnsgeografi og miljøgeografi.

Forfatteren tar blant annet utgangspunkt i naturvitenskapelige teorier, som er metoder for å forklare hvordan ulike prosesser har formet og former landskapet.

Et annet viktig temaet forfatteren tar for seg er samfunnsgeografien. Den støtter seg til samfunnsvitenskapelige teorier og metoder. Gjennom forklaringer får leserne et innblikk i de menneskeskapte forholdene, som for eksempel bosetting.

I denne boken kommer blant annet romlige mønstre til uttrykke, samtidig som sted og rom er viktig når det kommer til den økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i Norge.

I "Hva er geografi" får leserne et kunnskapsrik og innholdsrikt innblikk i hvor viktig geografi er i forhold til utvikling av landskapet og samfunnet. Arild Holt-Jensen går som nevnt i dybden av naturgeografi og samfunnsgeografi som ligger miljøgeografien. Leserne får her et litterært samspill mellom natur, menneske og samfunn. I et fag som spenner fra ren naturvitenskap til sosialvitenskap er de vitenskapelige tilnærmingene mange og et evig diskusjonstema.

Dette er virkelig en bok som kan anbefales. Jeg har aldri lest en så kompakt, lettlest og innholdsrik innføring om geografi.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Innenfor geografifaget finner vi tre markante tradisjoner: Naturgeografien tar utgangspunkt i naturvitenskapelige teorier og metoder for å forklare hvordan ulike prosesser har formet og former landskapet. Samfunnsgeografien støtter seg til samfunnsvitenskapelige teorier og metoder, og er opptatt av å forstå og forklare hvordan menneskeskapte forhold (for eksempel bosetting) uttrykkes i romlige mønstre, samtidig som sted og rom legger premisser for økonomisk, sosial og kulturell utvikling. Mellom naturgeografi og samfunnsgeografi ligger miljøgeografien, som studerer samspillet mellom natur, menneske og samfunn. I et fag som spenner fra ren naturvitenskap til sosialvitenskap er de vitenskapelige tilnærmingene mange og et evig diskusjonstema."

Med litterær hilsen fra Boktimmy

Kilder:

Universitetsforlaget.no. (2007). Hva er geografi. Lokalisert 28.09.2017 på Internett https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-geografi-uf.html

Et omfattende innblikk i etikken!

Forlag:

Universitetsforlaget

Sjanger:

Faktabok

Forfatter:

Arne Johan Vetlesen

Sider:

160

Dato:

28.09.2017

Kilde:

E-bok

Selve anmeldelsen:

"Hva er etikk"

Arne Johan Vetlesen har tegnet et oversiktlig bilde av hva etikk er. "Hva er etikk" er en velskreven innføring i etiske spørsmål og svar. Forfatteren gir et systematisk innblikk i de flere moralske vurderingene som påvirkes av hvem vi er og hvilket samfunn vi lever i.

I "Hva er etikk" utfordres blant annet forestillinger om løgn, selvrealisering, forpliktelser, tillit og toleranse. Arne Johan Vetlesen viser med denne boken sitt solide talent som forfatter. Boken tar blant annet for seg miljøutfordringene som aktualiserer moralsk ansvar på en ny måte.

Arne Johan Vetlesen har skrevet en klok, strukturert, lettlest, oversiktlig og kunnskapsrik bok. Forfatterens skriver på en personlig og allmenn måte.

Dette er en forbilledlig og omfattende introduksjon til etikkens grunnleggende spørsmål. Leserne får her svar på hvorfor noe oppleves urettferdig, og noe nesten er uutholdelig. Vi mennesker har et dypt behov for at ting skal gå riktig for seg.

Dette er en bok som virkelig kan anbefales.

Mitt terningkast av boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Opplevelsen av at noe er urettferdig, er nesten uutholdelig. Vi mennesker har et dypt behov for at ting skal gå riktig for seg. Men hvordan vet vi hva som er rett?

I denne boken viser Arne Johan Vetlesen hvordan våre moralske vurderinger er påvirket av hvem vi er og hvilket samfunn vi lever i. Han utfordrer vante forestillinger om løgn, selvrealisering, forpliktelser, tillit og toleranse, og viser hvordan vår tids miljøutfordringer aktualiserer moralsk ansvar på en ny måte. hva er ETIKK er en klok og kunnskapsrik introduksjon til etikkens grunnleggende spørsmål."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Universitetsforlaget.no. (2007). Hva er etikk. Lokalisert 28.09.2017 på Internett https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-etikk-uf.html

Spennende avsløringer om fotballvirksomheten i Norge!

Forlag:

Kagge

Sjanger:

Sport/Fakta

Forfatter:

Knut Høibraaten

Dato:

22.09.2017

Kilde:

Innbundet

Selve anmeldelsen:

Knut Høibraaten har med "Fotballagenten", skrevet en humoristisk, spennende og kunnskapsrik bok om norsk fotballvirksomhet. Forfatteren gir leserne et omfattende innblikk i den norske fotballbusiness som virkelig gir deg som leser frysninger.

"Fotballagenten" inneholder flere hårreisende røverhistorier som til tider er dystre, mørke, morsomme, sjokkerende og spennende.

Det er lett å se at forfatteren selv har erfaringer fra miljøet. Knut Høibraaten har selv stått i den lurvebusinessen som fotballagentvirksomheten er. Dette er et informativ og fengende møte med norsk fotballvirksomhet, skrevet av den største sleipingen av dem alle.

Dette er en lettlest, kort og rikt illustrert godbit av en bok. Gjennom troverdige beskrivelser, humoristiske skildringer og ville historier, får leserne innsikt i det norske fotballmiljøet. Forfatteren trenger et ærlig og oversiktlig bilde av de useriøse spilleroverganger, treningsopphold på La Manga, fylleslag og ellevill festing i store og små norske byer.

Når norske fotballedere står i dress og presenterer nye spillere, gir de inntrykk av veloverveide, strategiske beslutninger. Det er det ofte lite grunn til.

Knut Høibraaten gir oss et ærlig, åpent og intenst innblikk i hva som egentlig skjer innen norsk fotball. Dette er en velskreven bok fullstappet med historier som virkelig gir deg sin leser hakeslepp og frysninger. "Fotballagenten" er en fengende bok som virkelig kan anbefales. Like spennende som en thriller!.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Knut Høibraaten har stått midt oppi den lurvebusinessen som fotballagentvirksomheten er. I denne røveraktige boken presenterer han seg selv som den største sleipingen av dem alle. Helt uten blygsel byr han på de villeste historiene om useriøse spilleroverganger, treningsopphold på La Manga som utvikler seg til fylleslag og ellevill festing i store og små norske byer. Når norske fotballedere står i dress og presenterer nye spillere, gir de inntrykk av veloverveide, strategiske beslutninger. Det er det ofte lite grunn til. Knut Høibraaten gir et usedvanlig ærlig innblikk i hva som egentlig skjer. Med breial kjeft og en unik evne til å fortelle gode historier har han skrevet en bok som innbyr til både hakeslepp og gapskratt."

Med litterær hilsen fra Boktimmy 🙂

Kilder:

Kagge.no. (2014). Fotballagenten. Lokalisert 22.09.2017 på Internett http://www.kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=1044807&b_id=1385055

Fakta om hva som avgjør våre valg!

Forlag:

Universitetsforlaget

Sjanger:

Faktabok

Forfatter:

Geir Kirkebøen

Sider:

156

Dato:

10.09.2017

Kilde:

E- bok

Selve anmeldelsen:

"Hva er intuisjon"

Geir Kirkebøen som er utdannet både psykolog og informatiker, har skrevet en omfattende og kunnskapsrik innføring i hvor viktig intuisjonene er for våre valg.

Forfatteren redegjør med denne boken hva intuisjon er. Den psykologisk vitenskap er viktig for at leserne kan forstår hva intuisjon er.

I denne boken får leserne oversikt over to karakteristiske trekk ved våre intuisjoner. Det er ofte slik at mennesket har en tendens til å føle oss sikre på dem. Det er det ikke alltid like god grunn til.

Geir Kirkebøen tegner et omfattende bilde av mennesker intuisjoner. Det er viktig å stole på egen magefølelsen. For når kan vi stole på fagfolks intuisjoner og hvordan kan vår intuisjon forbedres.

Gjennom 156 sider får leserne oversiktlig innsikt i intuisjonene som menneskene har. Dette er et kunnskapsrik, lettlest og kort innblikk i intuisjonen. Forfatteren gir leserne svar på flere viktige spørsmål. Dette er en litterær godbit som virkelig kan anbefales.

Mitt terningkast av boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"«Det er kvinnen i mitt liv!», «Han er ikke troverdig!», «Den aksjen kan gå bare en vei!». Du bare vet det. Du kan ikke forklare hvorfor. Du aner ikke hvordan du kom fram til det. Du har en intuisjon.

Intuisjoner avgjør ofte våre valg. I hva er intuisjon redegjør Geir Kirkebøen for hva psykologisk vitenskap kan fortelle oss om intuisjon. Det er to karakteristiske trekk ved våre intuisjoner: Vi har en tendens til å føle oss sikre på dem, og vi har slett ikke alltid grunn til det. Dette motiverer spørsmålene boka gir svar på: Hvorfor føler vi oss sikre på våre intuisjoner? Kan du stole på magefølelsen din? Når kan vi stole på fagfolks intuisjoner? Hvordan kan vår intuisjon forbedres?"

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Universitetsforlaget.no. (2012). Hva er intuisjon. Lokalisert 10.09.2017 på Internett https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-intuisjon-uf.html

Bli bedre kjent med naturens kode og fysikkens metode!

Forlag:

Universitetsforlaget

Sjanger:

Faktabok

Forfatter:

Gaute Einevoll

Sider:

160

Dato:

10.09.2017

Kilde:

E- bok

Selve anmeldelsen:

"Hva er fysikk"

Gaute Einevoll gir med denne boken leserne et omfattende innblikk i naturens kode og fysikkens metode. Dette er en kort, troverdig og lettlest innføring i fysikkens mange spørsmål og svar.

Boken viser blant annet hvordan fysikken har preget vårt moderne samfunn. Forfatterne gir leserne et kunnskapsrik innblikk i hvor viktig fysikk er i forhold til annen vitenskap.

Dette er en bok som virkelig kan anbefales. Gaute Einevoll har laget en velskreven framstilling av fysikk som naturens kode og dens metode.

For mange er fysikk et vanskelig fag. Forfatteren har med denne boken skrevet en fengende, engasjerende, kort og lystbetont introduksjon til det viktigste fysikkens har å by på. Dette er en interessant og kunnskapsrik framstilling av hvor mye fysikk preger det norske samfunn.

Mitt terningkast av boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Hva er fysikk viser deg naturens kode og fysikkens metode. For mange er fysikk et vanskelig fag, men her gir forfatteren en engasjerende, lettfattelig og lystbetont introduksjon til faget.

Boken viser hvordan fysikken preget hele vårt moderne samfunn, og gir samtig innblikk i hvorledes fysikk forholder seg til andre vitenskaper."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Universitetsforlaget.no. (2007). Hva er fysikk. Lokalisert 10.09.2017 på Internett https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-fysikk-uf.html

Bli bedre kjent med filosofiens historie!

Forlag:

Universitetsforlaget

Sjanger:

Faktabok

Forfatter:

Lars Fr. H. Svendsen

Sider:

152

Dato:

10.09.2017

Kilde:

E- bok

Selve anmeldelsen:

"Hva er filosofi"

Lars Fr. H. Svendsen har med kritisk blikk skrevet et kunnskapsrikt essay om filosofiens historie. Leserne blir i denne litterære godbiten kjent med de flere filosofiens vesen, formål og muligheter som har preget verdenshistorien gjennom flere år hundrer.

Forfatteren har skrevet en omfattende framstilling av filosofiske disipliner. Gjennom diskusjoner og fremstillinger, gjør forfatterne leserne kjent med vitenskap, litteratur og historie.

Gjennom 152 sider presenteres en kritikk av dagens akademiske filosofi. Den har mistet kontakten med den allmennmenneskelige dimensjonen. Det utgjør dens grunnlag og gir den betydning. Først når filosofien setter vår selvforståelse på spill, blir den relevant.

Dette er en viktig bok for å kunne forstå historiske personer og begivenheter. "Hva er filosofi" er en bok som virkelig kan anbefales. Dette er en engasjerende og omfattende fremstilling av filosofien som har preget menneskers tanker og ideer.

Mitt terningkast av boken:

–4

Bakside informasjon om boken:

"Boken munner ut i en kritikk av dagens akademiske filosofi: Den har mistet kontakten med den allmennmenneskelige dimensjonen som utgjør dens grunnlag og gir den betydning. Først når filosofien setter vår selvforståelse på spill, blir den relevant."

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Universitetsforlaget.no. (2003). Hva er filosofi. Lokalisert 10.09.2017 på Internett https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-filosofi-uf.html#

Omfattende kunnskap om litteraturvitenskap!

Forlag:

Universitetsforlaget

Sjanger:

Faktabok

Forfatter:

Erik Bjerck Hagen

Sider:

144

Dato:

10.09.2017

Kilde:

E- bok

Selve anmeldelsen:

"Hva er litteraturvitenskap"

Erik Bjerck Hagen har laget en velskreven bok om litteraturens kvalitet og historie. Dette er en kort, lettlest, omfattende og kunnskapsrik bok om litteratur.

Gjennom 144 sider får leserne innblikk i hvor viktig litteraturen har vært opp igjennom tidene. Forfatteren går i dybden av den litterære relasjonen mellom leseren og teksten.

Dette er en velskreven bok om hva litteraturen innebærer og dens kvalitet. Forfatteren har skrevet en omfattende innføring i litteraturens historie.

Erik Bjerck Hagen har skrevet en fengende bok om hvor viktig litteratur har vært for menneskene.

Dette er en bok som virkelig kan anbefales.

Mitt terningkast av boken:

–5

Bakside informasjon om boken:

"Hva er litteratur? Hvordan setter vi grensene for hva som skal være med i det litterære verket? Hvordan er relasjonen mellom leseren og teksten? Hva vil det si å lese godt? Hva innebærer det egentlig å like litteratur? Hva er litterær kvalitet? Hvordan griper litteraturen inn i livet vi lever?"

Med litterær hilsen fra Boktimmy!

Kilder:

Universitetsforlaget.no. (2003). Hva er litteraturvitensskap. Lokalisert 10.09.2017 på Internett https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-litteraturvitenskap-uf.html

Bli bedre kjent med Ørreten!

Forlag: Vega

Sjanger: Natur/Faktabok

Forfatter: Lars Nilssen

Sider: 304

Dato: 31.07.2017

Kilde: Dato

Selve anmeldelsen:

"Ørret" er Lars Nilssen's beretning om hvordan kunstig befruktning, utenlandske gener og naiv driftighet skapte Norges nasjonalfisk. Forfatteren tegner et omfattende og kunnskapsrik bilde av hvor viktig Ørreten har vært for den norske moderne historie. En fisk som regnes for å være en nasjonal skattekiste for nordmenn og det norske samfunn.

Forfatteren tar leserne med tilbake til 1845. En skogsarbeider hugger seg i beinet på Finnskogen. Dette er en ulykke som starter Norges moderne ørrethistorie. En særdeles viktig den av den norske kulturhistorien. Noe som skapte norsk kapittel i forvaltningspolitikk.

Ulykken førte til at den haltende tømmerhuggeren lærte å manipulere ørretbestandene i nærområdet sitt. Dette ved hjelp av kunstig befruktning. Inngrepet utviklet seg til en økning av ørret bestanden for det norske samfunnet. Denne fisken regnes for å være Norges viktigste fisk. Kunnskapen fra tømmerhuggeren bidro til å spre ørreten over hele landet. Dette er blitt en av norskes viktigste inntektskilder.

Ikke noen annen skapning har blitt satt ut i et slikt omfang i norsk natur. Den har måttet bryne seg på alt fra tukling med gener og konkurranse fra utlandet til sur nedbør, en ekspanderende kraftverkindustri og ihuga sportsfiskere. Og hele veien har driftige menn kommet med anbefalinger, føringer og lover hvor naturens mangfold og egne prosesser har måttet vike.

Lars Nilssen har med boken "Ørret" laget en velskreven bok om vår nasjonale fisk. Forfatteren forteller om ørretens moderne historie i Norge. Dette er en rikt illudert bok. Nilssen forteller om fiskens viktige bidrag for den norske kulturhistorien. Den regnes som et eget kapittel i norsk forvaltningspolitikk. Forfatteren forteller med et brennende engasjement om hendelser og enkeltpersoner som har spilt en viktig rolle for den norske ørreten. Ikke minst deler Lars av sine egne erfaringer og opplevelser som da han fanget ur-ørreten i Frognerparken. Dette er en bok som virkelig kan anbefales. Den går i dybden av ørretens rolle i det norske samfunnet, både økonomisk og historisk. Forfatteren tegner et bilde av ørretens blomstring i Norge. Som oppstod ved en ulykke. En historie som handler om kunstig befruktning og utenlandske gener.

Mitt terningkast av boken:

–6

Bakside informasjon om boken:

"En skogsarbeider hugger seg i beinet på Finnskogen. Året er 1845. Med denne ulykken starter Norges moderne ørrethistorie. På egen hånd lærer den halte tømmerhuggeren å manipulere ørretbestandene i nærområdet sitt ved hjelp av kunstig befruktning. Kunnskapen bidrar til å spre ørreten over hele landet og gjøre den til Norges nasjonalfisk.

Ikke noen annen skapning har blitt satt ut i et slikt omfang i norsk natur. Den har måttet bryne seg på alt fra tukling med gener og konkurranse fra utlandet til sur nedbør, en ekspanderende kraftverkindustri og ihuga sportsfiskere. Og hele veien har driftige menn kommet med anbefalinger, føringer og lover hvor naturens mangfold og egne prosesser har måttet vike.

Med et brennende engasjement forteller Lars Nilssen om hendelser og enkeltpersoner som har spilt en viktig rolle for den norske ørreten, og ikke minst deler Lars av sine egne erfaringer og opplevelser – som da han fanget ur-ørreten i Frognerparken.

Dette er fortellingen om ørretens moderne historie i Norge – et viktig bidrag til den norske kulturhistorien og et eget kapittel i norsk forvaltningspolitikk."

Med litterær hilsen

Kilder:

Vegaforlag. (2017). Ørret. Lokalisert 31.07.2017 på Internett http://www.vegaforlag.no/utgivelser/ørret/